Tahliye davası, bir mülkün sahibi veya kiracısı tarafından, kiracının mülkü haksız şekilde işgal ettiği durumlarda mülkün tahliyesini talep etmek amacıyla açılan hukuki bir davadır. Kiracının kira sözleşmesine uymadığı, kiralanan mülkü gereksiz şekilde kullanıp zarar verdiği, kira bedelini ödemediği veya kira süresinin sona ermesine rağmen mülkü boşaltmadığı durumlarda, mülk sahibi veya kiracı tahliye davası açabilir. Bu davanın açılmasında İzmir icra avukatı talebiniz olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tahliye davası açma süreci aşağıdaki adımlardan oluşur:

  • Hukuki Danışmanlık: Tahliye davası açmadan önce, hukuki danışmanlık almak önemlidir. Bir avukattan veya hukuk danışmanından destek alarak, dava süreci hakkında doğru bilgilere sahip olabilir ve hukuki haklarınızı koruyabilirsiniz. Hukuki danışmanınız, dava açma sürecinde size rehberlik edecek ve gerekli belgeleri hazırlamanıza yardımcı olacaktır.
  • İhtarname Gönderme: Tahliye davası açmadan önce, kiracıya bir ihtarname göndermek önemlidir. İhtarname, kiracıya, kira sözleşmesinde belirlenen yükümlülükleri yerine getirmediği durumu bildiren resmi bir yazıdır. İhtarname, örneğin kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiracıya ödeme yapması için bir süre tanır. İhtarname, gerektiğinde tahliye davasının hukuki geçerliliğini sağlamak için delil olarak kullanılabilir.
  • Tahliye Davası Dilekçesi: Tahliye davası dilekçesi, dava açan tarafın taleplerini ve gerekçelerini içeren resmi bir yazıdır. Dilekçe, adliyeye sunulur ve davanın açılmasını talep eder. Dilekçe, genellikle avukat tarafından hazırlanır, ancak dava açan tarafın kendisi de hazırlayabilir. Dilekçe, dava açılacak mahkeme tarafından belirlenen formata uygun şekilde düzenlenmelidir.
  • Duruşma ve İspat: Tahliye davası, duruşma süreciyle devam eder. Taraflar, mahkeme önünde iddialarını ve delillerini sunar. Dava açan taraf, kiracının kira sözleşmesini ihlal ettiğini veya mülkü haksız şekilde işgal ettiğini ispatlamakla yükümlüdür.

Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Tahliye davası süresi, dosyanın özelliklerine, mahkemenin iş yoğunluğuna ve kiracının itiraz hakkını kullanıp kullanmamasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Genellikle tahliye davalarının sonuçlanması 3 ay ile 1,5 yıl arasında sürebilir. Ancak, davaların karmaşıklığı, delillerin toplanması, tarafların iş birliği ve mahkeme süreci gibi faktörler bu süreyi etkileyebilir. Eğer icra avukatı İzmir ili ve çevresinde aranıyorsa büromuzun tecrübeli avukatları ile iletişime geçebilirsiniz.

Tahliye Davası Şartları Nelerdir?

Tahliye davası açmadan önce belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar karşılandıktan sonra tahliye davası açılabilir. Tahliye davası şartları:

  • Kiracı, sözleşme kapsamında belirlenen bir tarihte mülkün boşaltılmasını talep etmektedir. Ancak, kiracı mülkü belirtilen tarihten sonra hala boşaltmadığında tahliye davası açılması gerekmektedir. Evin belirlenen tarihten sonra hala boşaltılmamış olması durumunda, tahliye davası açılarak mülkün boşaltılması talep edilebilir.
  • Kiracı, mülkün yakınlarında veya aynı bölgede başka bir ev bulduysa, yine tahliye davası açılabilir. Tahliye davası sürecinde, kiracının kiralanan ev dışında yakın bir bölgede uygun bir başka ev bulması durumunda, tahliye davası açılabilir.
  • Kiracı ile yapılan sözleşmenin süresi bir yıldan daha kısa ise ve kira iki kez ödenmediyse ve ihtar alındıysa, ihtar süresinin sonunda mülk sahibi tahliye davası açabilir. Kiracının kira bedelini iki kezden fazla ödemediği durumlarda tahliye davası sürecinde bu gerekçe kullanılarak dava açılabilir. Burada önemli olan ihtar süresinin tamamlanmasıdır. İhtar süresi tamamlandıktan sonra tahliye davası açılabilir. İhtar süresi bitmeden tahliye davası açılmamalıdır.
  • Kiracı, bir yıldan daha uzun bir süre boyunca evi kiralıyorsa ve bir yıla kadar kira ödenmemişse, ihtar alındıktan sonra mülk sahibi tahliye davası açabilir. Kiracının bir yıl veya daha fazla süre boyunca kira bedelini ödemediği durumlarda tahliye davası açılabilir. Bu durumda da dikkat edilmesi gereken ihtar süresinin tamamlanmasıdır. İhtar süresi bitmeden tahliye davası açılmamalıdır.