Mirasın Reddi Halinde Miras Kime Kalır?

“Mirasın reddi halinde miras kime kalır?” sorusu son zamanlarda oldukça fazla sorulan sorular arasında yer almaktadır. Sizlerde bu içeriği dikkatli bir şekilde okuyarak reddedilen miras hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Vefat eden kişilerden her daim mirasçılarına para veya mal kalmıyor bazen ölen kişinin borçları da mirasçılarının üzerinde kalabiliyor. Bu gibi durumlarda genel olarak mirasın reddi durumu gündeme gelmektedir.

Günümüzde insanlar mirası reddetmek ile alakalı birçok tereddütte düştüğü durumlar olmaktadır. Miras hakları farklı durumlarda çok değişken bir durum olabilmektedir. Sizlerde böyle durumlarda İzmir miras avukatı ile birlikte çalışma yapabilirsiniz.

Mirasın Reddi Nedir ve Sonuçları Nelerdir?

Mirasın reddi veya reddi miras durumu; mirasçının ölümü üzerine mirasçı, ölenin tüm malvarlığı ile çeşitli borç ve alacak hesaplarını kabul etmeyi reddeder. Mirasın gerçek reddi ve mirasın varsayılan reddi olmak üzere iki türü vardır. Mirasın gerçek reddi, mirasçının ölümünden sonra veya mirasçı ölümü hemen öğrenmemişse ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açmak ve varisi olduğunu öğrenme tarihi. Miras zımnen reddedilirse bu bir istisnadır; bu, merhumun ödeme gücünün ölüm tarihinde açık ve resmileştirilmiş olması durumunda bir ret olarak kabul edilir.

Mirasçı, mirasın gerçek reddini kaçırdı ve mirasçının çok fazla borcu olduğu için taşa dokunmak isteyenler, şartlar elverirse el konulan mirasçıyı kurtarmaya gelebilir. En yakın yasal mirasçılar tarafından reddedilen mülkler, iflas hükümleri uyarınca Bölge Mahkemesi tarafından tasfiye edilir. En yakın mirasçıların tümü miras almayı reddetmemişse, miras almayı reddeden kişinin soyundan gelenler varsa miras payı onların soyundan gelenlere geçer, aksi takdirde aynı klanın varislerinin miras payı artar.

Mirasın kabul edilmediği doğru ise, mirasçı mahkemeden sonraki mirasçıya mirası kabul edip etmeyeceğinin dava sürecinde sorulmasını isteyebilir. Herhangi bir talepte bulunulmadığı halde ret kararı nedeniyle miras hakkı daha önce mirasçı olmayan bir kişiye geçer; bu kişiler için 3 aylık ret süresi öğrendikleri tarihten itibaren hesaplanır. Mirasın önceki varis tarafından reddedildiği, yani mirasçı olmayı reddeden çocuk için mirasın reddi süresi, ana ve babasının mirası reddettiğini öğrendiği andan itibaren 3 aydır. Yargıtay kararları genel olarak koğuş çocukları için bu öğrenme tarihinin “öğrenme” olduğu ve velinin ret ve halefiyet kararlarının kesinleştiği 3 ayın başlayacağı yönündedir.

İzmir miras avukatı sizlere vereceği hizmette içerisinde bulunmuş olduğunuz durumları tüm boyutları ile ele alacak ve en ideal kararı sizlerle birlikte verecektir.

Ölenin Çocuklarının Mirası Reddetmesi Halinde Miras Torunlara Geçer Mi?

Reddi miras işlemlerinde en çok merak edilen bir diğer soru ise üst soyun mirası reddettiği durularda kalan miras haklarının bir alt soya geçip geçmediği durumudur. Bu durum ile karşı karşıya kalan insanlar genel olarak babama dedemden kalan mirası “Babamın kabul etmediği durumlarda ben alabilir miyim?” gibi bir soru sormaktadır. Tüm bu sorulara İzmir miras avukatının değerlendirilmesine göre verilecek olan cevap evettir. Mirasın reddi davaların unutulmamalıdır ki, mirası reddetmiş olan kişi mirasın reddettiği kişiden önce ölmüş gibi kabul edilmektedir. Bu sebepten ötürü reddi miras davalarında kişiye kalan miraslar bir sonraki alt soya geçecektir. Örnek olarak dedenizin vefat ettiğini ve babanıza bir miktar mülkün miras kaldığını farz edelim. Reddi miras davası açan babanızdan sonra dedenizin tüm mal varlıkları sizlere kalacaktır. Sizlerde bu gibi davalar ile karşı karşıya kaldığınız zamanlarda miras avukatı İzmir ile iletişime geçebilirsiniz.

Babasının ya da Annesinin Mirasını Reddeden, Dedesinin ya da Anneannesinin / Babaannesinin Mirasçısı Olabilir Mi?

Öncelikle bu soruyu okuduğunuzda sizlere de oldukça karmaşık bir soru gibi gelebilir. Günümüzde miras davalarında kafanızın karışmaması için içerisinde olduğunuz durumdan en iyi şekilde sıyrılmak için İzmir miras avukatı ile iletişime geçebilirsiniz. Yukarıda sorulmuş olan soruya verilecek olan cevap anne babanın veya üst soya ait aile büyüklüklerinin hangisinin önce vefat ettiğine göre değişmektedir. Üst soyundan kalan mirası reddeden aile büyükleri bir üst soyunda yani anneanne veya dededen kalan malın kaldığı tarihte sağ ise, kendi ölen kişinin mirasçısı olarak kabul edilmektedir. Kendisi sağ olduğu için kendine kalan mirası reddeden kişinin çocuğu ölen kişinin mirasını kabul edememektedir. Tüm bu durumlara en net şekilde açıklık getirmek için sizlerde varsa dava dosyanız yoksa delilleriniz ile birlikte miras avukatı ile birlikte bir görüşme gerçekleştirebilirsiniz.

Ölen Kişinin Tüm Altsoyu Mirası Reddettiyse Miras Kime Kalır?

Mirasçılar yasal olarak mülklere/rütbelere ayrılır. Elbette burada daha fazla teknik terim açıklamaya gerek yok. Herhangi birinin aklına gelebilecek tek sorun, borçlunun tüm soyunun mirasını reddetmesidir. Peki bu gibi durumlarda kalan mirası kim alacak?

Ölenin en yakın varisi hayatta değilse, ölenin mirası (malları) tasfiye edilir. Ölenin eşi veya altsoyu sağ ise, tereke onlarda kalır. Ölenin eşi, torunları veya çocukları hayatta değilse veya her ikisi de miras almayı reddederse, tereke ölenin kardeşlerine geçer. Kanun otomatik bir fren koyuyor ve işte bir tümsek. Bir dakika, eşi ve çocukları gibi ona en yakın olanlar reddederse, kardeşler gibi daha uzaktakileri koruruz. Çünkü bir kişinin en yakın varisi (genellikle birinci ailenin varisi, ancak eş ve çocukların yokluğunda en yakın varis ikinci ailenin de varisi olabilir) yakın tarafıdır. Bu kişiler vefat eden kişinin çekirdek ailesi olarak bilinir ve vefat eden kişinin borca batık olup olmadığını da bilmektedir. Tüm bu bilgilerin anı sıra kardeşler için vefat eden kişinin borcunu bilmek oldukça zor bir durumdur.  “En yakın varis”, kişinin ölümü üzerine otomatik olarak ilk varis olan kişi anlamına gelir. Yani, ölenin ataları, çocukları, çocukları yoksa, “en yakın mirasçılar” kavramı kardeşleridir. Yani, ölenin tüm kardeşleri mirası reddetmelidir.

Ölen kişinin en yakın varisleri yoksa veya hepsi miras almayı reddederse ve miras artık başka mirasçılara devredilmezse, miras tasfiye edilir. Ödenebilirse, borç ödendikten sonra kalan kısım, reddedilmemiş gibi birinci derece mirasçıya verilir.

Sizlerde yukarıda sorulan sorular veya çok daha fazlası ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Tüm bu durumlardan en iyi şekilde hareket etmek için yapmanız gereken tek işlem miras avukatı İzmir ile birlikte çalışmaktır.