Kamu Davası Nedir? Bu davalar yalnızca bir bireyin, diğer bireye açtığı hak davaları ile sınırlı değildir, aynı şekilde topluma ya da bir kurumun koyduğu kurum kanunun meydana getirdiği yasal hak mağduriyetinden dolayı kuruma açılan, alınan karar yalnızca dava açan şahsı değil, kamu anlamıyla herkesi ilgilendiren hallerde mahkemenin yalnızca tekil kişi, kurum hakkında vermeyeceği kararları bağlayan davalara denir. Kamu davalarında ceza yargılamasının meydana gelebilmesi için, suç isnadının yargı makamlarına getirilmesi anlamı vardır. İddia makamı olan savcılığın, suç işlendiğine yönelik yeterli şüphe oluştuğu kanaati ile açılır.

Savcılık tarafından, ceza mahkemelerine açılan tüm davalar kamu davası kapsamındadır. Şikayet üzerine ya da savcılığın kendisinin açtığı tüm ceza davaları, hukuksal bakımdan bu kapsamda ele alınır. Dolayısıyla davanın kamu davası olduğu nasıl anlaşılır böylece belirlenebilir.

Kamu Davasında Suçlar Nelerdir?

Kamu davasına giren suçlar nelerdir? Buna hem şikayete bağlı hem de şikayete bağlı olmayan durumlar girmektedir. Bu kapsamda şikayete bağlı olmayan bazı suçlar,

 1. Nitelikli dolandırıcılık,
 2. Anayasal suçlar,
 3. Kasten öldürme,
 4. Uyuşturucu ticareti
 5. Çocuk düşürme gibidir.

Şikayete bağlı suçlar ise aşağıda olduğu gibi listelenebilir;

 • Cinsel saldırı
 • Taksirle yaralama
 • Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek biçimde kasti yaralama
 • Güveni kötüye kullanma
 • Mala zarar verme
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma

Kamu davası nedir kapsamında, suç nedeniyle açılan bir soruşturmada savcılığın su sebebiyle mağdur olan kişi ve sanığı, tebligat göndererek duruşmaya çağırır. Bu esnada olayın aydınlatılması amacıyla mağdur ifadelerine müracaat edilen mağdur ve müştekiden, şikayetçi olma durumları öğrenilir.

Kamu davasının şikayete ağlı olmayan suçlardan olmaması durumunda, mağdur şikayetçi değilse dava seyri değişmez. Hakim, davaya mağdurun katılmak isteyip istemediğini sormaktadır. Mağdur katılım sağlarsa her duruşmaya katılabilir, dava sürecini takip edebilir.

Kamu Davası Nedir?

Kamu Davası Nasıl Sonuçlanır?

Kamu Davası Nedir? kapsamında, söz konusu davaların nasıl sonuçlanacağı kişiler tarafından sık sık düşünülmektedir. Bu bakımdan şikayete bağlı bulunmayan kamu davalarında, davanın düşmesi için şikayet sahibinin söz konusu şikayetini geri alması yeterli olacaktır.

Şikayete tabi olmayan suçlarda ise kamu davasının düşmesi için suç olmadığının ispat edilmesi, davalının da beraat etmesi gerekir.

Dava düşmezse ya da ertelenmezse delil toplama süreci devam eder. Eğer davalının suçu ispat edilirse kamu davası nasıl sonuçlanır kapsamında hapis ya da adli para cezası uygulanabilir. Söz konusu cezalar suçun mahiyeti, ceza indirimi gerektiren haller gözetilerek verilir.

Kamu Davası Nasıl Açılır?

 Kamu davası nedir çerçevesinde bu davaların nasıl açılacağı sıklıkla düşünülmektedir. Cumhuriyet baş savcısı, iddianame düzenleyerek görevli ve yetkili mahkemede kamu davası açabilir. Şikayete bağlı suçlardaysa şikayet hakkı bulunan şahsın bunu kullanması üzerine, suçun takibi şikayete bağlı bulunmuyorsa kendiliğinden araştırma yaparak delil toplamalı, şüphe sebepleri mevcutsa iddianame ile ceza mahkemesine davada bulunmalıdır.