Vural& Altun | Miras Hukuku

 1. Mirasçılık Belgesi (Veraset ilamına ilişkin işlemler)
 2. Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu İptal ve escil davası ile tenkis davaları
 3. Ölüme bağlı tasarruflar; miras sözleşmesi ve vasiyetnamelerin düzenlenmesi
 4. Mirastan feragat sözleşmelerinin düzenlenmesi
 5. Miras taksim sözleşmelerinin düzenlenmesi
 6. Miras sözleşmesinden doğan davalar
 7. Ortaklığın giderilmesi (İzale-i şüyu ) davaları
 8. Mirastan çıkarma (ıskat) davası
 9. Mirasın gerçek ve hükmen reddi davaları
 10. Miras sebebiyle istihkak davaları

Miras Davası

Bir kişinin ölümü ardından arkasında bıraktığı mallara ve alacaklara miras denir. Tüm bunlara hukuk içerisinde tereke adı verilmekte olup, normalde mirasçılar arasında paylaştırılır.  İzmir miras avukatı tarafların anlaşamaması halinde devreye girer.

Mirasçılar hukukta ikiye ayrılmakta olup, bunlar yasal ve atanmış mirasçılar şeklinde ikiye ayrılır. Yasal mirasçılar,

 1. Büyükbaba ya da büyükanne
 2. Kardeş
 3. Torun
 4. Çocuk
 5. Baba
 6. Anne

Şeklinde olabilir, ancak atanmışsa bunların dışarısına da çıkabilir. Şayet birden fazla kişi arasında miras paylaşılacaksa ve anlaşmazlık meydana gelirse, burada hukuki süreçler devreye girer. İzmir en iyi miras avukatı olan avukatlık büromuz, tecrübesi ve deneyimi ile size süreç boyunca destek verir.

Miras ve Vesayet Hukukuna Hangi Davalar Girer?

Miras hukukunda terekenin paylaşımı sadece bir dava türüdür. Bunların haricinde de hukuki süreçler mevcut olup, avukatlık büromuz şu gibi hizmetler verir;

 1. Tenkis davaları
 2. Terekenin tespiti ve yönetimi
 3. Mirastan feragat sözleşmesi
 4. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 5. Miras sözleşmesi
 6. Vasiyetname
 7. Ölüme bağlı tasarrufların iptali
 8. Mirastan yoksun bırakılma davası
 9. Mirasın reddine dair davalar
 10. Miras nedeniyle istihkak davaları

Miras avukatı İzmir üzerine deneyimli avukatlarıyla size hizmet veren büromuz, müvekkillerine en iyi çözümleri sağlama ilkesi üzerinde çalışmaktadır.

Miras Paylaştırma Davasında Neler Yapılabilir?

Miras paylaşım davasında hem terekenin tümü, hem de bir bölümünün paylaşılması mümkündür. Şayet bir bölümüne açılacaksa, tümüne dair dava açılmaz. İzmir miras avukatı olarak büromuz açtığınız dava sonucunda, istediğiniz neticeleri almanıSza destek olur.

Miras Hukuku Mirasçılar Kim Olabilir?

Medeni kanun çerçevesinde ölen kişinin mirası, derece sistemi üzerinden pay edilir. Bunlar birinci, ikinci ve üçüncü derece olmak üzere sınıflandırılır. Birinci sınıfta çocukları ve torunları, ikinci sınıfta anne, baba, kardeş ve yeğenleri, üçüncüsünde ise büyükbaba ve büyükannesi yer alır, ancak ölen kişi bunlar dışarısında da bir mirasçı atayabilir.

Bununla beraber atanan kişi, saklı paylar üzerinden tasarruf edemez. Eğer miras hukuku kapsamında en iyi miras avukatı hizmetleri almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilir, konu hakkında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.