Velayet davası, boşanma süreci içerisinde yer alan eşlerin sürekli yaşadığı sorunlardan birisidir. Gerçekleşen velayet talepleri boşanma davası sürecinde meydana gelir. Ancak daha sonradan da velayet davası açma hakkı bulunur. Boşanma davaları ile birlikte gerçekleşen velayet davası süreci meydana gelebilir. Böyle bir durumda davanın sonuç için toplam süresi 449 gün olmaktadır.

Boşanma Davası Sonrası Velayet Davası

Boşanma davası kararı alınması ile birlikte velayet konusunda ortak olarak mahkeme tarafından karara varır. Velayet konusu önceden boşanmış eşler arasında da meydana gelebilir.

Özellikle eşler arası çocuğu görmeyi engelleme ya da çocuğun tercih hakkının değişmesi gibi nedenlerden dolayı velayet davası hakkı vardır. Aynı zamanda kötü bir muamele yaşanması gibi durumlarda da velayetin değiştirilmesi amacıyla dava açma hakkı vardır.

Velayet Kaldırılması/Değişmesi Süreci

Avrupa Birliği ve beraberinde Avrupa Adaleti Etkinliği komisyon tarafından davaların sonuçlanması süresine dair hususlar mevcuttur. Meydana gelen herhangi bir dava doğrultusunda bu kriterler uygulanmalıdır. Mevcut bu unsurlar ile birlikte davalar genel olarak kısa sürede sonuçlanmaktadır. Dava çeşitleri içerisinde yer alan velayet davasını sonucu alma süresi mevcut aşamalar doğrultusunda önemlidir.

Genel olarak velayet davası süreci içerisinde basit yargılama sistemi uygulanmaktadır. Günümüzde gerçekleşen velayet davaları sonuçlanma konusunda makul sonuç süresi 209 gün olarak kabul ediliyor. Velayet davasının başlaması amacıyla öncelikle dilekçe aşaması uygulanmalıdır. Dava süreci içerisinde davanın açılma aşamaları çeşitlilik gösteriyor. Dilekçe teslimi ile başlayan süreç üzerinde dilekçenin incelenmesi ve hazırlanması süreci 7 gün olarak kabul edilir, velayet dava dilekçesi karşı tarafa ise 30 gün içinde tebliğ edilir. Dilekçenin iletilmesi ile birlikte cevap süreci ise 14 gün olarak belirlenmiştir.

Velayet Davası

Velayet davası dahilinde dilekçe aşaması ve duruşmanın yapılmasından önce gerçekleşen ön inceleme süreci yer alır. Böylece dilekçe dahilinde ön inceleme aşaması 60 gün olarak sunulur. Bunun beraberinde ön inceleme yapılması ve eksik delillerin toplanması amacıyla 2. duruşmaya kadar belirli olarak 70 gün süre verilir.

Velayet davası ikinci duruşması ile birlikte mevcut deliller ve tanıkların anlattığı bilgiler doğrultusunda karar verilir. Ancak bu esnada mutlaka uzman bir görüş alınması gerekecektir bunun beraberinde ise rapor hazırlanması da bu aşama içerisinde gerçekleşir.

Velayet Davası Sonucu

Yukarıda belirtilen durumlar doğrultusunda mevcut aşama süreleri kesin olarak belirlenmiştir. Verilen sürenin azalması ya da artması gibi bir durum söz konusu değildir. Velayet davaları ile birlikte net sonuçlanma süresi 209 gün olarak kabul edilir. Ancak dava görülen mahkemenin durumu yoğunluğu ve tayin durumu gibi çeşitli nedenlerden dolayı süreç üzerinde değişiklik meydana gelebilir. Gerçekleşen velayet davası sonucu ile birlikte velayet anneye ya da babaya verilir. Mahkeme kararı bünyesinde velayetin engellenmesi gibi durumlar mevcut olur. Ancak bunun dışında mahkeme dışı kararlar geçerli değildir.

Daha fazla detaylı bigi almak için boşanma avukatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.