About yazar

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far yazar has created 14 blog entries.

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması

Sürekli iletişim halinde olmayı sadece istediğinden değil, buna ihtiyaç duyan insanoğlu sosyal bir yaratıktır. Artan nüfus ile iletişim modelleri ve iletişim gereği de artış gösterir. İkili ya da birden fazla muhatabın dahil olduğu diyaloglarda belli çerçevelerde gizlilik söz konusu olmalıdır. Ancak gelişen teknoloji ve kayıt yöntemleri nedeniyle isteyerek ya da gayriihtiyari olarak bu diyaloglar gizlilik [...]

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması2021-05-06T14:41:35+00:00

Dava Nasıl Açılır?

Yasal yollarla hakkın iadesini talep etmek her vatandaşın anayasal hakkıdır. Davalar hukuk ve ceza davaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dava nasıl açılır sorusu, hakkını yasal yollarla aramak isteyenlerin merak ettiği konulardandır. Ceza davaları bir suç duyurusuyla başlar, hukuk davaları ise başvuru ile başlamaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi olan davaların açılması için mahkemeden hak talebi yapılması [...]

Dava Nasıl Açılır?2021-04-29T13:21:55+00:00

Boşanmada Tazminat Miktarı Tespiti

Evli çiftler yollarını ayırmaya karar verdiğinde boşanma işlemleri için gerekli işlemler başlar. Çiftlerin en çok merak ettiği konuların başında boşanmada tazminat miktarı tespiti gelmektedir. Boşanma sürecinde tazminat miktar tespiti, için gerekli bir takım araştırmalar yapılır. Tazminat miktarının belirlenmesi için ise mutlaka hakkaniyetli bir karar verilmesi için çaba sarf edilir. Tazminat miktarının belirlenmesindeki en etkili yol [...]

Boşanmada Tazminat Miktarı Tespiti2021-04-22T12:03:50+00:00

Ceza Avukatında Bulunması Gereken Özellikler

Ceza Avukatlığı Ceza avukatlığı, ağır veya normal herhangi bir suçla yargılanan insanların avukatlığını yapan kişilere denir. Türkiye’de kalıplaşmış bir tabirle “ceza avukatlığı, ağır ceza avukatlığı” diye bir kullanım resmi olarak yoktur fakat halk arasında ceza mahkemelerine giren avukatlara zamanla ceza avukatı tabiri uygun görülmüştür ve bu alana yönelmek isteyen avukatlar tarafından benimsenmiştir. Girebilecekleri sayısız dava [...]

Ceza Avukatında Bulunması Gereken Özellikler2021-04-09T12:45:37+00:00

Velayet Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Velayet, küçük yaşta çocuklar veya reşit olmasına rağmen kişilikleri veya sahip oldukları yasal haklarını (özürlü) kısıtlı olmaları sebebiyle kullanamayan bireylerin malları ve haklarının korunması adına anne ve babaya verilen ödev ve hakların tamamıdır. Sadece anne ve babaya tanınan velayet hakkı, eşlerin evlilikleri süresince ortaklaşa bir şekilde kullanılır. Ancak evlilik birliğinin bozulması veya bazı farklı sebepler [...]

Velayet Davası Nedir? Nasıl Açılır?2021-03-31T12:20:54+00:00

AİLE KONUTU

AİLE KONUTU TMK.Madde.194 Eşlerden biri,diğer eşin açık rızası bulunmadıkça,aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez,aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş,hakimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş,tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir. Aile [...]

AİLE KONUTU2021-02-22T11:23:38+00:00

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI Boşanma davası anlaşmalı ya da çekişmeli olarak açılabilir. Eğer eşler evlilik birliğinin sonlandırılması hakkında boşanma ve şartlarının tamamı konusunda uzlaşmışlarsa ve bu davayı açmak için kanunda aranan şartları taşıyorlarsa bu durumda anlaşmalı boşanma davası açarlar. Anlaşmalı boşanma davası söz konusu olduğunda tüm şartları taraflar kendi isteklerine göre belirler. Bu şartların kanunun emredici [...]

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI2021-02-22T11:14:57+00:00

2021 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk [...]

2021 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ2021-03-17T11:55:13+00:00

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TMK.Madde.174 Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf,kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf,kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. MADDİ TAZMİNATIN KOŞULLARI: Maddi tazminata karar verilebilmesi [...]

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT2021-02-22T11:14:45+00:00

Ses ve Görüntü kayıtları

Son dönemlerde en çok merak edilen konu, karşı tarafın bilgisi ve rızası dışında elde edilen ses ve görüntü kayıtlarının boşanma davalarında delil olarak kullanılıp kullanılamayacağıdır. Hukuki sınırlar içinde elde edilmiş olan ses kaydı,video kaydı ve benzeri kayıtlar boşanma davalarında delil olarak kullanılabilir.Burada önemli olan elde edilen ses kaydı,video kaydı v.b.kayıtların hukuka uygun yollardan elde edilip [...]

Ses ve Görüntü kayıtları2018-03-06T09:06:42+00:00
Go to Top