İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku genel tanıma göre alacaklı ve borçlu arasında var olan ilişkiyi resmi kurallar çerçevesinde kanunlara uygun olarak dökmektedir. Borçlu olan kişi alacaklı olan kişiye borcunu zamanında düzgün bir şekilde ödememesi durumunda neler yapılacağına ve uygulanacak olan yaptırımlar bu kanunu ilgilendirmektedir. Tüm bunların yanı sıra alacaklı olan kişilerin sahip olduğu haklar da bu kanun çerçevesinde savunulmaktadır.

İzmir icra avukatı borçlu olan kişilerin gerekli sorumluluklarını yerine getirmediği durumlarda icra takipleri için gerekli işlemleri yerine getirmektedir. Alanında uzman bir şekilde hizmet veren icra iflas avukatı müvekillerinin sahip olduğu hakları en iyi şekilde gözetmeyi ilke edinmiş bir şekilde hizmet vermektedir.

İcra avukatı İzmir ili içerisinde müvekkillerinin ödemesinin başarılı bir şekilde yapılmasını engelleyen unsurlar var ise bu durumları ortadan kaldırmak, borçlu ve alacaklı arasında var olan sorunları çözmek için hizmet vermektedir.

İcra Hukuku ve İflas Hukuku Arasında Bulunan Farklar Nelerdir?

İcra hukuku olarak bilinen Cüz-i icra hukuku borçlu olan tarafın malvarlıklarının bir kısmıyla birlikte, birden fazla alacaklısına karşı olan sorumluluklar ile ilgilenmektedir. İflas hukuku (Külli icra) borçlu olan kişilerin sahip olduğu tüm mal varlıkları ile bütün olan kişilere karşı ilgilenmektedir. İflas işlemi hem alacaklı hem de mal varlığı açısından küllilik barındırmaktadır. İflas hukuku genel anlamda sadece tacirleri ilgilendirmekteyken, icra hukuku tüm borçları kapsamaktadır.

İcra Takibi İşlemleri Nasıl Yapılır?

İcra takibi işlemleri yapılan anlaşma içeriklerine göre değişiklik göstermektedir. Bu sebepten ötürü borcun kaynağı ve alacaklıların kaynağı bu işlemler için oldukça önemli noktalardan bir tanesidir. Alacaklı olan taraf alacağı olan bakiyeyi herhangi bir miktara dayandırabilir ise bu icra türü ilamlı icra olarak bilinmektedir. Eğer alacaklı olan taraf alacağı olan miktarı herhangi bir bono, çek veya poliçeye dayandırabiliyorsa bu aşamada icra takibi kambiyo senetlerine uygulanan icra takibine göre yapılmaktadır. Son olarak var olan borç miktarı herhangi bir belgeye dayandırılamıyorsa bu borç türü ilamsız icra çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. İcra takibi işlemlerinin başlaması için alacaklı olan taraf kendisi veya bir icra iflas avukatı ile bu süre başlatabilmektedir. Bu işlemler başladıktan sonra borç ile ilgili evrak borçlu olan kişinin ikamet ettiği adresine gönderilmektedir. Gerekli evrağı alan borçlu taraf 7 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmazsa borç takip işlemleri kesinleşmektedir. Bu aşamadan sonra tanınan zaman boyunca herhangi bir ödemeye yapmayan borçlu için haciz yoluyla tahsil işlemleri yapılmaktadır. Haciz işlemlerinde genel amaç icra ile el konulan mal varlıklarının satılması ve alacaklı olan tarafın borcunun kapatılmasıdır.

İcra Avukatı Ne Yapar?

“İcra avukatı ne yapar?” sorusu son zamanlarda oldukça fazla sorulmaktadır.  İcra ve iflas avukatlarından bahsederken ikisini ayrı başlıklar altında ele almanın daha faydalı olacağını düşünüyoruz. Her ikisi de İcra ve İflas Kanunu kapsamında çalışırken süreç zaman zaman değişeceği için bu yolu izleyeceğiz.

Temel olarak kolluk avukatları; borçlu tarafından borcun ifa edilmemesi durumunda alacaklının kanuni talebi üzerine borçlunun malvarlığı tespit edilir ve borç borçlu tarafından tahsil edilir. İcra avukatları önce borçlu ile anlaşarak alacakları tahsil etmeye çalışırlar. Ancak bu girişimler başarısız olursa İflas ve İcra Dairesi aracılığıyla icra takibi başlatır. Dilerseniz aşağıda yer alan içeriklerde kolluk kuvvetlerinin görev ve sorumluluklarını daha detaylı inceleyelim.

İcra Avukatı Nedir?

Bu paragraf altında icra avukatı nedir? sorusunun yanıtına daha yakından bakacağız. İcra avukatı var olan görev ve sorumlulukları bakımından İcra Hukukuna yönelik olarak hukuki işlemleri gerçekleştiren aynı zamanda müvekkillerine hukuki açıdan danışmanlık hizmeti veren kişi olarak bilinmektedir. Tüm bu bilgilere göre icra iflas avukatı olarak görev yapan kişilerin hizmet verebileceği hukuki işlemler şu şekildedir:

 • İcra avukatlı müvekkillerinin alacaklarına göre borçlu kişilerle borçlarını ödemesi için anlaşma yoluna gitmektedir.
 • Borçlu taraf alacaklı olan tarafa ödemesi gereken ücreti ödemediği durumlarda İcra ve İflas müdürlükleri üzerinden icra takibi başlatmaktadır.
 • İcra avukatları müvekkilleri ile anlaşma biçimine göre ilgilendikleri dava süresi bitinceye kadar müvekillerinin haklarını korumaktadır.
 • İlgili süreç boyunca borçlu olan kişilerin mal varlıklarına rehin konulması, haciz yapılması, mal varlıklarının satılması ve tahsilatın gerçekleştirilmesi gibi işlemleri üstlenmektedir.
 • Haciz yoluyla edinilen malların satılarak paraya çevrilmesi sürecini üstlenir.
 • Kredi ve leasing gibi sözleşmelerden doğan alacakların takibatını gerçekleştirir.
 • Karşılıksız olarak verilen çeklerin tahsilatı, ilgili kişilerin yargılanması gibi sorumlulukları bulunmaktadır.

Başarılı Bir İcra Avukatı Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler

Başarılı bir icra avukatı seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken bir takım genel hususlar bulunmaktadır. Bu paragrafı dikkatle okuyarak sizlerde kendi kriterlerine uygun en ideal avukat seçimi yapabilirsiniz. Avukatınızı seçerken dikkat etmeniz gereken ilk husus avukatınız ile aynı ilde olmanız gerekmektedir. Örnek olarak İzmir icra avukatı ile anlaşma sağlarken sizlerin de İzmir il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmanız oldukça önemlidir. Bu sayede evrak ile alakalı sorunlar olduğunda sizlerde avukatınızın bürosuna kolay bir şekilde gitme imkânı yakalamış olursunuz. Bu kriterden sonra dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise avukatınızın iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmasıdır. Davanız ile ilgilenecek olan avukatlar gerektiği durumlarda borçlu olan taraf ile iletişime geçecek ve tahsilat işlemleri için görüşecektir. Tüm bu aşamalarda iletişim becerileri yüksek bir avukat sizler süreç ile alakalı çok net bilgiler verecektir.

Tüm bu kriterlerin yanı sıra seçeceğiniz avukat işine sadık ve kararlı olması gerekmektedir. Bu şekilde çalışmayı prensip haline getiren avukatlar davanız sonuçlanıncaya kadar sizlere en iyi şekilde hizmet verecektir.

İflas Avukatı Ne İş Yapar?

İflas ve icra avukatlarının hizmet verdiği genel olarak mesleki yükümlülükleri aşağıda listelenmiştir.

 • Borcun ödenmesi için borçlu ile anlaşma yaparak alacağı tahsil etmeye çalışmak,
 • Alacağın borçlu ile yapılan görüşme nedeniyle geri alınamaması durumunda icra dairesi tarafından icra takibi işlemlerini başlatmak,
 • Dava kapanana kadar davaya konu gerçek tüzel kişinin haklarını savunmak,
 • Borçlunun malvarlığına haciz konulmasına, satış işlemlerinin yapılmasına ve nihayetinde alacakların tahsiline yönelik çalışmalar yapmak,
 • Alacak hesaplarının müteakip işlenmesi için rehin ve rehni nakde çevirmek,
 • Finansal kiralama ve kredi sözleşmelerinden doğan alacakların takibinin yapılması,
 • Kötü teftiş vakalarının açılması ve takibinin yapılması,
 • Borç ve kötü niyetli icra davaları için temyiz işlemlerini başlatmak ve takip etmek,
 • Haciz sürecinin başlangıcından tahsilata kadar müşterilerle bağlantıda içeresinde kalmak.

Sizlerde İzmir icra avukatı ile görüşerek tahsil etmek istediğiniz alacaklarınız hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz. Alanında uzman icra avukatları sizin yerinize davalarınızı takip ederek borçlarınızın tahsil edilmesini sağlamaktadır.