Gümrük Hukuku Nedir?

Gümrük hukuku alanında çalışan avukatlara gümrük avukatı ismi verilmektedir. Özellikle ülkeler arasında yapılan ithalat ve ihracat işlemlerine önemli bir yere sahip olan gümrük avukatları ülkemizde oldukça başarılı bir şekilde hizmet vermektedir. Sizlerde gümrük hukuku ile alakalı aklınıza takılan soruları İzmir gümrük avukatı bürosuna kolay bir şekilde iletebilirsiniz. Bu sayfada yer alan bilgiler doğrultusunda gümrük avukatı ne iş yapar? Gümrük neden önemli gibi tüm sorulara yanıt bulabilirsiniz. Ülkemizde yürütülen gümrük işlemlerinin arkasında ciddi derecede bir prosedür işlemektedir. Gümrük hukuku ve davaları hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gümrük Hukuku ve Gümrük Avukatlığı Nedir?

Gümrük hukuku aslında birçok hukuk disiplinini içinde barındıran karma bir hukuk dalıdır. İthalat ve ihracat konularını, uluslararası sözleşmeleri, vergilendirmeyi, kaçakçılığı ve cezai soruşturmaları içerir. Birçok unsur içerir.

4458 sayılı Gümrük Kanunu bu konuda temel hükümler içermekle birlikte karma bir hukuk dalı olduğundan mevzuatın birçok farklı bölümünde gümrük konularına ilişkin hükümler bulunmaktadır. Gümrük acenteleri de tüm bu işlemlerde kişi ve şirketlere hukuki yardım sağlayan faaliyetlerdir. Yani gümrük avukatları tek bir kanuna göre çalışmazlar. Gümrük Baş Hukuk Müşaviri; kapsamlı bir mevzuat incelemesi yaparak gümrük, ithalat ve ihracat konularında müvekkillerine hukuki destek sağlar. Aslında Türkiye’deki avukatlar arasında ceza avukatları, boşanma avukatları, gümrük avukatları vb. Böyle bir görev ayrımı yoktur. Bu, bir avukatın bir veya daha fazla alanda uzmanlaşmasından kaynaklanan bir ayrımdır. Gümrük avukatları müvekkillerine istediği tüm alanlarda hukuki yardım sağlamaktadır.

Gümrük Avukatı Ne İş Yapar?

Gümrük avukatı yaptığı iş bakımından özellikle uluslararası yük taşımacılığından oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Bir gümrük avukatının danışanına sağlayabileceği hukuki destek kapsamalarını sizlere genel olarak aşağıda listeledik. Günümüzde gümrük avukatı izmir şubelerinin sizlere sağlayabileceği hizmetler kısaca şunlardır:

 • Uluslararası mal alım, satım, hizmet, kira, taşıma vb. sözleşmelerin uyarlanması, güncellenmesi, denetlenmesi ve uygulanması,
 • Gönderilen ürünlerin teslim ve ödeme şekillerinin usule uygun olması,
 • Gümrük işlemlerinden meydana gelen anlaşmazlık veya uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması,
 • Ortaya çıkan uyuşmazlıklardan kaynaklı vergi ve idare dairlerinde yapılacak olan bürokrasilerin takibi, temsili ve gerektiğinde dilekçe hazırlanması,
 • Gümrük idareleri ve benzer yetkili makamlarda yapılacak olan talep işlemlerinin takip edilmesi,
 • Gümrük müdürlüklerine sunulacak olan beyannamelerin hazırlanması vb. işlemlerin takip edilmesi,
 • Gümrük hukuku kapsamında meydana gelen para cezalarına itiraz süreçlerinin yönetilmesi,
 • Hukuka aykırı ve haksız durumlardan meyana gelen mağduriyetlerde etkili ve hızlı bir şekilde hakkın aranmasının sağlanması,
 • Serbest bölgeler ile alakalı ortaya çıkan fırsatlardan müvekkilleri bilgilendirme ve hukuki desteğin sağlanması,
 • Antrepo, depo gibi yerlerde bulunan ürün ve malların takip edilmesi ve gümrük tarafından el konulan mallar ile alakalı müsadere yapmak, süreci yönetmek,
 • Gümrük süreci boyunca eksik belge ve evrakların tamamlanması, usule uygun bir hale getirilmesi

Gümrük avukatları genel olarak yukarıda verilmiş olan hukuki işlemlerin yürütülmesi ve takibatının yapılmasını sağlamaktadır. Alanında uzman avukatlar yukarıda sayılan hizmetlerin yanı sıra birçok hizmeti sizlere profesyonel olarak sunmaktadır. Sizlerde alanında uzman Gümrük hukuku avukatı ile iletişime geçerek hizmet alabilirsiniz.

Gümrük hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların hukuki çözümü için aşağıda belirtilen mevzuata da hakim olunması gerekmektedir. İzmir gümrük avukatı olarak müvekkillerimize aşağıdaki kanunlar çerçevesinde hizmet vermeye çalışmaktayız:

 • Eşyanın menşei ve kıymetine ilişkin hükümler,
 • Tarifeye ilişkin hükümler,
 • Genel gümrük işlemlerine ilişkin hükümler,
 • İthalat ve ihracata ilişkin hükümler,
 • Ekonomik açıdan etkili gümrük rejimleri,
 • Ekonomik açıdan etkin olmayan gümrük rejimleri,
 • Dış ticarete ilişkin hükümler başta olmak üzere tüm Gümrük Mevzuatı,
 • İnsan Ticaretiyle Mücadele Kanunu,
 • Gelir Vergisi Kanunu,
 • Vergi Usul Kanunu,
 • İdari Yargılama Usulü Kanunu,
 • Katma Değer Vergisi Kanunu,
 • ÖTV Kanunu,
 • Gümrük Kodu,
 • Türk Ceza Kanunu.

Gümrük Hukuku ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler Hususlar

Gümrük hukuku ne tam bir uluslararası hukuktur ne de tam bir iç hukuktur. Bu nedenle gümrük, ithalat ve ihracatla ilgili gümrük anlaşmazlıkları veya yasal konular, mevzuatın birden çok yönünü aynı anda içerir. Bu amaçla özellikle gümrük hukuku ile ilgili işlemlerde yasal dayanağın doğru bir şekilde oluşturulması önem arz etmektedir. Gümrük konularının yasal dayanağı sağlam olmadığı için kısa vadede bazı kazanımlar olsa da uzun vadede ciddi hak kayıplarına yol açabilmektedir.

Sizlerde gümrük mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak ve haklarınızın savunması konusuna ihtiyaç duyuyorsunuz hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Gümrük Avukatı Neden Önemlidir?

Daha önce de belirtildiği gibi, gümrük işlemlerinin hukuki arka planı çok önemlidir. Bunu doğru bir şekilde belirlemek için bir gümrük avukatının yardımı aranmalıdır. Gümrük acenteleri tüm bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde kurulmasını sağlar. Ticari faaliyetten bağımsız olarak, yasal koruma olmadan, bir tarafa büyük zarar verebilir. Bu nedenle çoğu zaman en iyi gümrük avukatları ile çalışmak gerekir. Avukata sormadan hareket etmek zor durumlara yol açabilir.

Gümrük Mevzuatı

Gümrük mevzuatı da birçok risk içermektedir. Mal müsaderesinden yüksek idari para cezalarına, ulaşım araçlarına müsadereden hürriyeti bağlayıcı cezalara, vergi cezalarından vergi kaçakçılığına kadar çok ağır yaptırımları içermektedir. Garantinin iadesi kavramı da ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Gümrük hukuku kapsamında hizmet veren İzmir gümrük avukatı, karşılaşılan hukuki soruna en doğru çözümü sunmaya çalışmaktadır.

Gümrük Mevzuatına İlişkin Başlıca Uyuşmazlıklar;

 • Gümrük İhtilafları,
 • Gümrük Vergisi Uyuşmazlıkları,
 • Dahilde İşleme Rejimi,
 • Mülkiyete el konulması,
 • İthalat vergileri, eşdeğer vergiler ve mali yükler,
 • Gümrük yükümlülüğü ve sorumluluğu,
 • gümrük müşavirliği,
 • Doğrudan ve dolaylı temsil,
 • Gümrük vergilerine ilişkin idari itiraz prosedürü,
 • Gümrük tarife istatistiki konumu,
 • Tercihli tarife uygulaması,
 • Telafi edici vergi

Gümrük Hukuku ve Dış Ticaret Hukukunda Önleyici Danışmanlık Nedir?

Gümrük hukuku ve dış ticaret hukuku çerçevesinde, çeşitli türdeki şirket ve şahıslar sadece ihtilaf halinde değil, ticaret öncesi de avukat desteği alabilmektedir. Bu nedenle, aşağıdaki hizmet türleri mevcuttur:

 • Hedef ülkenin mevzuatı belirlenmelidir. Ticaret yapılan ülkenin kanunları, yönetmelikleri ve gümrük kanunları son derece önemlidir. Bazı problemler bilinmediği takdirde doğal olarak ortaya çıkar. Bu durumla karşılaşmamak adına bir gümrük ve dış ticaret hukuku avukatı ile süreci yönetmek daha mantıklı olacaktır.
 • Ayrıca önleyici hukuki danışmanlık adı verilen bir kavram daha vardır. Bir risk analizi gereklidir. Gerçek koşullar ve yasal çerçeveler bazı ülkelerde farklılık gösterebilir. Bu nedenle profesyonel hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Gümrük Davaları Hangi Mahkemelerde Görülmektedir?

Gümrük vergilerine ilişkin uyuşmazlıklarda yetkili mahkeme Gümrük Genel Müdürlüğünün bulunduğu vergi mahkemesidir ve vergi dairesi vergi alacağını kanunda gösterilen esas ve oranlarda hesaplar. Gümrük mahallinde vergi mahkemesi yoksa, onun yetki alanına giren vergi mahkemesi anlaşmazlıkları çözmeye yetkilidir.

Bununla birlikte, tarifeler veya para cezaları doğrudan vergi mahkemesinde dava edilemez ve önce itiraz edilmeli veya uzlaşma sağlanmalıdır.

İzmir avukatlık büromuz ile birlikte müvekkillerimize ihtiyaç duydukları her alanda kesintisiz olarak hizmet sağlıyoruz. Bizimle iletişim adreslerimiz üzerinden iletişime geçerek başta gümrük hukuku olmak üzere tüm alanlarda haklarınızın korunmasını sağlayabilirsiniz.

Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku ile İlgili Hizmetler

 • Gümrük, İthalat ve İhracat Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 4760 sayılı ÖTV Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen vergi ve cezalara ilişkin idari itiraz işlemleri ve dava aşamaları.
 • Sermaye artırımı ve azaltımının aşamaları
 • Hisse senedi ve tahvillerle ilgili işlemlerin aşamaları
 • Yurt dışı alacak takiplerinin aşamaları
 • Yurtdışı yatırım danışmanlığının aşamaları
 • İhracat tahsilatlarının denetim aşamaları
 • İthalat işlemlerinin gerçekleştirilme aşamaları
 • Haksız rekabetin aşamaları
 • Şirket yönetiminin aşamaları
 • Uluslararası distribütörlük anlaşmalarının aşamaları
 • İmtiyaz, bayilik, acentelik sözleşmelerinin aşamaları
 • Kredi anlaşmalarının aşamaları
 • Tüketiciyi korumanın aşamaları
 • Sözleşmelerin istenilen dilde hazırlanma aşamaları

Bu süreçlerde aynı ülkede veya farklı ülkelerde bulunan ve ticari ilişki içerisinde olan firmalar arasında çeşitli konularda sorunlar çıkabilmektedir. Teknolojinin her an sürekli gelişmesi ve kendi içindeki gelişmeler ile ticaret usulleri, kuralları ve mevzuattaki değişikliklerin devam ettiği görülmektedir. Değişim sürekli olduğu için Gümrük, İthalat ve İhracat Hukuku avukatlarının güncellemelerle oluşan değişiklikleri her zaman dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.