İdari yargıda görev alan davalar 2576 sayılı Kanun’un beşinci maddesinde düzenlenmiştir. İdari yargıda yer alan bir davada, idari mahkemesinin görevli olması için uyuşmazlığın Danıştay’ın görev alanında olmaması gerekmektedir. Bununla beraber vergi mahkemelerinin ve Danıştay’ın görev alanına giren uyuşmazlık hariç aşağıda bulunan davalara idare mahkemesi bakar.

 • Tam yargı davaları
 • İptal davaları
 • Kanunlarda yer verilen diğer davalar ve işler

İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları direkt şeklinde ihlal eden kişiler tarafından tam yargı davası, imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde meydana gelen uyuşmazlıklar dışında taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara karşı idari sözleşmelerden davalar açılabilir.

İdari Mahkemesinde Davanın Açılması ve Görülmesi

İdari yargıda yazılı yargılama usulü geçerli kılınıp, mahkeme dosya şeklinde inceleme gerçekleştirmektedir. İdari mahkemede davalar dilekçe ile açılır. İdari yargılama usulü ise Kanunu’nun 3/2. maddesinde dava dilekçesinin yazılması hakkında içeriği belirtilmiştir. Buna ilişkin olarak idari mahkemesi dava dilekçesinde;

 • Bulunan mahkemenin adı
 • Davanın tarafları
 • Davanın konusu
 • İşlemin tebliğ edildiği tarih
 • Hukuki deliller
 • İmza

Kanunun 15/1-d maddesinde dilekçenin bu şartlara uygun yazılmaması halinde reddedileceği de açıklanmıştır. Mahkemede incelenmenin dosya üzerinden yapılması sebebiyle dava dilekçelerinde, olaya uygun somut deliller ile hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle idari mahkemesi dilekçe örneği hazır yazılardan uzak durularak somut olayların bulunduğu deliller ile hukuki zemine uygun dava dilekçesi hazırlanmalıdır.

İdari Mahkemesi Dava Açma Süresi

İdari yargıda dava açma sürelerine uyulması, sürenin kaçırılması halinde ilgili mahkemenin davayı açmamasından dolayı oldukça önemlidir. Danıştay’a göre yargılamanın her aşamasında dava ileri tarihe sürülebilir. İdari mahkemesinde dava açma süresi genel olarak 60 gün şeklinde düzenlenmiştir. Genel dava açma dışında çeşitli uyuşmazlıklar için özel dava açma süreleri bulunmaktadır. Genel olarak süreler şu şekildedir;

 • Genel dava açma süresi 60 gün
 • İvedi yargılamalara tabi konularda süre 30 gün
 • Merkezi sınavlara ilişkin davalarda süre 10 gün
 • Kamulaştırma kanununa göre süre 30 gün gündür.

Yukarıda kanunlara özel dava açma süresi öngörülmüş durumlarda davanın bu sürelerde açılması belirtilmiştir. İdari mahkeme tarafından dava dilekçesi üzerinde yer alan; görev, yetki, ehliyet, icralık, husumet, dava açma süresi ilk aşamada incelenmektedir. Bu sayılan hususlar açısından hukuka aykırı bir durumun bulunmadığı takdirde, dava dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilir. Daha sonra davalının savunma yapması açısından bir cevap dilekçesi yazması sağlanır. Davanın itiraz süresi 15 gündür.

Daha fazla bilgi almak için faaliyet alanları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.