Uyuşturucu Bulundurma Suçu ve Cezası Nedir?

Uyuşturucu maddelerin ticaretini yapmak ya da kullanmak amacı ile uyuşturucu bulunduran kişiler, TCK’da yer alan 191. maddece suç işleyerek ağır cezaya tabi tutulurlar. Uyuşturucu maddeler, vücut içerisine birçok farklı yol ile alınabilmektedir. Bunlar burun ve ağız olabildiği gibi aynı zamanda damar yolu ile de gerçekleşir. Kişilerin kendileri tarafından yapılan bu işlemler, farklı kişilerden yardım alınarak da birçok yol ile yapılabilir. Yapılan tüm bu işlemler, TCK 191. madde içerisinde yer alarak uyuşturucu kullanma, bulundurma suçu ile cezalandırılmaktadır.
İzmir ağır ceza avukatları, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçlarına yönelik tüm hukuki işlemler ile ilgilenmektedir. Hukuki süreç dahilinde bir avukattan yardım almak istiyorsanız, bu avukatlar ile iletişime geçebilirsiniz.
Kişilerin saklamak ya da kullanmak amacı ile uyuşturucu madde bulundurmaları, kişinin kendi isteği ile bunu yapıp yapmamasına göre değerlendirilir. Eğer kasıtlı olarak bu işlemler yapılıyorsa, kişilerin bu unsur çerçevesinde uyuşturucu madde bulundurması suçu ile cezalandırılması gerçekleşir. Fakat kişinin kendi rızası ve haberi olmadan evinde, üzerinde, çantasında ya da herhangi bir alanda uyuşturucu madde bulundurması, bu suç kapsamına girmemesini sağlamaktadır. Yapılacak olan işlemler de yine bu kasta göre değerlendirilir.
Uyuşturucu maddeler üzerinde bir ticaret yapıyor olmak, uyuşturucu madde bulundurma suçu içerisine girmez. Bu suç için TCK içerisinde farklı maddeler yer alır ve bu maddelere göre bir değerlendirme, cezalandırma uygulanır. İzmir ceza avukatı, gerekli hususlar dahilinde sizler için bilgilendirme yapacaktır.

Uyuşturucu Madde Bulundurma Cezası Nedir?

Esrar, eroin ve kokain gibi maddeler, uyuşturucu maddeler arasında en çok rastlanılan ve bilinen maddelerdir. Fakat bunların dışında da birçok uyuşturucu madde bulunur. Tüm bu uyuşturucu maddelerin bulunduruluyor olması, satın alınması ve farklı yolların tercih edilerek kullanılması, kişilerin iki ila beş yıl arasında ceza almasına neden olur. Bunların yanında, bu maddelerin bulundurulması konusunda mekânsal değerlendirmeler de yapılır. Eğer belirli mekanlar dahilinde bu maddeleri bulunduruyorsanız, alacak olduğunuz cezalarda da farklılıklar görülecektir. Bu mekanları şu şekilde sıralayabiliriz:
Hastane
Yurt
Okul
Kışla
İbadethane ve bu gibi bölgelerin 200 metre yakınları
Bu mekanlara yakın olan alanlarda uyuşturucu madde bulunduruyor olmak, alınacak olan cezanın da ağırlaştırılmış olmasına sebebiyet verecektir. Bu ağırlaştırılmış cezalar ile kullananlar ve bulunduranlar arasında 3.5 yıl ile 7 yıl arasına değişiklik gösteren bir ceza ortaya çıkmaktadır. Bu ise normal cezanın yarım kat daha fazlası olarak hesaplanır. İzmir asliye ceza avukatları, suçun ağırlaştırılması hususunda gerekli olan tüm bilgilere sahiptir. Suç kapsamında hukuki sürece uygun hareket etmek için bu avukatlardan yardım alabilirsiniz.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu Nedir?

Uyuşturucu maddeler, kişilerin farklı yollar ile vücuda alabileceği maddelerdir. Bu yollar ağız, burun, damar ve deri altına enjekte gibi farklı yollar olarak bilinir. Eğer bu şekilde bir vücuda aktarım yapılmış ise, uyuşturucu madde kullanımı kapsamında bir suç teşkil edilir. Bu suçun taksir ile işlenmesi mümkün olmadığı için direkt olarak kasten işlenmesi gerekmektedir. Eğer kişilerin kendi haberi olmadan ya da başkalarının zoru ile uyuşturucu kullanımı gerçekleşmiş ise, uyuşturucu madde kullanımı suçu kapsamında bir değerlendirme yapılmayacaktır. Ceza avukatı İzmir, bu suçun değerlendirilmesi ve işlenmesi kapsamında gerekli bilgiye ve hukuki donanıma sahiptir. Tüm değerlendirmeler kapsamında bu uzman avukatlardan tavsiye alabilirsiniz.

Uyuşturucu Madde Kullanımının Suçuna Ait Şartlar Nelerdir?

Uyuşturucu madde kullanımı suçunun taksirli bir şekilde işleniyor olması, kişilerin ceza kapsamında değerlendirilmesine sebebiyet vermektedir. Eğer uyuşturucu bir başkasına aitse ve bu bulunduran kişinin durumdan haberi yok ise, ceza kapsamında bir değerlendirme yapılmaya gerek duyulmaz ve kişiler ceza almaz. Bu sebeple de suçun kasti olarak kişiler tarafından işlenmesi gerekir. Taksirli olarak işleniyor olması da kanıtlanmasını gerektiren bir durumdur.
Uyuşturucu maddelerin ticaretinin gerçekleştiriliyor ve bu maddelere ulaşımı, kullanımı kolaylaştıran durumlar içerisine giriliyor ise, uyuşturucu madde kullanımı suçuna dahil edilmez. Bu gibi durumların kanun nezdinde çok daha farklı cezaları vardır ve değerlendirmeleri de aynı şekilde farklı boyutlarda gerçekleştirilir.
Uyuşturucu maddelerin ticaretinin yapılması ve kullanılması bakımından değerlendirme aşamaları farklı durumlara göre gerçekleşir. Bu durumları şu şekilde sıralayabiliriz:

Uyuşturucu Maddenin Miktarı:

Kişisel kullanımlara yönelik yapılan bir uyuşturucu satın alınması, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçu kapsamında değerlendirilir. Fakat var olan uyuşturucu maddenin miktarı ve mekânsal faktörler de göz önünde bulundurularak kişinin ticaretini yapıp yapmadığına bakılır. Buna göre de değerlendirmeye alınacak ceza kapsamı değişiklik gösterir.

Uyuşturucu Maddenin Durumu:

Uyuşturucu maddenin belirli şekilde düzenleniyor ve paketleniyor oluşu, o maddenin satışa çıkartılması için hazırlandığını gösterir. Bu da direkt ticaretinin yapılması kapsamında değerlendirilir.

Mekan Faktörü:

Kişilerin kendilerine ait işyerlerinde ya da evlerinde uyuşturucu madde bulunduruyor olması, kendi kullanımları için bu maddelere sahip olduğunu gösterir. Fakat uyuşturucuların depolanacak bir alan içerisinde yer alması, ticaret kapsamında bir uyuşturucu madde bulundurulduğunu ortaya çıkarmaktadır.

Davranış Faktörü:

Kişilere ait davranışlar baz alınarak uyuşturucu maddenin kullanımının mı yoksa ticaretinin mi yapıldığı anlaşılır. Yapılacak olan değerlendirmeler de bu davranışın dikkate alınmasına göre gerçekleşmektedir.
Bahsedilen bu faktörlerin dikkate alınması ile beraber uyuşturucu maddelerin bulundurulması da sınıflandırılmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler ile kişilerin kendi kullanımları için mi yoksa ticaret için mi bu maddelere sahip olduğu anlaşılır. İzmir ceza avukatı tavsiye ile beraber, tüm suç kapsamında geniş ve kapsamlı bir bilgilendirmeye sahip olabilirsiniz. Ceza avukatlarının sahip olduğu bilgiler, uyuşturucu maddelerin kapsamında da farklı cezalandırmaların olduğunu size gösterecektir.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçuna Ait Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Uyuşturucuya ait suçlar, Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından değerlendirilmektedir. Bu suçlar ise çeşitli zamanaşımı sürelerine tabi tutulur. Uyuşturucu maddelerin bulundurulması ve kullandırılmasına yönelik açılan bir dava mevcutsa, 8 yıllık bir zamanaşımı süresi de ortaya çıkar. Bu 8 yıl içerisinde davanın açılmış ve soruşturmanın başlatılmış olması gerekmektedir.