Uzaklaştırma kararı nasıl alınır sorusunun cevabı için bu içeriği dikkatle okumanızı öneriyoruz. Vural & Altun hukuk ofisi olarak uzaklaştırma kararı alma dahil tüm aşamalarda siz müvekkillerimizin yanında durarak haklarınızı koruyoruz. Uzaklaştırma kararı aldırılması son günlerde oldukça fazla önem kazanmış tedbir kararlarından bir tanesidir. Cinsel saldırı suçu, kadına sözlü veya fiziki şiddet, cinsel istismar gibi durumlarda kadın ve erkek arasına alınan karar olarak bilinmektedir. İçeriğimizin ilerleyen kısımlarında İzmir avukat aracılığıyla sizlere evden uzaklaştırma kararı hakkında bilgilere değineceğiz.

Evden Uzaklaştırma Nedir?

6284 Sayılı kanun çevresinde evden uzaklaştırma kararı ailenin korunması ve kadına karşı olarak işlenen şiddetin önlenmesi amacıyla uygulanmaktadır. Koruyucu tedbir olarak uygulanan evden uzaklaştırma kararı eşler arasında fiziksel olarak bir şiddet unsurunun gerçekleşmesi gerekmemektedir. Eşler arasında geçen her türlü gerilim içeren kavga, sözlü şiddet gibi durumlarda da önleyici evden uzaklaştırma kararı alınabilir. Haklarında evden uzaklaştırma tedbiri konan kişi ortak olarak kullanılan konuta veya eşinin kaldığı konuta yaklaşması mümkün değildir.

Evden uzaklaştırma kararı alan kişiler sadece kendi aralarına fiziki olarak yan yana gelmeme yasağı olarak anlaşılmamalıdır. Hakkında uzaklaştırma kararı alan kişi ilgili kanun gereğince diğer eşin çalıştığı iş yerine ziyarette bulunamaz, bu kişiyi arayarak, sms atarak hiçbir şekilde bağlantı kurarak iletişim kuramaz.

Bu karar ilgili hâkim tarafından önleyici koruma tedbiri çerçevesinde verilmektedir. İlgili kararın verilmesi için herhangi bir delil vb. unsur aranmamaktadır.

Polisin Evden Uzaklaştırma Kararı Verebilmesi Mümkün Müdür?

6284 sayılı kanun gereğine evden uzaklaştırma kararını verme yetkisi mülkü amir ve hakimdedir. Bu karar kapsamında polisin evden uzaklaştırma kararı verme yetkisi bulunmamaktadır. Önleyici tedbir kararlarını sadece ve sadece hâkim tarafından verilebileceğini tekrar siz değerli okurlarımıza iletmek isteriz. Ancak zaruri bir durum varsa gecikmeden bu kararı kolluk amiri de alabilmektedir. Bu kararı alan kolluk amiri emrin tabinden itibaren ilk iş günü içerisinde aldığı kararı yetkili mercilere bildirmek zorundadır. Yetkili merciler verilen kararı inceleyerek kararı onayladıkları durumlarda karar aynen devam eder. Kararı geçersiz sayarsa bu karar hiç alınmamış gibi sonuçlar doğuracaktır.

Uzaklaştırma Kararı Kimlere Verilir?

Uzaklaştırma kararı şiddet görme ihtimali olan, şiddet gören: cinsiyet, yaş medeni durum, ırk, din ayrımı yapılmadan talepte bulunan herkese verilmektedir. Çocuklar, kadınlar ve aile bireyleri, tek taraflı olarak takip mağdurları bu önleyici koruma kararı kapsamından yararlanabilmektedir. Uzaklaştırma kararı alınırken sadece fiziksel şiddet kriter olarak değerlendirilmemekte olup, psikolojik şiddet de uzaklaştırma kararı aldırmak için yeterli bir gerekçe olarak sayılmaktadır. Sizlerin de uzaklaştırma kararı aldırmak için geçerli sebepleriniz varsa İzmir boşanma avukatı ile iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçeceğiniz boşanma avukatı İzmir sizin yerinize tüm işlemleri gerçekleştirecek ve süreci hızlandıracaktır.

Uzaklaştırma Kararı Kaç Günde Çıkar?

Yetkilendirilen ve atanan Aile Mahkemesi Hâkimi, ilgili makamlara uzaklaştırma talebinde bulunduktan sonra 1 ila 4 gün içinde uzaklaştırma kararı verecektir. Daha önce de belirttiğimiz gibi kolluk görevlisi bu kararı acil bir durum nedeniyle verirse gün içerisinde sonuca ulaşmak mümkündür. Ancak bu süre çeşitli nedenlerle uzatılabilir. Ancak, 6284 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca karar, kanunun amacının gerçekleşmesini tehlikeye düşürecek şekilde geciktirilemez. Alınacak önlemler 6 aya kadar uzayabilir. Genellikle bu süre, askıya alma kararının ilgili kişiye bildirildiği veya açıklandığı tarihte başlar.

uzaklaştırma kararı

Uzaklaştırma Talebi Ne Şekilde Yapılır?

Bahsettiğimiz gibi karar verme yetkisi öncelikle ilgili aile mahkemesi hakimine aittir. Dolayısıyla asıl dilekçe verme merciinin Aile Mahkemesi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak pratiklik açısından, bu talebin doğrudan mahkemeye iletilmesi gerekli değildir. Genel uygulama, ilgili kamu otoritesine bir talepte bulunmak ve Aile Mahkemesine başvurmalarını sağlamaktır. Mağdur da bu konuda kolluk birimine veya sivil işler dairesine talepte bulunabilir. Başvuru ilgililer tarafından yapılabileceği gibi savcılar, bakanlıklar veya kolluk kuvvetleri tarafından kendiliğinden de yapılabilir.

Hak talebinde bulunmak için şiddet veya tehlikeye dair herhangi bir kanıt veya belge sunma zorunluluğu yoktur. Tarafların böyle bir açıklama yapması yeterlidir.

Uzaklaştırma Kararı Sicile İşler Mi?

Bu kararın ihtiyati tedbir olduğunu söylüyoruz. Askıya alma, cezai bir süreç değil, yasal bir süreçtir. Adli sicil kaydına sadece şahıslar tarafından işlenen suçlar ve kabahatler işlenir. Dolayısıyla silme kararının sicile kaydedileceği bir durum söz konusu olmayacaktır. Ancak bu korumayı gerektiren bir suçun gündeme gelmesi halinde, sicile sadece o suçun cezası işlenir. Bunun yanı sıra bu tür koruyucu ve önleyici tedbirlerin kayıtları her zaman devlet tarafından tutulur. Bu nedenle güvenlik incelemeleri vb. yapılmıştır. Devlet yetkilileri, kaldığınız süre boyunca uzaklaştırıldığınızı görebilir.

Koruma Kararı İhlal Edilirse Ne Olur?

Önleyici ve koruyucu tedbirler; çok ciddi bir durum olmadıkça, kişinin ilk aşamada bu tedbire uyacağına inanılır. Karar uygulanmadı. Bu tedbirlere uyulmaması durumunda işin rengi değişmeye başlayacaktır. Bu durumda kişi kademeli olarak hapse girecek ve bu şekilde tedbirlere uymaya zorlanacaktır. Uzaklaştırma kararı hâkim tarafından verilir ve savcılık aracılığıyla uygulanır. Bu tespitin yapılabilmesi için failin yasağı ne zaman ve nasıl ihlal ettiğini kolluk kuvvetlerine bildirmek gerekir. Bu olayın delilleri hakkında bir tartışma varsa, bu hususların ortaya çıkarılması bir karar vermek için önemlidir. Ayrıca dilekçe ile savcılığa veya mahkemeye başvurmak da başka bir yoldur.

İzmir Boşanma Avukatı Ücretleri

İzmir boşanma avukatı tavsiye edildiğinde Vural & Altun hukuk en önde gelen hukuk firmaları arasında yer almaktadır. Boşanma avukatı ücretleri her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmektedir. Bu hususta en doğru bilgiye erişmek için bizimle iletişim numaralarımız üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Boşanma avukatı İzmir alanında tüm işlerinizi sizin adınıza yürütüyor ve en kısa süre içerisinde sonuçlanmasını sağlıyoruz.