İzmir Boşanma Avukatı | Vural & Altun Hukuk Bürosu


Boşanma süreci, çiftler için zorlu ve stresli bir dönem olabilir. İzmir boşanma avukatı olarak, Vural Altun Hukuk & Danışmanlık, boşanma davalarında müvekkillerine en iyi hukuki desteği sunmayı amaçlamaktadır.

İzmir boşanma avukatı arayışında olan kişiler için güvenilir ve profesyonel hizmetler sunan ekibimiz, boşanma sürecini en az stresle atlatmanıza yardımcı olacaktır. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, nafaka ve velayet davaları gibi tüm boşanma davalarında uzmanız ve müvekkillerimizin haklarını korumak için titizlikle çalışıyoruz.

İzmir Boşanma Avukatı

İzmir boşanma avukatı, Vural Altun Hukuk bürosu dinamik kadrosu içerisinde yer alır. Boşanma davaları;

 • Anlaşmalı boşanma
 • Boşanma protokolünün hazırlanma aşaması
 • Çekişmeli boşanma davaları
 • Maddi- manevi tazminat davaları , nafaka davaları , eşya ve ziynet (takı) alacağı davaları
 • Boşanmada mal paylaşım işlemleri gibi birçok konuya hâkim olan avukatlarımız, taraflar arasında anlaşma sağlar.

Boşanma Davalarında En İyi İzmir Boşanma Avukatından Hukuki Destek Alın

Boşanma davaları, hukuki süreçlerin en hassas ve karmaşık olanlarından biridir. Her yıl Türkiye’de 180.000’den fazla boşanma davası açılmaktadır. Bu davalarda doğru avukat seçimi, davanın seyrini ve sonucunu büyük ölçüde etkileyebilir. Vural Altun Hukuk & Danışmanlık İzmir Avukat olarak, boşanma sürecinde profesyonel ve güvenilir hukuki destek sunuyoruz. Uzman avukatlarımız, müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak için titizlikle çalışmaktadır.

İzmir Boşanma Avukatları Çalışma Alanları

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona erdirilmesi sürecidir. Bu süreçte taraflar, evlilikten kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi için mahkemeye başvururlar. Boşanma davası, anlaşmalı veya çekişmeli olarak açılabilir ve her iki tarafın da haklarını korumak için hukuki danışmanlık alması önemlidir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak için aşağıdaki adımlar izlenir:

 • Dava dilekçesi hazırlanır.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi eklenir.
 • Dava harçlarının ödendiğine dair dekontlar sunulur.
 • Çocukların kimlik belgeleri (varsa) eklenir.
 • Tarafların iddialarına ait delil listesi hazırlanır.
 • Kredi kartı ve banka hesaplarının dökümleri sunulur.
 • Telefon operatörlerinden alınacak olan arama dökümleri eklenir.
 • Telefon mesajları delil olarak sunulur.
 • Darp raporu (varsa) eklenir.
 • Adli vakalara ait ifade tutanakları (varsa) eklenir.
 • Sosyal medya paylaşımları delil olarak sunulur.
 • Tarafların maddi ve manevi tazminat talepleri belirtilir.
 • Tarafların nafaka talepleri belirtilir.

Boşanma Avukatı Nasıl Seçilir?

İyi bir boşanma avukatı seçerken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Deneyim: Boşanma davalarında deneyimli avukatlar, sürecin daha hızlı ve etkin bir şekilde ilerlemesini sağlar.
 • Uzmanlık alanı: Aile hukuku ve boşanma davaları konusunda uzman avukatlar tercih edilmelidir.
 • Referanslar: Daha önceki müvekkillerin memnuniyeti ve referansları önemlidir.

İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma ve diğer hususlarda uzlaşarak mahkemeye başvurdukları bir süreçtir. Bu tür davalarda avukatlar, taraflar arasında anlaşmanın sağlanmasına ve sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olurlar. Anlaşmalı boşanmanın avantajları, sürecin kısa sürede sonuçlanması ve tarafların kontrolünde olmasıdır.

İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma, tarafların boşanma ve diğer hususlarda anlaşamaması durumunda mahkemeye başvurdukları süreçtir. Bu tür davalarda avukatlar, müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde savunmak için detaylı bir çalışma yapar ve delilleri toplar. Çekişmeli boşanmanın zorlukları, sürecin uzun sürebilmesi ve taraflar arasında daha fazla çatışma yaşanmasıdır.

Boşanma Davasında Hukuka Uygun Deliller

Boşanma davasında kullanılabilecek hukuka uygun deliller şunlardır:

 • Not defteri, günlük ve mektuplar
 • Fotoğraflar
 • Kişinin eşiyle birlikte yaşadığı evde bulunan deliller

HMK m. 189/2 hükmü uyarınca, hukuka aykırı olarak elde edilmiş deliller hâkim tarafından dikkate alınamaz ve mahkeme kararına mesnet oluşturamaz. Sadece hukuka uygun deliller ile ispatlanmış vakıalar mahkeme kararına mesnet oluşturabilir.

İzmir Boşanma Avukatı Ücretleri 2024 Yılında Ne Kadar?

İzmir’deki boşanma avukatlarının ücretleri, 2024 yılında 20.000 TL ile 80.000 TL arasında değişmektedir. Bu ücretler, davanın türüne ve zorluk derecesine göre farklılık gösterebilir.

Boşanmak için Avukat Ücreti Ne Kadar?

Boşanma avukatı ücretlerini etkileyen faktörler arasında davanın karmaşıklığı, süresi ve avukatın deneyimi yer almaktadır. Ortalama avukat ücretleri, 20.000 TL ile 80.000 TL arasında değişebilir.

Boşanma Davası Harç ve Masrafları

 • Dava harçları
 • Delil toplama masrafları
 • Mahkeme giderleri

Bu masraflar, dava süresince ve sonrasında ödenebilir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının süresi, davanın türüne ve karmaşıklığına bağlı olarak değişir. Anlaşmalı boşanma davaları 3-4 ay içinde sonuçlanabilirken, çekişmeli boşanma davaları 1 yıla kadar sürebilir.

Boşanma Davası İçin En İyi Avukat ile Çalışmak Süreci Kolaylaştırır Mı?

İyi bir boşanma avukatı, dava sürecinin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar. Avukatın bilgi ve deneyimi, süreci hızlandırarak tarafların haklarını korur.

Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Boşanma davalarında avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak avukat tutmanın avantajları arasında hukuki destek alınması, hakların korunması ve sürecin daha etkin yönetilmesi yer alır.

İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatları Hizmetleri

İzmir anlaşmalı boşanma avukatları, taraflar arasında anlaşma sağlanmasına yardımcı olur ve sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Bu hizmetler, boşanma sürecinin daha az stresli ve maliyetli olmasını sağlar.

İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatları Hizmetleri

Çekişmeli boşanma avukatları, müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde savunarak sürecin adil bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu tür davalarda, avukatların deneyimi ve uzmanlığı büyük önem taşır.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Avukatı

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve bu nedenle evliliğin sona ermesi gerektiği konusunda hakimi ikna etmek gereklidir. Vural Altun Hukuk & Danışmanlık, bu tür davalarda müvekkillerine profesyonel destek sunar.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Avukatı

Aldatma nedeniyle boşanma davası, eşlerden birinin sadakatsizlik yapması durumunda açılabilir. Bu tür davalarda, aldatma olayının ispatlanması önemlidir ve delil toplama süreci titizlikle yürütülmelidir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Avukatı

Terk nedeniyle boşanma davası, eşlerden birinin diğerini terk etmesi durumunda açılabilir. Terk süresinin en az altı ay olması gerekmektedir ve terk edilen eş, bu durumu belgeleyerek dava açabilir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Avukatı

Zina nedeniyle boşanma davası, eşlerden birinin zina yaptığının ispat edilmesi durumunda açılabilir. Bu tür davalarda, zina olayının belgelerle ve tanıklarla desteklenmesi önemlidir. Zina nedeniyle boşanma davasında, Vural Altun Hukuk & Danışmanlık, müvekkillerine delil toplama ve dava sürecinin yürütülmesi konusunda uzman destek sunar.

Hayata Kast, Pek Kötü Muamele ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Avukatı

Hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davalarında, bu tür davranışların belgelerle ispatlanması gereklidir. Bu tür davalar, eşlerin birbirine yönelik ağır suçlamalar içerdiği için dikkatle yürütülmelidir.

Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Avukatı

Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davalarında, suç işleyen veya haysiyetsiz bir hayat süren eşe karşı açılan davalar söz konusudur. Bu tür durumların ispatlanması ve belgelenmesi önemlidir.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası Avukatı

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davaları, eşlerden birinin tedavi edilemeyen bir akıl hastalığına sahip olması durumunda açılabilir. Bu tür davalarda, akıl hastalığının uzman raporlarıyla belgelenmesi gereklidir.

Boşanmada Tazminat Davası Avukatlık Hizmetleri

Tazminat talepli davalar, Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca evliliğin sürmesinden beklenen menfaati kaybeden tarafça aile mahkemelerinde görülebilir ve İzmir boşanma avukatları tarafından çok takip edilen davalardan biridir. Tazminatlar genellikle tarafların mali ve sosyal durumuna göre belirlenir. En iyi boşanma avukatı, kanunda aranılan koşulların sağlandığını delillerle desteklemelidir. Bu davalarda, özellikle kusur bulmak için çok titiz çalışmak gerekmektedir. Ancak kusursuz taraf veya az kusurlu taraf tazminata hak kazanır.

İzmir Boşanma Avukatı Başka Hangi Konularda Hukuki Destek Sağlar?

Boşanma davaları, çoğu zaman birçok farklı hukuk alanını kapsayabilir. Vural Altun Hukuk & Danışmanlık olarak, boşanma sürecinde müvekkillerimize çeşitli hukuki konularda destek sunmaktayız:

Boşanmada Mal Paylaşımı Davası Avukatlık Hizmetleri

Boşanma davalarında mal paylaşımı, eşlerin evlilik süresince edindikleri malların nasıl paylaşılacağını belirler. Bu süreçte adil ve yasal bir şekilde mal paylaşımı yapılması için uzman avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

Nişan Bozma Tazminat Davası Avukatı

Nişan bozma nedeniyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararların tazmini için açılan davalarda, Vural Altun Hukuk & Danışmanlık olarak hukuki destek sunuyoruz. Bu tür davalarda, nişanın bozulması nedeniyle oluşan zararların belgelenmesi ve ispatlanması önemlidir.

Ziynet Alacağı Davası Avukatı

Ziynet alacağı davaları, boşanma sürecinde ziynet eşyalarının iadesi için açılan davalardır. Bu tür davalarda, ziynet eşyalarının evlilik süresince kimde bulunduğu ve nasıl edinildiği belgelenmelidir.

Mehir Alacağı Davası Avukatı

Mehir alacağı davaları, evlilik sözleşmesinde belirtilen mehirin boşanma sonrası talep edilmesi durumunda açılır. Bu tür davalarda, mehirin miktarı ve ödenme şekli belgelenmelidir.

İddet Müddeti Kaldırılması Davası Avukatı

İddet müddeti, boşanma sonrası kadınların yeniden evlenebilmesi için belirlenen süredir. Bu sürenin kaldırılması için açılan davalarda, hukuki süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi gereklidir.

Evlat Edinme Davası Avukatı

Evlat edinme davaları, çocuk sahibi olmak isteyen aileler için hukuki süreçleri kapsar. Bu tür davalarda, evlat edinme prosedürlerinin yasalara uygun bir şekilde yürütülmesi önemlidir.

Çocuk Kaçırma Davası Avukatı

Çocuk kaçırma davaları, bir ebeveynin çocuğunu diğer ebeveynden izinsiz olarak alıkoyması durumunda açılır. Bu tür davalarda, çocuğun güvenliği ve velayet haklarının korunması önceliklidir.

Evlilik ve Mal Ayrılığı Sözleşmesi Avukatı

Evlilik öncesi veya evlilik süresince yapılan mal ayrılığı sözleşmeleri, tarafların mali haklarını koruma altına alır. Bu tür sözleşmelerin hazırlanması ve yürütülmesi konusunda hukuki destek sunuyoruz.

İzmir’de En İyi Boşanma Avukatı Hangisi?

İzmir’de boşanma davası açmak ve süreci en iyi şekilde yönetmek için güvenilir ve deneyimli bir avukata ihtiyaç duyarsınız. Vural Altun Hukuk & Danışmanlık olarak, boşanma davalarında uzmanlaşmış profesyonel bir hukuk bürosu olarak hizmet vermekteyiz. Boşanma sürecinin her aşamasında müvekkillerimize en iyi hukuki desteği sunarak, haklarını korumak ve en iyi sonuçları elde etmek için çalışmaktayız. İzmir’de en iyi boşanma avukatını arıyorsanız, Vural Altun Hukuk & Danışmanlık sizin için doğru adres olacaktır.

İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye İstemek Ücretli Mi?

Herhangi bir tavsiye danışmanlık ücretine dahildir. Vural Altun Hukuk & Danışmanlık, müvekkillerine en iyi hukuki danışmanlık hizmetini sunmayı amaçlamaktadır.


İzmir Boşanma Avukatı

İzmir Aile Hukuku 

Aile Hukuku içerisinde, boşanma da yer almakta ve boşanma sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi önem arz etmektedir. Boşanma sürecinde mal paylaşımları, velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat konularında anlaşmazlıklar söz konusu olmaktadır. Yılların vermiş olduğu tecrübeyle deneyimli avukatlar sayesinde hukuki davalarınızın seyri değişmektedir. Aile Hukukunu kapsayan her türlü hukuki uyuşmazlıkta, avukatlarımız devreye girmektedir.

Avukatlık ve danışmanlık hizmetleriyle etkin ve pratik çözümlerin sunulması sağlanmaktadır. Avukatlarımızın Müvekkillerle kurduğu iyi iletişim; müvekkillerin kendilerini doğru ifade etmelerine, hukuki uyuşmazlıkların doğru tespit ve çözümüne katkı sağlamaktadır.

Boşanma avukatı İzmir Konak bölgesinde rahatlıkla ulaşabilir ve Hukuki sorunlarınızın çözüme kavuşmasını talep edebilirsiniz. Yalnızca Konak ile sınırlı kalınmayarak, Boşanma avukatı İzmir Bornova, İzmir Karşıyaka , İzmir Balçova, İzmir Narlıdere bölgesinde de hizmetlerini sürdürür.

Çocuk kaçırma davaları, bir ebeveynin çocuğunu diğer ebeveynden izinsiz olarak alıkoyması durumunda açılır. Bu tür davalarda, çocuğun güvenliği ve velayet haklarının korunması önceliklidir.

İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye İstemek Ücretli Mi?

Türk hukuk sistemi gereği hiçbir dava çeşidinde avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak çekişmeli olarak gerçekleştirilebilen boşanmalarda ya da anlaşmalı olsa bile yoğun prosedür barındıran hukuksal işlerde olduğu gibi; boşanma sürecinde de bir avukatın varlığı gerekli tüm işlemlerin eksiksiz yerine getirilmesi ve davanın müvekkilin lehine sonuçlanabilmesi açısından önemlidir.

Boşanma davası açmak için öncelikle boşanma dilekçesi düzenlenmesi gerekir. İzmir boşanma avukatı ya da süreci yönetecek tüm avukatlar genelde uygulamaya dilekçe düzenleme işlemi ile başlar. Anlaşmalı boşanma yapılıyor ise; dilekçenin yanı sıra anlaşmalı boşanma protokolü doldurulur. Belgelerin hazırlanmasının ardından davacı tarafından adliyede bulunan tevzi bürosuna başvuru yapılması ve boşanma davasının açılması gerekir. Ancak çekişmeli boşanma durumunda, anlaşmalı boşanma protokolü gibi bir belge doldurulmaz ve boşanma dilekçesi ile başvuru yapılır.

Boşanma davalarının anlaşmalı ya da çekişmeli olması durumuna göre masrafları ödeyecek taraf değişir. Anlaşmalı davalarda iki tarafın onayı söz konusu olduğu için boşanma davasının ücreti ortak şekilde ödenir. Anlaşıldığı takdirde tek bir taraf da ödemeyi yapabilir. Çekişmeli davalarda, bir tarafın boşanmak istememesi söz konusu olduğu için masraf davayı açan tarafça ödenmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası temel olarak her iki tarafın boşanma konusunda hemfikir olduğunu ifade eden ve iki eş tarafından da imzalanması gerekli olan bir sözleşmeyi içeren süreçtir. Bu süreçte dava dilekçesine ek olarak; anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır ve hukuki sürecin çekişmeli boşanma işlemlerine göre çok daha hızlı tamamlanması beklenir. Anlaşmalı boşanma uygulanabilmesi için evliliğin başlangıç süresinden itibaren asgari 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir. İzmir boşanma avukatı ile süreci doğru bir şekilde yürütmek mümkündür.

Anlaşmalı boşanma protokolü; boşanma konusunda her iki tarafın da hemfikir olduğu ve uzlaşmaya vardığı durumlarda; dilekçenin yanı sıra mahkemeye sunmaları gereken bir belgedir. Bu belgede boşanmaya ve sürecin sonuçlarına dair belli içerikler bulunur. Aile Mahkemesi hakimi tarafından hazırlanmış olan protokol uygun bulunduğu takdirde boşanma; anlaşmalı boşanma protokolüne göre gerçekleştirilir.

Nafaka boşanma davasını devam ettiği süreçte veya davanın bitmesinin ardından maddi bakımdan zorluk yaşayacak kişiye bağlanan ve aylık olarak ödenmesi zorunlu olan para ödeneğidir. Nafaka borcu aile hukukundan kaynaklanan kişisel bir borç olarak ifade edilebilir. Nafaka; kişisel bir borç sınıfına girdiği için devredilemez. Mahkemeye yapılacak başvuruyla talep edilebilen nafakanın farklı çeşitleri vardır. İzmir boşanma avukatı ve diğer bölgelerde hizmet veren avukatlar, boşanma ve nafaka süreçlerinde müvekkiline gerekli ayrıntılı bilgiyi sunmaktadır.