Maaş haczi nedir? haciz hangi durumlarda uygulanır? Bu içeriğimizi okuyarak sizlerde en detaylı bilgilere erişebilirsiniz. İçeriğimize konu olan maaş haczi durumu icra takip süreci başlamasından sonra borçlu kişinin ücret karşılığı çalıştığı sabit gelirine el konulması işlemidir.

Maaş Haczi Nedir?

Maaş haczi işleminde maaşa el konuma işlemi haciz yoluyla yapılmaktadır. Bu tahsil türü en kolay yöntem olarak da bilinmektedir. Bu işlem iflas kanunu 83. maddede yer almaktadır. Haciz işleminden yapılacak olan kesintiler icar dosyasında yazılı rızası olmaksızın alınan ücretin %25’inden fazlası olamaz. Maaş haciz işlemlerinin gerçekleşmesi için icra takibinin netleşmesi ve alacaklı olduğunuz kişinin dosyaya karşı bir itiraz belirtmemesi şartı bulunmaktadır. Alacaklı olduğunuz kişiye tebligat bildirimi gittiği kesinleştiği süreden itibaren 7 günlük itiraz hakkını kullanmadığı durumlarda da borcu kabul ettiği varsayılır. Kesinleşen veya kabul edilen borç için alacaklını vekaletinin bulunduğu avukat veya bizzat kendisinin talebi üzerine bağlı bulundukları icra müdürlüğünden karar çıkarılması gerekmektedir. Çıkarılan maaş haciz müzekkeresi maaş aldığı bankaya veya çalıştığı kuruma gönderilir. Bu işlemlerin neticesinde çıkacak kararlardan borçlu veya alacaklı taraf için bazı dezavantajlar bulunmaktadır.

Maaş haczi tebliği ve cevap süreci

Alacaklı olduğunuz dosya ile ilgili çıkan haciz müzekkeresinin banka veya işletmeye tebliğ edildikten 7 gün içerisinde haciz işlemlerinin başladığını belirtmek zorundadır. İlgili kurumların müzekkereye cevap vermediği takdirde işveren açısından bazı yasal sorumlulukları bulunmaktadır. Karşı taraftan gelen cevapların icra dosyasına işlenmesi için 10 gün süreleri bulunmaktadır. Alacaklı olan taraf icra tebligatının karşı tarafa ulaştığını teyit etmesi halinde, ilgili işletmeyi arayarak ilgili birimlerden teyit edebilir.

Maaş haczi sırasında dikkat edilecek 5 önemli husus

  • Maaş ücreti haciz kesintileri, çalışanın aldığı net ücretin %25 karşılığı kadarını geçemez.  Tutarın aşma durumu, yalnızca çalışan kişinin azılı onayına bağlıdır.
  • Bahse konu olan maaş haczi işlemlerinin borçlunun maaşının %25’ini geçmediği için, ilgili kişinin borcuna karşılık gelen anapara faizini ancak karşılayabilme durumu vardır. Bu işlem sonucunda maaşa düzenli olarak kesinti yapıla bile sadece anapara tutarının faizini ödeyecektir. Bu durumda borcun bitmeme ihtimali bulunmaktadır.
  • Borçlu kişinin başka bir borcundan dolayı maaşına haciz geldiği durumlarda öncelik ilk dosyaya verilmekte. Bu işlemlerden sonra sizlerin dosyasına ödeme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Diğer makalemiz olan kamu davası nedir içeriğimizi de okuyabilirsiniz.