Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açmak diğer durumlarda olduğu gibi bir avukat yardımıyla açılacak olan davalar arasında yer almaktadır. Açacağınız boşanma davalarında alanında uzman İzmir boşanma avukatı ile birlikte çalışarak sizlerde haklarınızın iyi bir şekilde korunmasına ve işlemlerin en kısa sürede sonuç vermesine yardımcı olacaktır. Bu içeriği dikkatli bir şekilde okuyarak akıl hastalığı nedeniyle boşanma davaları ile alakalı gerekli olan tüm bilgilere kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Dava dosyanızı inceletmek ve diğer soruları tarafımıza iletmek için bizimle iletişim adreslerimiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz. İzmir boşanma avukatı ücretleri için doğrudan bizlerle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Türk Medeni Kanunu’nda, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davalarında gerekli şartlar, evlendikten sonra akıl hastalığı, eşin akıl hastalığı nedeniyle birlikte yaşamaya katlanamaması, akıl hastalığının geçici olmadığına dair resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenmesi gerekir. Bu şartların tümü karşılansa da sağlanmasa da uzman bir boşanma avukatına danışılmalıdır. Şartlar sağlanmasa bile davanız reddedilecek ve dolayısıyla ileride telafisi mümkün olmayan hukuki zarara yol açacaktır.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davalarında genel yetkili aile mahkemeleridir. Boşanma davaları, yetkili olmayan bir mahkemede görüldüğünde görevsizlik nedeniyle reddedilecektir. Aile mahkemesi olmayan illerde aile mahkemesi olarak asliye hukuk mahkemesi görev yapar. Asliye hukuk mahkemesi boşanma davalarına aile mahkemesi gibi bakar. İzmir en iyi boşanma avukatı kim sorusunun cevabı için iletişim adreslerimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Görülür?

Akıl hastalığı nedeniyle dava açan kişi, bu nedenle boşandığını ispatlamak zorundadır. Davacı boşanma sebebini ispat edemezse davası reddedilir.

Dava açmaya yetkili kişi akıl hastası olmayan eştir. Akıl hastalığı ile itham edilen eşin ehliyetli olup olmadığı yargılama sırasında tespit edilmelidir. Mahkemeler re’sen (doğrudan) akıl hastalığı ile itham edilen bir eşin hukuki ehliyetini belirler. Davalı eşinin ehliyetsiz olduğunun tespiti halinde davalının kanuni temsilcisi de dahil edilir. Dava, sanığın yasal temsilcisi tarafından takip edilecektir.

Özetlemek gerekirse, akıl hastası bir kişi kendini savunamayacak durumda olduğundan, öncelikle Aile Sulh Hukuk Mahkemesi’ne vasi tayini için başvuracaktır. Ruhsal rahatsızlığının resmi makamlardan alınan sağlık raporu ile kanıtlanması halinde vasi atanması süreci başlayacaktır. Boşanma avukatı İzmir Konak şubesi sizlerle tüm bu süreci birlikte yürütecektir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Açmak İçin Şartlar Nelerdir?

Akıl hastalığı nedeniyle eşlerden birinin akıl hastası olması sebebiyle diğer eş için evlilik idame ettirilemez, çekilemez bir hale gelmişse eşinin hastalığının kalıcı olduğuna dair bir sağlık raporu alınması koşuluyla boşanma davası tek taraflı olarak açılabilmektedir. Bu sebepten ötürü açılacak olan boşanma davasında en iyi boşanma avukatı İzmir bürosu sizlere yardımcı olacaktır. Dava açma sürecinde ihtiyacınız olan evrakları toplamak için İzmir en iyi boşanma avukatı sizlere gerekli tüm süreçte destek olacaktır. Akıl hastalığı sebebiyle dava açmak için gereken şartlar aşağıda listelenmiştir.

Eşlerden Birinin Akıl Hastası Olması Şartı

Evlilik döneminde akıl hastası olan biriyle evlenmek mümkündür. Şöyle ki, resmi bir sağlık raporu ile akıl hastası bir kişi evlilik sıkıntısı yaşamadan evlenebilir. Eşlerden birinin akıl hastalığı nedeniyle boşanabilmesi için akıl hastası olması gerekir. Bu sadece akıl hastalığı olan kişiler için geçerlidir.

Ciddi ve tedavisi olmayan hastalıklar için değildir. Örneğin epilepsi, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açılamaz. Sarah hastalığı nörolojik bir hastalıktır. Aynı durum frengi ve AIDS gibi hastalıklar için de geçerlidir. Şizofreni, sanrılı bozukluk ve benzeri rahatsızlıklarda açılabilir ki bu ruhsal bir hastalık olduğu ve tedavisi olmadığı için önemlidir. Aynı zamanda akıl zayıflığı, akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açmak için yeterli sebep değildir. Sizlerde bu şartlardan ötürü boşanma davası açmak istiyorsanız boşanma avukatı İzmir Bornova şubesi ile iletişime geçebilirsiniz.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Evlilik Birliğinin Çekilmez Hale Gelmesi

Akıl hastalığı nedeniyle evlilik ve birlikte yaşama kombinasyonu dayanılmaz hale gelmelidir. Sadece akıl hastalığı davası açmak boşanma için yeterli değildir. Aynı zamanda hastalık nedeniyle evlilik birliğinin dayanılmaz olduğunun karşı tarafça ispatlanması gerekir. Akıl hastası bir kişinin eşi adına evlenmesinin katlanılmaz bir hal alması görecelidir. Yargıç, davacının evlilik birliğinin kabul edilemez olduğu yönündeki iddiasını dikkate alacaktır.

Davalının eşinin veya çocuğunun davacı sıfatıyla hasta olup olmadığı, çocuğun hayatının tehlikede olup olmadığı, hastanede yatarak tedavi görmesi, olayın ciddiyeti gibi tüm bu haller çerçevesinde birlikte yaşamanın dayanılmazlığı tartışılacaktır. Sanığın hastalığı ve intihara teşebbüsü var. Bu durum davacı veya tanıklar tarafından çeşitli delillerle ispat edilebilir.

Resmi Sağlık Raporu Alınmış Olması Gerekçesi

Akıl hastası olduğunu gösteren bir sağlık kuruluşundan resmi bir sağlık raporu alınmalıdır. Normal bir hastanenin ilgili bölümünden alınmış rapor olmalıdır. Hastaneye gelen raporda hastalığın kesinlikle tedavi edilmeyeceğine dair düzenleme yapılacak. Resmi bir sağlık raporu olmadan sanığın akıl hastalığına sahip olduğu iddiası kanıtlanamaz. Bu da mahkemeler aracılığıyla yapılacak. Mahkemenin, yargılama sırasında akıl hastası olan eş tarafından tespit edilen adli tıp kurumundan bir rapor alması için bir günü olacaktır.

Akıl Hastalığının Sürekli Olması Gerekçesi

Akıl hastası bir eşin iyileşme şansı olmamalıdır. İleride düzelme ihtimali varsa bu hastalıktan dolayı boşanma davası açılamaz. Sanığın kısa bir sinir krizi geçirmesi, depresyonda olması veya geçici olarak akıl hastası olması ve ilaç kullanması gibi geçerli durumlar olamaz.

Türkiye Medeni Kanun’u 2002’de yürürlüğe girmeden önce, resmi sağlık kurulu akıl hastalığının en az üç yıl sürdüğünü tespit etmişti. Ancak 2002 yılından sonra yasanın yürürlüğe girmesiyle bu zorunluluk kaldırılmıştır.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davasında Süresi

Boşanma davası açmadan önce boşanma davası ile alakalı tüm soruları İzmir boşanma avukatı ile görüşmek gerekmektedir. Görüşeceğiniz konular neticesinde alanında uzman avukatlarımız sizlere davalar ile alakalı tüm bilgileri iletecektir. Akıl hastalığı sebebiyle açılan boşanma davalarında kanunda ön görülmüş bir dava süreci bulunmamaktadır. Dava sürecini doğrudan ilgili mahkeme heyeti tarafında yönetilmektedir. Bu nedenle dava süreleri mahkeme ve dosyaya göre değişkenlik gösterebilir.

Boşanma avukatı İzmir tüm bu süreçlerde sizlere yardımcı olacaktır. İzmir boşanma avukatı tavsiye edildiğinde akıllara Vural & Altun Hukuk Bürosu gelmektedir.