İzmir Boşanma Avukatı | Vural & Altun Hukuk Bürosu


İzmir boşanma avukatı denildiğinde, büromuz Vural Altun Hukuk Bürosu bu alanda hizmet vermektedir. Tarafların boşanma kararı almasından itibaren tüm hukuki süreci yürütür. Eşler arasında yaşanan anlaşmazlıklar boşanmayla sonuçlanabiliyor.

Böyle bir durumda boşanma davasının çekişmeli ya da anlaşmalı olarak yürütülmesinde boşanma avukatına ihtiyaç duyulur.

İzmir Boşanma Avukatı

İzmir boşanma avukatı, Vural Altun Hukuk bürosu dinamik kadrosu içerisinde yer alır. Boşanma davaları;

  • Anlaşmalı boşanma
  • Boşanma protokolünün hazırlanma aşaması
  • Çekişmeli boşanma davaları
  • Maddi- manevi tazminat davaları , nafaka davaları , eşya ve ziynet (takı) alacağı davaları
  • Boşanmada mal paylaşım işlemleri gibi birçok konuya hâkim olan avukatlarımız, taraflar arasında anlaşma sağlar.

İzmir Boşanma Avukatı

İzmir Aile Hukuku 

Aile Hukuku içerisinde, boşanma da yer almakta ve boşanma sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi önem arz etmektedir. Boşanma sürecinde mal paylaşımları, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat konularında anlaşmazlıklar söz konusu olmaktadır. Yılların vermiş olduğu tecrübeyle deneyimli avukatlar sayesinde hukuki davalarınızın seyri değişmektedir. Aile Hukukunu kapsayan her türlü hukuki uyuşmazlıkta, avukatlarımız devreye girmektedir.

Avukatlık ve danışmanlık hizmetleriyle etkin ve pratik çözümlerin sunulması sağlanmaktadır. Avukatlarımızın Müvekkillerle kurduğu iyi iletişim; müvekkillerin kendilerini doğru ifade etmelerine, hukuki uyuşmazlıkların doğru tespit ve çözümüne katkı sağlamaktadır.

Boşanma avukatı İzmir Konak bölgesinde rahatlıkla ulaşabilir ve Hukuki sorunlarınızın çözüme kavuşmasını talep edebilirsiniz. Yalnızca Konak ile sınırlı kalınmayarak, Boşanma avukatı İzmir Bornova, İzmir Karşıyaka , İzmir Balçova, İzmir Narlıdere bölgesinde de hizmetlerini sürdürür.


Boşanma Avukatı

İzmir boşanma avukatı sorusu, hizmet almak isteyenlerin en çok cevap bulmasını istediği konulardan biridir. İzmir boşanma avukatı görüşlerine bakıldığı zaman, işini titiz bir şekilde yapmasıyla güven kazanan Vural Altun Hukuk Bürosu gelmektedir. İzmir Boşanma avukatı ücretleri, Hukuki sürece bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 

En iyi ve profesyonel boşanma avukatı olarak, ailenin korunmasına önem verilmekte ve ortak bir paydada buluşulmasına yardımcı olunmaktadır. Taraflarının haklarının korunması konusunda hassas bir yaklaşım ortaya koyulur. Aile Hukukuna ilişkin davalarda da Hukuk bilgisine sahip olan avukatlar, davanın olumlu bir şekilde sınuçlanmasını sağlayacaktır. 

Vural & Altun Hukuk Bürosu yüksek kalitede bir hizmet almak isteyen müvekkiller için en iyi tercihlerden biri olmayı başarmıştır.

Boşanma Davasında Avukatlık Ücreti

Boşanma için avukatlık ücreti; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında farklılık arz etmektedir. Çünkü davada vekillik görevini üstlenmiş olan avukatın dosya için harcayacağı mesai ve emek göz önünde bulundurularak ve baro önerisi fiyatları değerlendirilerek ücret belirlemesi yapılmaktadır. İzmir boşanma avukatı ücretleri, davanın çekişmeli olduğu durumlarda daha fazla mesaiye bağlı olarak belirlenir. Anlaşmalı boşanmaya gidildiği durumlarda avukatlık ücreti de mesaiye bağlı olarak daha düşük olur.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı olarak ifade edilen boşanma davasının dışında kalan tüm boşanma türlerini içerir. Çekişmeli boşanma davası sürecinde eşler arasında boşanmaya dair bir uzlaşma söz konusu değildir. Taraflardan birisinin boşanmak istemediği dava çeşididir. Taraflar arasında herhangi bir anlaşmaya varılmadığı için anlaşmalı boşanma süreçlerine göre daha uzun sürede tamamlanması beklenir. İzmir boşanma avukatı veya farklı bir bölgede diğer avukatlar bu süreçte müvekkile yardımcı olma ve davayı yürütme işlemini sağlar.

Boşanma Avukatı İçin Sıkça Sorulan Sorular

Türk hukuk sistemi gereği hiçbir dava çeşidinde avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak çekişmeli olarak gerçekleştirilebilen boşanmalarda ya da anlaşmalı olsa bile yoğun prosedür barındıran hukuksal işlerde olduğu gibi; boşanma sürecinde de bir avukatın varlığı gerekli tüm işlemlerin eksiksiz yerine getirilmesi ve davanın müvekkilin lehine sonuçlanabilmesi açısından önemlidir.

Boşanma davası açmak için öncelikle boşanma dilekçesi düzenlenmesi gerekir. İzmir boşanma avukatı ya da süreci yönetecek tüm avukatlar genelde uygulamaya dilekçe düzenleme işlemi ile başlar. Anlaşmalı boşanma yapılıyor ise; dilekçenin yanı sıra anlaşmalı boşanma protokolü doldurulur. Belgelerin hazırlanmasının ardından davacı tarafından adliyede bulunan tevzi bürosuna başvuru yapılması ve boşanma davasının açılması gerekir. Ancak çekişmeli boşanma durumunda, anlaşmalı boşanma protokolü gibi bir belge doldurulmaz ve boşanma dilekçesi ile başvuru yapılır.

Boşanma davalarının anlaşmalı ya da çekişmeli olması durumuna göre masrafları ödeyecek taraf değişir. Anlaşmalı davalarda iki tarafın onayı söz konusu olduğu için boşanma davasının ücreti ortak şekilde ödenir. Anlaşıldığı takdirde tek bir taraf da ödemeyi yapabilir. Çekişmeli davalarda, bir tarafın boşanmak istememesi söz konusu olduğu için masraf davayı açan tarafça ödenmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası temel olarak her iki tarafın boşanma konusunda hemfikir olduğunu ifade eden ve iki eş tarafından da imzalanması gerekli olan bir sözleşmeyi içeren süreçtir. Bu süreçte dava dilekçesine ek olarak; anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır ve hukuki sürecin çekişmeli boşanma işlemlerine göre çok daha hızlı tamamlanması beklenir. Anlaşmalı boşanma uygulanabilmesi için evliliğin başlangıç süresinden itibaren asgari 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir. İzmir boşanma avukatı ile süreci doğru bir şekilde yürütmek mümkündür.

Anlaşmalı boşanma protokolü; boşanma konusunda her iki tarafın da hemfikir olduğu ve uzlaşmaya vardığı durumlarda; dilekçenin yanı sıra mahkemeye sunmaları gereken bir belgedir. Bu belgede boşanmaya ve sürecin sonuçlarına dair belli içerikler bulunur. Aile Mahkemesi hakimi tarafından hazırlanmış olan protokol uygun bulunduğu takdirde boşanma; anlaşmalı boşanma protokolüne göre gerçekleştirilir.

Nafaka boşanma davasını devam ettiği süreçte veya davanın bitmesinin ardından maddi bakımdan zorluk yaşayacak kişiye bağlanan ve aylık olarak ödenmesi zorunlu olan para ödeneğidir. Nafaka borcu aile hukukundan kaynaklanan kişisel bir borç olarak ifade edilebilir. Nafaka; kişisel bir borç sınıfına girdiği için devredilemez. Mahkemeye yapılacak başvuruyla talep edilebilen nafakanın farklı çeşitleri vardır. İzmir boşanma avukatı ve diğer bölgelerde hizmet veren avukatlar, boşanma ve nafaka süreçlerinde müvekkiline gerekli ayrıntılı bilgiyi sunmaktadır.