Genel Vekâletname Neleri Kapsar? Genel Vekâletname Nasıl Verilir?

Vekâletname, kişilerin kendi şahsına olan davaların temsil edilebilmesi ya da iş yapılabilmesi için verilen belgedir. Aynı zamanda şirket adına dava ve takiplerin teslim edilmesinde ya da iş yapılabilmesinde de vekâletname verilmesi gerekiyor. Genel vekâletname kapsamında bir kişinin başka bir kişiyi temsil etme ve o kişi adına hareket edebilme yetkisi sağlar.

Davalarda kişiler bir temsilci atamak için vekâlet verir. Yazılı bir belge şeklinde verilen vekâletname çeşitli durumlar için kişiye yetki verir. Kanunlar çerçevesinde hangi durumlarda vekâlet verilebileceği ve bu vekâletin neleri kapsadığı belirlenmiştir. Çeşitli işlerin halledilmesi ve takip edilmesi için vekil tayin edilmesi mümkündür.

Genel Vekâletname Nedir?

Genel vekâletname, bir kişinin başka bir kişiyi kendi adına hareket etmesi için yetkilendirdiğini gösteren yazılı belgeye denir. Bu yetkilendirme belgede belirtilen durumlar için geçerlidir ve kişiye bu durumlarda temsil etme yetkisi tanır. Vekâletnameler genel olabildiği gibi sınırlı yetkileri kapsayacak şekilde de olabilir. Borçlar Kanunu kapsamında belirtilen kanunlara göre vekâletnameler iki taraflı yapılan sözleşmelerdir.

Bir sözleşme olması doğrultusunda da iki taraf da kendine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Vekil olarak tanımlanan kişi, kendisinden beklenen işleri ve işlemleri yapmalıdır. İzmir avukat aracılığı ile her türde vekâletname hazırlanabilir. En fazla yapılan vekâletnamelerden birisi olarak genel vekâletname gösterilebilir. Bu belgeyi hazırlamak için avukat yardımı alınabilir. Aynı zamanda bir avukata da vekâlet verilebilir. Dava ve benzeri durumlar için sık yapılan bir şeydir.

Vekâlet Hangi Durumlar İçin Verilir?

Vekâlet verilmesi pek çok durum için yapılabiliyor. Örneğin boşanma davalarında taraflar, avukatlara vekâlet verir. Avukatlar da boşanma işlemlerini kişi adına hareket ederek tamamlar. Araç alım satımlarında ya da gayrimenkul alım satımlarında da vekâlet verilmesi söz konusudur. Bunların yanı sıra tapu işlemleri, çeşitli davalar ve benzeri durumlar için de vekâletname hazırlanabiliyor.

Genel vekâletname ile birçok durum için avukatlara veya başka bir kişiye yetki verilebilir. Belirtmek gerekir ki vekâletname vermek isteyen kişiler İzmir avukat ile görüşerek dava gibi durumlar için avukatlara yetki verebilir. Böylece çeşitli işler ile uğraşmak yerine bunu sizin veya şirketinizin adına yapacak birine temsil hakkı tanıyabilirsiniz.

Vekâlet Verme İşlemi Nasıl Yapılır?

Vekâlet verme işlemi noterde yapılır. Vekâlet verecek olan kişi ile vekâleti alacak olan kişi notere kimliklerini sunmalıdır. Aynı zamanda bu işlem için gerekli olan bilgilerin de verilmesi gerekir. Bununla birlikte vekâlet verecek kişi, hangi konular için vekâlet vereceğini belirler ve bunu bildirir. Vekâlet verilmek istenen konuların hepsi birer birer belgeye eklenir.

Sözleşme hazırlandıktan sonra ise vekâlet verecek olan kişi tarafından imzalanmalıdır. Sözleşmenin bir kopyası ise noterde kalır. Bu noktada bazı şartları da yerine getirmek gerekir. Öncelikle vekâlet verilecek olan kişi 18 yaşından büyük olmalıdır. Aynı zamanda akli dengesinin yerinde olması şartı da aranır. Aksi takdirde kişiye vekâlet verilmesi mümkün olmaz.

Genel Vekâletname Vermek İçin Hangi Belgeler Gerekir?

Vekâlet vermeyi isteyen kişilerin temin etmesi gereken bazı belgeler vardır. Bu belgeler ile noterde vekâletname verilmesi mümkündür. Öncelikle vekâlet verecek olan kişi tarafından nüfus cüzdanı ya da pasaport sunulması gerekir. Bununla birlikte kime vekâlet verilecek ise onun adı, soyadı ve TC kimlik numarasının da verilmesi gerekir. Bu bilgiler vekâletnamede yer alacaktır. Belirtilenlerin yanı sıra 2 adet fotoğraf da sunulmalıdır. Bu fotoğraflar 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır. Avukat İzmir aracılığı ile vekâlet verme işlemleri yapılabilir. Davalar başta olmak üzere çeşitli durumlar için avukata genel vekâletname verebilirsiniz. Günümüzde pek çok önemli iş için avukatlara vekâletname veriliyor.

Genel Vekâletname Haricindeki Vekâletnameler Nelerdir?

Vekâletnamelerin farklı çeşitleri vardır. Genel vekâletname haricinde veraset ve intikal işlemleri, tapuda yapılacak işlemler, gayrimenkul alım satım işlemleri, tanıma ve tenfiz işlemleri, ipotek kurma işlemleri, şirketlerde hisse devri işlemleri, dava işlemleri için verilen farklı vekâletname çeşitleri vardır. Vekâletnameler avukatlara her türlü işlem için verilebilir. İzmir avukat yardımı alarak çeşitli konularda vekâlet verilmesi ve işlerin halledilmesi mümkündür. Avukat aracılığı ile ya da avukata vekâlet verme işlemleri genel vekâletname için yapılabilir.