İzmir Ceza Avukatı | Vural & Altun Hukuk Bürosu


İzmir Ceza Avukatı

Vural Altun Ceza Hukuk Bürosu  

 Ceza davalarınızda etkin bir rol yürüten Vural Altun Hukuk Bürosu, müvekkillerini hukuki anlamda temsil eder. Uzman kadrosuyla hem dava sürecinin yürütülmesi hem de danışmanlık alanlarında profesyonel bir hizmet anlayışı ortaya koyar. 

Gerçekleşmiş olan suç isnadı durumlarına ilişkin, danışmanlık ve avukatlık hizmetleriyle müvekkillerine aracılık eder. Deneyimli avukatlık hizmetleriyle, soruşturma ve kovuşturmanın her evresinde yerini almaktadır. Mağdur, şüpheli, müşteki, sanık müvekkillerini hukuk bilgisi ışığında temsil eder.  

İzmir bölgesinde görevini icra eden Vural Altun Hukuk Bürosu, müvekkillerin her daim yanındadır. Bilişim, iş yahut ekonomik suçlardan kaynaklanmış olası uyuşmazlık durumlarında İzmir ceza avukatı olarak müvekkillerine hizmet vermektedir.  


İzmir Ağır Ceza Avukatları  

Kişilerin yaşadıkları suç teşkil eden, cezai nitelikteki  olaylar hukuki süreçlerin işletilmesine neden olmaktadır. Vural Altun Hukuk Bürosu, suçun ilk işlendiği andan, infazın gerçekleşeceği ana kadar tüm sürecin verimli şekilde geçirilmesini sağlar. Cezai davalarınızda, gerekli tüm hukuki işlemlerin tespit edilmesinden yapılmasına kadar tüm aşamalar titiz bir çalışmayla yerine getirilir.  

İzmir Ceza Avukatı

 İzmir ağır ceza avukatları ile artık cezai işlemlerinizin başarılı şekilde yürütülmesini sağlamış olacaksınız.  

Vural Altın Hukuk Bürosunda Hukuki yöntem, tespit ve işlemler şu şekilde gerçekleşir;

  • Ceza soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin yürütülmesi
  • Sulh, Asliye ve Ağır ceza mahkemelerinde gerekli olacak sanık müdafiiliği, müşteki ve müdahil vekilliğinin yerine getirilmesi  
  • Karayolları üzerinde gerçekleşen trafik kazalarına ilişkin dava sürecini yürütme, cezai takip işlemlerinin titizlikle yapılması  
  • İcra, iflas takiplerinden doğan cezai nitelikteki davalara bakılması  
  • Ceza sonucu doğuracak her türlü olayda hukuk kurallarına uygun bir şekilde ilerleme kat edilmesi 
  • Yakalama, el koyma, gözaltı  ve benzeri pek çok olayda itiraz  prosedürünün yerine getirilmesi
  • Tutuklama kararına ilişkin itiraz başvurusunun gerçekleştirilmesi  
  • Bilişim, iş ve her türlü ekonomik suç ceza davalarında hizmet verilir.  

İzmir Asliye Ceza Avukatları 

 İzmir asliye ceza avukatları, toplumdaki adaletin sağlanmasına yardımcı olur. Daha adil, huzur ve bütünlüğün korunduğu bir yaşamın oluşmasını amaçlar. Ceza avukatları, davanın seyri bakımından hayat kurtarıcı bir rol üstlenir.  

 İzmir ceza avukatı denildiğinde, Vural & Altun Hukuk Bürosu dikkat ve titizlik ile çalışmalarını sürdürdüğü akla gelir. Hukuki süreçlerin başlamasından, bitiş anına kadar tüm işlemlerde müvekkillerin bilgilenmesini sağlamaktadır. Cezai davalarınız varsa, Vural & Altun Hukuk Bürosunu ziyaret ederek ya da iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.  

İzmir Ceza Avukatı

Ceza Avukatı İçin Sıkça Sorulan Sorular

Ceza davaları süreçlerinden avukat olarak görev yapan, soruşturmalar sırasında şüpheli insanları savunan, mağdur ya da müşteki vekilliği gerçekleştiren; kısaca ceza hukuku ile ilgili tüm işlemleri takip ederek savunma görevini yerine getiren yetkililer; ceza avukatı olarak adlandırılmaktadır. İzmir ceza avukatı ve bu alanda çalışan tüm avukatlar; asli ceza mahkemeleri,  sulh ve ceza mahkemelerinde görülmekte olan tüm davalarda ceza hukuku avukatı olarak yer alabilmektedir.

Ceza davası açılması aşamasında ilk olarak savcı iddianame düzenler ve mahkemeye sunar. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi üzerine ceza davası açılır. Mahkeme tarafından iddianamenin kabul edilmesi sürecinde bazı önemli noktalar vardır. Suçun ön ödeme ya da uzlaşma kapsamında bir suç olup olmadığı, suçun sübutuna etkisi olan mutlak delilerin varlığı ve iddianamede bulunması gerekli olan şartların varlığı bu noktada önemlidir. İzmir ağır ceza avukatları, ceza davası süreçlerinde etkin rol oynamaktadır.

Ceza avukatının; Avukatlık Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’ndan kaynaklanan dosya inceleme yetkisi bulunmaktadır. Mesleki bir hak olarak tanımlanan bu yetki; avukata hakkınızdaki tüm işlem evrakını inceleme hakkı tanır. Bu evraklara; tutanaklar, beyanlar, raporlar ile görüntü ya da kamera kaydı gibi belgeler dahildir. İzmir ağır ceza avukatları tüm yetkilerini mesleki yeterlilikler çerçevesinde değerlendiren uzmanlar olarak görev yapmaktadır

Ceza avukatı vekaletname gerekmeksizin takip ve dava dosyalarını inceleme hakkına sahiptir. İnceleme talebinin ilgililer tarafından yerine getirilmesi zorunlu bir işlemdir. Ancak vekaletname ibrazı olmayan avukata; dosyadan belge örneği ve farklı bir kağıt evrak ile fotokopisi verilmemektedir. İzmir ceza avukatı niteliğinde alanında başarılı isimler sunulmaktadır. Gerekli etik ve hukuki değerler göz önünde bulundurularak işlemler sürdürülmektedir.

Cevap: Soruşturma süreci kural gereği kamuya karşı gizli bir biçimde yürütülmektedir. Savunma hakkı nedeniyle ve bu hakka zarar vermemek amacıyla soruşturma aşamasındaki usul işlem süreci de gizli olarak yürütülür. Ancak soruşturmanın gizliliği ilkesi, soruşturma dahilinde yer alan ceza avukatına karşı geçerli değildir. Bununla birlikte soruşturmanın tarafları da gizliliğin geçerli olmadığı bir diğer unsurdur. Ceza avukatı İzmir bölgesinde başarılı şekilde hizmet sunan çok sayıda uzman avukat yer almaktadır.

Ağır ceza mahkemeleri; kanun dahilinde belirlenen ceza oranı bakımından en ağır suçlarla ilgilenen mahkemedir. Ağır ceza mahkemesinin görev tanımı gerekli kanunlar ile düzenlenmiştir. Ağır ceza mahkemelerinden çıkan kararlar tamamen dava sürecine bağlı olduğu için, tek bir sonuçtan bahsedilemez. İzmir ağır ceza avukatları konu dahilindeki tüm süreçlerle yakından ilgilenmekte ve müvekkillerine gerekli bilgileri sunmaktadırlar.

Cevap: Asliye ceza mahkemeleri, farklı ceza mahkemelerinin görev almadığı tüm iş ve davalara bakmakla yükümlüdür. Dolayısıyla ceza yargılama sisteminin temelini oluşturan mahkemelerden birisi olarak kabul edilir. Bununla birlikte ceza yargılamalarının söz konusu olduğu durumlarda asıl görevli olarak ağır ceza ya da asliye ceza mahkemeleri yer almaktadır. İzmir asliye ceza avukatları, bu alanda donanımlı ve etkin bir şekilde hizmet veren uzmanlar olarak görev yapmaktadır.