Miras Avukatı İzmir | Vural & Altun Hukuk Bürosu

Miras Hukuku

Türkiye’de en çok görülen davaların başında gelen miras davaları, titizlikle yürütülmesi gereken süreçleri içermektedir. Miras davaları, kişilerin miras üzerinde hak talep etmeleri ve bunun sonucunda da anlaşmazlıklar yaşamaları dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Miras davaları süresince kişiler arasında adaletli bir şekilde mal paylaşımının yapılması son derece önem arz etmektedir. Tüm bu sürecin sorunsuz işlemesi ve gelecekte oluşabilecek problemlerin önlenmesi için işinde profesyonel bir İzmir miras avukatı ile çalışılması gereklidir.

Miras Davası

Bir kişinin ölümü ardından arkasında bıraktığı mallara ve alacaklara miras denir. Tüm bunlara hukuk içerisinde tereke adı verilmekte olup, normalde mirasçılar arasında paylaştırılır. İzmir miras avukatı tarafların anlaşamaması halinde devreye girer.

Mirasçılar hukukta ikiye ayrılmakta olup, bunlar yasal ve atanmış mirasçılar şeklinde ikiye ayrılır. Yasal mirasçılar,

 • Büyükbaba ya da büyükanne
 • Kardeş
 • Torun
 • Çocuk
 • Baba
 • Anne

Şeklinde olabilir, ancak atanmışsa bunların dışarısına da çıkabilir. Şayet birden fazla kişi arasında miras paylaşılacaksa ve anlaşmazlık meydana gelirse, burada hukuki süreçler devreye girer. Avukatlık büromuz, tecrübesi ve deneyimi ile size süreç boyunca destek verir.

Hukuk bürosunda görevli olan alanında tecrübe kazanmış avukatlarımız miras hukuku süreci boyunca müvekkillerinin her türlü sorununu çözüme kavuşturmak için alanında yetkin kişidir. Vural Altun Hukuk Bürosu, miras hukuku davalarında öne çıkan avukatları bünyesinde barındırmaktadır. Miras hukuku, profesyonel ve kendini iyi geliştirmiş kişilerce yürütülmesi gereken davalardan oluşmaktadır. Bu nedenle adından söz ettirmiş kişilere danışılması müvekkiller açısından dikkat edilmesi gereken husustur.

Miras Davası Türleri Nelerdir?

 • Mirasçılık Belgesi (Veraset ilamına ilişkin işlemler)
 • Muris Muvazaası Sebebiyle Tapu İptal ve tescil davası ile tenkis davaları
 • Ölüme bağlı tasarruflar; miras sözleşmesi ve vasiyetnamelerin düzenlenmesi
 • Mirastan feragat sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Miras taksim sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Miras sözleşmesinden doğan davalar
 • Ortaklığın giderilmesi (İzale-i şüyu ) davaları
 • Mirastan çıkarma (ıskat) davası
 • Mirasın gerçek ve hükmen reddi davaları
 • Miras sebebiyle istihkak davaları

Miras Hukuku Mirasçılar Kim Olabilir?

Medeni kanun çerçevesinde ölen kişinin mirası, derece sistemi üzerinden pay edilir. Bunlar birinci, ikinci ve üçüncü derece olmak üzere sınıflandırılır. Birinci sınıfta çocukları ve torunları, ikinci sınıfta anne, baba, kardeş ve yeğenleri, üçüncüsünde ise büyükbaba ve büyükannesi yer alır, ölen kişi bunlar dışarısında da bir mirasçı atayabilir. Bununla beraber atanan kişi, saklı paylar üzerinden tasarruf edemez. Miras hukuku kapsamında iletişime geçebilirsiniz.

Miras Hukuku

Miras Paylaştırma Davasında Neler Yapılabilir?

Miras paylaşım davasında hem terekenin tümü, hem de bir bölümünün paylaşılması mümkündür. Şayet bir bölümüne açılacaksa, tümüne dair dava açılmaz. İzmir miras avukatı olarak büromuz açtığınız dava sonucunda, istediğiniz neticeleri almanıza destek olur.

Miras ve Vesayet Hukukuna Hangi Davalar Girer?

Miras hukukunda terekenin paylaşımı sadece bir dava türüdür. Bunların haricinde de hukuki süreçler mevcut olup, avukatlık büromuz şu gibi hizmetler verir;

 • Tenkis davaları
 • Terekenin tespiti ve yönetimi
 • Mirastan feragat sözleşmesi
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
 • Miras sözleşmesi
 • Vasiyetname
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali
 • Mirastan yoksun bırakılma davası
 • Mirasın reddine dair davalar
 • Miras nedeniyle istihkak davaları

Miras avukatı İzmir üzerine deneyimli avukatlarıyla size hizmet veren büromuz, müvekkillerine en iyi çözümleri sağlama ilkesi üzerinde çalışmaktadır.

miras-avukati-izmir

Miras Avukatı İçin Sıkça Sorulan Sorular

Miras hukuku alanında profesyonelleşmiş ve avukatlık yaşamı boyunca miras hukuku dava türlerine hâkim olmuş avukatlar miras davalarına bakmaktadırlar. Miras avukatları, miras konusunda yaşanabilecek her türlü olumsuzlukları giderme üzerine yoğunlaşmış kişilerdir. Gerekli olan tüm prosedürleri yerine getirerek müvekkilinin her türlü problemini çözüme kavuşturmaktadır.

Miras davası, herhangi bir miras hakkı üzerinde uzlaşma gerçekleştirmeyen kişilerin açtığı bir dava türüdür. Çeşitli sebeplerden oluşabilecek anlaşmazlıklar sonucunda kişiler, miras davası açma hakkına sahiplerdir. Miras hakkına sahip kişiler, yasal olarak belirlenmiş kişilerdir. Bu kişiler herhangi bir problem yaşadığı takdirde İzmir miras avukatına başvurabilirler.

Miras davaları, içerisinde çok fazla detay bulunan ve profesyonel destek alınması gereken dava türleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle dava sürecinin sorunsuz işlemesi ve müvekkilin isteklerinin düzgün karşılanması için miras hukuku konusunda uzmanlaşmış kişilerden destek talep edilmesi gereklidir. Miras davasında avukat ücretini ödeyen kişi ise davayı açan şahıs ya da davacı şahıslar olmaktadır.

Miras payı, mirasçıların kendi aralarında yapacakları paylaşım ile belirlenebilmektedir. Miras paylaşım sözleşmesinde hakkı olan tüm mirasçıların yer alması ve sözleşmenin yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Mirasçıların kendi aralarında hak paylaşımı söz konusu değilse ve tüm mirasçılar sözleşme üzerinde uzlaşmadılarsa miras paylaşımı geçersiz sayılmaktadır. Bu durumda ise hak talep eden kişi miras paylaştırma davası açmakla yükümlüdür.

Miras davalarının süresi, davanın işleyişine göre değişmektedir. Ayrıca davalar, miras hukuku üzerinde yoğunlaşmış kişiler tarafından yürütüldüğü takdirde davaların beklenenden kısa sürmesi mümkündür. 2019 yılında belirlenen dava bitimi hedef sürelerine göre miras davalarının beklenen bitiş süresi 731 gündür.

Miras avukatları, miras davası süreçlerine hâkim olan ve sürecin gerektirdiği her türlü işlemi gerçekleştiren yetkili kişilerdir. Bu yetkinliklerinin karşılığı olarak ücret talep etmektedirler. Miras davası avukat ücretleri hakkında net bir bilgi vermek mümkün değildir. Avukatlar, açılacak olan davanın %25’ine kadar ücret talep edebilmektedirler. Bu ücret özellikle taşınmaz mülklerin büyüklüğüne ve davanın uzun yıllar boyunca sürmesine göre de değişkenlik göstermektedir.