Yükleniyor…

Ceza Avukatında Bulunması Gereken Özellikler

Ceza Avukatlığı Ceza avukatlığı, ağır veya normal herhangi bir suçla yargılanan insanların avukatlığını yapan kişilere denir. Türkiye’de kalıplaşmış bir tabirle “ceza avukatlığı, ağır ceza avukatlığı” diye bir kullanım resmi olarak yoktur fakat halk arasında ceza mahkemelerine giren avukatlara zamanla ceza avukatı tabiri uygun görülmüştür ve bu alana yönelmek isteyen avukatlar tarafından benimsenmiştir. Girebilecekleri sayısız dava [...]

Ceza Avukatında Bulunması Gereken Özellikler2021-04-09T12:45:37+00:00

Velayet Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Velayet, küçük yaşta çocuklar veya reşit olmasına rağmen kişilikleri veya sahip oldukları yasal haklarını (özürlü) kısıtlı olmaları sebebiyle kullanamayan bireylerin malları ve haklarının korunması adına anne ve babaya verilen ödev ve hakların tamamıdır. Sadece anne ve babaya tanınan velayet hakkı, eşlerin evlilikleri süresince ortaklaşa bir şekilde kullanılır. Ancak evlilik birliğinin bozulması veya bazı farklı sebepler [...]

Velayet Davası Nedir? Nasıl Açılır?2021-03-31T12:20:54+00:00

MİRASTAN FERAGAT

MİRASTAN FERAGAT (TMK.m.528-530) Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakanla mirasçı arasında yapılan ve mirasçının mirasçılık sıfatından vazgeçmesine ilişkin bulunan iki taraflı bir sözleşmedir.Bu sözleşme ile mirasçı,miras hakkından kısmen ya da tamamen ivazlı ya da ivazsız olarak vazgeçer.Sözleşme ile mirasçı mahfuz hissesinden ve miras hakkından vazgeçmektedir.İşlem sağlar arası bir muameledir. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ: Mirastan feragat sözleşmesi, [...]

MİRASTAN FERAGAT2018-12-07T12:03:08+00:00

AİLE KONUTU

AİLE KONUTU TMK.Madde.194 Eşlerden biri,diğer eşin açık rızası bulunmadıkça,aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez,aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş,hakimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş,tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir. Aile [...]

AİLE KONUTU2021-02-22T11:23:38+00:00

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI Boşanma davası anlaşmalı ya da çekişmeli olarak açılabilir. Eğer eşler evlilik birliğinin sonlandırılması hakkında boşanma ve şartlarının tamamı konusunda uzlaşmışlarsa ve bu davayı açmak için kanunda aranan şartları taşıyorlarsa bu durumda anlaşmalı boşanma davası açarlar. Anlaşmalı boşanma davası söz konusu olduğunda tüm şartları taraflar kendi isteklerine göre belirler. Bu şartların kanunun emredici [...]

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI2021-02-22T11:14:57+00:00

2021 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk [...]

2021 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ2021-03-17T11:55:13+00:00

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TMK.Madde.174 Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf,kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf,kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. MADDİ TAZMİNATIN KOŞULLARI: Maddi tazminata karar verilebilmesi [...]

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT2021-02-22T11:14:45+00:00

Ses ve Görüntü kayıtları

Son dönemlerde en çok merak edilen konu, karşı tarafın bilgisi ve rızası dışında elde edilen ses ve görüntü kayıtlarının boşanma davalarında delil olarak kullanılıp kullanılamayacağıdır. Hukuki sınırlar içinde elde edilmiş olan ses kaydı,video kaydı ve benzeri kayıtlar boşanma davalarında delil olarak kullanılabilir.Burada önemli olan elde edilen ses kaydı,video kaydı v.b.kayıtların hukuka uygun yollardan elde edilip [...]

Ses ve Görüntü kayıtları2018-03-06T09:06:42+00:00

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI (GEÇİMSİZLİK) NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI Uygulamada en çok görülen boşanma davası geçimsizlik nedenine dayanmaktadır. 4721 sayılı TMK md.166/1-2-Evlilik birliği,ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa,eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Bu hükmün uygulanabilmesi için iki koşul gerçekleşmelidir: 1-Evlilik birliğinin temelinden sarsılması 2-Ortak yaşamın çekilmez hale gelmesi Bu iki koşulun da gerçekleşmiş [...]

EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI2021-02-22T11:14:33+00:00

Nafaka Davası

NAFAKA NEDİR? NAFAKA ÇEŞİTLERİ NELERDİR? NAFAKA NASIL VE HANGİ KOŞULLARDA ALINIR? KİMLER NAFAKA ALABİLİR, KİMLER NAFAKA ALAMAZ? NAFAKA ARTTIRMA DAVASI NEDİR? NAFAKA KALDIRMA DAVASI NEDİR? Nafaka nedir? Nafaka, maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye bağlanan ve her ay ödenmesi gereken para olarak ifade edilebilir. Nafaka boşanma davası sürerken veya boşanma davası sonrasında alınabilir. Nafaka bağlanmasında nafaka [...]

Nafaka Davası2021-02-22T11:14:22+00:00
Go to Top