Veraset belgesi nedir nasıl alınır gibi tüm soruların cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz. Miras Hukuku alanında yayımlanan kanunlara göre şahısların alacak ve borç ilişkileri sadece yaşarken değil öldükten sonra da devam etmektedir. Yasalar, bu dünyadan göçen kimselerin miraslarının nasıl paylaşılacağını açık bir şekilde belirtmiştir. Bu paylaşım sırasında yapılacak tüm işlemler ise devlet düzeninde gerçekleştirildiği için her şey bir belgeye bağlanır. Bu belgelerin başında da miras belgesi ya da bilinen bir başka ismi ile veraset belgesi gelmektedir.

Veraset Belgesi Nasıl Alınır?

Veraset belgesi nasıl alınır diye merak ediyorsanız öncelikle bu belgenin hukuki geçmişinden bahsedelim. 2011 senesinin mart ayına kadar yalnızca Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından düzenlenen bu belgeyi alabilmek için artık mahkemeye gitmenize gerek yoktur. Günümüzde noterlere giderek rahatlıkla veraset belgesi alabilirsiniz. Ancak bazı ihtilaflı durumlarda, noterler veraset belgesi için sizi Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne yönlendirebilirler. Miras belgesini alabilmek için bir avukata da başvurabilir, dosyayı ona teslim edebilirsiniz. Örneğin mirasçı yurtdışında yaşıyorsa ve ülkeye gelebilecek bir durumda değilse avukatına vekalet verir ve veraset ilamı çıkartabilir.

Veraset İlamı Çıkarma Şartları

Veraset ilamı çıkarma şartları özellikle yurtdışında ikamet eden mirasçıları yakından ilgilendiren bir durumdur. Bu ilamı çıkarmanın şartları ise aşağıdaki gibidir:

  • Belgenin verilmesi için bilirkişi raporu alınması şarttır
  • Tarafların mahkeme tarafından dinlenmesi gerekir
  • Eğer miras Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kimseler tarafından isteniyorsa mahkemeye başvurulması gerekir

Veraset Belgesi Çıkarma Süresi

Veraset belgesi çıkarma süresi belirli bir tarihe bağlanmamıştır. Mirasçı sıfatını taşıyan kişiler Sulh Hukuk Mahkemeleri’ne ya da noterlere giderek bu belgeyi kolaylıkla alabilirler. Fakat miras olarak taşınmaz ya da taşınır bir mal kalmışsa üç ay içerisinde bir veraset ilamının çıkarılması ise şarttır. Bu üç aylık sürenin nedeniyse miras bırakan kimsenin vefatından sonra veraset ve intikal vergi beyannamelerinin verilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu beyannameleri verebilmek için de veraset belgesinin çıkarılmış olması gerekir.

Veraset ilamı geçerlilik süresi diye bir kavram yoktur. İtiraz ya da veraset durumunda herhangi bir düzenleme olmadığı sürece belge geçerlidir. Fakat veraset ilamı başvuru süreci vardır. En geç 1 ay içerisinde veraset belgesi çıkarılmalıdır. Bu süre geçildiğinde uygulanacak cezanın veraset ve intikal vergisi cezası içerisinde değerlendirileceği de unutulmamalıdır. Bu bağlamda gecikme cezası değil, miras kalan emlakların vergilerinden dolayı bir ceza uygulanacaktır.

Veraset belgesi aynı zamanda birden fazla mirasçı olması durumunda, ortak mirasçıların payını belirleyecektir. Ayrıca, miras belgesi, mirasçının mallar üzerindeki tasarruf yetkisine ilişkin herhangi bir sınırlamayı gösterir. Yakınlık derecesine göre vefat eden kişinin taşınır, taşınmaz mal varlığındaki payların resmi olarak belgelenmesi olarak özetlenebilir.

Veraset İlamı e-Devletten Çıkarılabilir mi?

Veraset ilamı e-devletten çıkarılabilir mi sorusu pek çok kimsenin aklında cevabını bekleyen soru işaretlerinden birisidir. Gün geçtikçe artan e-Devlet hizmeti üzerinden veraset ilamını da kolaylıkla alabilirsiniz. 16 Aralık 2016 senesinden bu yana, yargıya taşınacak meseleler hariç olmakla birlikte e-devlet üzerinden mirasçılık belgesi alabilirsiniz. Ancak miras belgesini almak istediğiniz kişinin 1990 senesinden sonra vefat etmiş olması gerekir. Bu tarihten sonra vefat eden kimselerin mirasçısı olan kimseler de “Mirasçılık Belgesinin İptali” ya da “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” gibi kararları da e-Devlet kapısını kullanarak alabilir.

E-Devlet üzerinden veraset belgesi alabilmek için ilk olarak bir e-Devlet şifreniziz olması gerekiyor. Size en yakın PTT şubesine giderek, T.C kimlik numaranızla kolaylıkla bir e-Devlet şifresi alabilirsiniz.

İzmir miras avukatı için bizimle iletişime geçiniz.