Yüz Kızartıcı Suçlar Nelerdir? Yüz Kızartıcı Suçlar Ne Zaman Silinir?

Yüz kızartıcı suçlar nelerdir? Yüz kızartıcı suçlar ne zaman silinir gibi ihtiyacınız olan tüm bilgilere bu içerikten kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ülkemiz hukukunda yüz kızartıcı suç olan belirtilmiş özel bir suç kategorisi bulunmamaktadır. Yüz kızartıcı suçlar Türk Ceza Kanunu dışında bazı özel kanun hükümlerinde ve 1982 anayasası 76. Maddesinde tanımı yapılmadan düzenlenmiştir. Yüz kızartıcı suç kavramının ceza hukuku alanında hiçbir sonucu yoktur; aslında, kişinin mesleği, memurlar vb. gibi ceza hukuku dışındaki alanlarda. Kabul, güç veya statü elde etmenin bir ölçüsü olarak kullanılır.

Esasen utanç verici bir suçun ifadesi; hukuk doktrininde toplumun şiddetle onaylamadığı ve ahlaki olarak kabul edilemez bulduğu utanç verici bir suça atıfta bulunmak için kullanılır. Ancak bu kullanım somut bir çerçeve önermekten uzaktır. Çünkü hangi suçların şiddetli bir tepkiyi hak ettiği ve hangilerinin ahlaki açıdan kabul edilemez olduğu tartışmalıdır. Örneğin, “güveni suistimal suçu” ayıp suçlardan biri olmasına rağmen, mevzuatın hiçbir yerinde “ihaleye fesat karıştırma suçu”, “cinsel taciz suçu” ve “cinsel saldırı suçu” utanç verici suçlar olarak değerlendirilmemektedir.

Bazı kanun, yönetmelik ve kurallarda “yüz kızartıcı davranış” ve “yüz kızartıcı fiil” gibi ifadelerin kullanıldığını görebilirsiniz.

Yüz Kızartıcı Suçlar Nasıl Tespit Edilir?

Bir suçun yüz kızartıcı suç bir suç olup olmadığı, o kişiye uygulanan ilgili kanunun hükümleri tarafından belirlenir. Suçun “yüz kızartıcı suç” kategorisine girdiğini açıkça öngören özel bir kanun yoksa, o zaman suç ayıp suçuna ait değildir.

Anayasa’nın 76. maddesi ve özel kanunlarda, bazı utanç verici suçları saydıktan sonra “meşhur suçlar…” gibi ibarelere yer veriyor. Anayasa ve özel kanunlarda yer alan “beğen…” ifadesi yanıltıcıdır. Bu ifadeden dolayı, özel kanunlarda bazı sayılmayan suçlar ve benzeri fiillere yönelik suçlar da utanç verici suçlar olarak sınıflandırılamaz. Bir suçun ayıp sayılabilmesi için kanunda açıkça gibi tanımlamasından önce sayılması gerekir.

Hangi Kanunlarda “Yüz Kızartıcı Suçlar” Kavramı Vardır?

Öncelikle değinmeliyiz ki kanunlarımızda “yüz kızartıcı suçlar” olarak belirtilen tanım yeni kanun değişiklikleri ile birlikte birçok kanundan çıkartılmıştır. Tüm bu bilgilerin yanı sıra kanunda yüz kızartıcı suçlar ifadesi kullanılmaya devam etmektedir. Kanunlarda yüz kızartıcı suç olarak nitelendirilen suçlar şunlardır:

 • İhtilas, zimmat, irtikap, hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanmak, dolaylı yoldan iflas gibi yüz kızartıcı suçlar madde 76.da belirtilmiştir.
 • Anonim şirket olarak kurulmuş olan bir şirketin kurucusu olmak için nitelikli veya basit zimmet, hırsızlık, rüşvet, irtikap, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanmak, sahtecilik, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar 5684 sayılı sigortacılık kanunu madde 3/2 de belirtilmiştir.
 • Devlet memurları kanununda yer alan yüz kızartıcı suçlar tanımı yürürlükten kaldırılmış olup bu tanımlama yerine memuriyeti engelleme suçları olarak Devlet memurları 657 sayılı kanunda belirtilmiştir.
 • Anayasamızın 76. Maddesinde Türk Ceza Kanunu dışında kalan kanunlarda hak ve yoksunluğunda neden olan mahkumiyetler şeklindeki ibareler yüz kızartıcı suçları oluşturduğu için adli sicil kaydının silinmesi için verilen süre daha uzun olmuştur.
 • Avukatlık kanunu içerisinde yer alan yüz kızartıcı suçlar tanımlamaları kaldırılarak hangi suçun avukatlık mesleğini yapmak için engel kabul edildiği tek tek açık bir şekilde ifade edilmiştir.
 • Serbest muhasebecilik, mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanununda yer alan yüz kızartıcı suçlar deyimi kanun metninden çıkarılmıştır.
 • Milletvekili seçilme kanunda yer alan nitelikli zimmet, basit zimmet, rüşvet, irtikap, dolandırıcılık, hırsızlık, inancı kötüye kullanma, sahtecilik, dolaylı yoldan iflas gibi suçları işleyen kişilere milletvekili olamaz ibaresi eklenmiştir.
 • Özel güvenlik hizmetleri kanunda yer alan yüz kızartıcı suçlar ibaresi çıkartılıp bunun yerine ilgili suçlar tek tek sayılmıştır.
 • Hakimler ve savcılar kanunda mesleğe girmek isteyen kişiler için belirlenen kriterlere zimmet, basit zimmet, rüşvet, irtikap, dolandırıcılık, hırsızlık, inancı kötüye kullanma, sahtecilik, dolaylı yoldan iflas gibi suçları işleyen kişilere hâkim ve savcı olamaz ibaresi eklenmiştir.
 • Bankacılık kanunda yer alan bankalarda çalışma kriterlerinde zimmet, basit zimmet, rüşvet, irtikap, dolandırıcılık, hırsızlık, inancı kötüye kullanma, sahtecilik, dolaylı yoldan iflas gibi suçları işleyen kişilere bankalarda çalışamaz ibaresi eklenmiştir.
 • Ateşli silah ve bıçak edinme kanunda ateşli silah ile işlenen suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ve taksirli suçlar hariç olmak üzer bir yıldan daha fazla süreyle hapis cezası almış olmak, af ile birlikte temize çıksa bile ateşli silah bulundurma izni verilmemektedir.

Sizlerde bu tür davalarda İzmir ağır ceza avukatı tarafından danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Yüz Kızartıcı Suçlar Nelerdir?

Yüz kızartıcı suçları sizlere içeriğimizin ilk aşamalarından itibaren anlatmıştık. Ceza avukatı İzmir kanunlara ayrı bir şekilde düzenlenmiş olan yüz kızartıcı suçları açık bir şekilde belirtmiştir. Özel kanunlarda özel bir şekilde düzenlenmiş olan ve kanunun amacına göre uyarlanmış yüz kızartıcı suçlar duruma göre değişkenlik gösterir. Yüz kızartıcı suçlar kanuna göre uyarlandığı için belirli için işlenen tüm suçlar yüz kızartıcı suç olarak değerlendirilmemektedir. Sizlerde dosyanız kapsamında ibarelerin değerlendirilmesi için İzmir ceza avukatı ile görüşme sağlayabilirsiniz.

İlgili kanunlar incelendiğinde genel olarak yüz kızartıcı suçlar aşağıda listelenmiştir.

 • Dolandırıcılık Suçu,
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu,
 • Güveni Kötüye Kullanma Suçu,
 • Hileli İflas
 • Hırsızlık Suçu,
 • Kıymetli Damgada Sahtecilik
 • Mühürde Sahtecilik Suçu
 • Parada Sahtecilik Suçu
 • Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu,
 • Rüşvet Suçu,
 • Zimmet Suçu,
 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu,
 • İrtikap Suçu,

 

Bu içeriğimizde sizlere İzmir asliye ceza avukatları önderliğinde oluşturulan yüz kızartıcı suçlar nelerdir konulu başlığı açıkladık. Sizlerde ceza avukatı izmir tavsiye konulu başlığımız altından avukatlarımız ile birebir görüşme imkânı sağlayabilirsiniz.