Soy İsim Değiştirme Davası Nedir?

Soy isim değiştirme davası nedir? Türkiye’de soy ismini birçok sebepten dolayı değiştirmek isteyen kişiler mevcuttur. Bu nedenle davanın ne olduğu da sıklıkla düşünülmektedir. Söz konusu dava haklı nedenlerden ötürü, soyadından memnun olman kişilerin, gerekçeyi mahkemeye sunarak değişiklik talebinde bulunmasıdır.

Ancak burada önemli bir nokta, haklı nedenlerin mevcut olmasıdır. Eğer bu yer alıyorsa, değişikliğe yönelik kararlar alınabilir. Ancak bu kişisel durumu etkilemez. Dolayısıyla nüfusa kayıtlı olduğu yer, medeni hal, doğum yeri değişmemektedir.

Bu dava kişinin kendisi ya da özel yetkili vekaletname vermiş olduğu avukat tarafından açılabilir. Şayet yaşı küçük kişiler için dava açılacaksa velayet hakkına sahip veliler devreye girebilir. Soyadı değişikliği nasıl yapılır ilgili mahkemeye gidilmesi, haklı gerekçelerin sunulması ve mahkemenin de onay vermesi ile gerçekleşir.

Soyadı Değiştirme Davasında Hangi Evraklar Hazırlanmalıdır?

Soy İsim Değiştirme Davası neden gerekli? Soy adından memnun olmayanlar, bunu değiştirebilmek için gerekli olanları sıklıkla düşünmektedir. Bu noktada bir konu hangi evrakların hazırlanması gerektiği üzerinedir. Bu davalar daha çok nüfus kayıtları üzerinden yürütülür. Dolayısıyla dava açmak için özel evrak aranmaz. Lakin talebe esas oluşturan olgu, özel bir belgeye, evraka dayanıyorsa bu kanıt olarak gösterilebilir.

Aynı şekilde mevcut soy isim sebebiyle sosyal yaşantıda karmaşa oluşuyorsa, resmi işlemlerde bir takım karmaşıklıklar yaşanıyorsa bunu kanıtlayan belgeler de dava açılırken dosya ile beraber mahkemeye sunulmalıdır. Ayrıca tanık beyanları da gerekli durumlarda bulunabilir. Sübjektif durumların kanıtlanması için önemlidir.

Ayrıca hangi durumlarda soy ismi değiştirilir için haklı sebep de olmalıdır. Bu geniş bir kapsamda ele alınmaktadır. Sübjektif nedenler de bunun içerisindedir. Kişi ruhsal aidiyet hissetmiyorsa, bunu gerekçe olarak gösterebilir.

Bunun yanı sıra gülünç bir soyad olması, bir travma hatırlatması, kötü bir kişinin ismiyle özdeşleşmiş olması, sanatsal yahut mesleki sebepler de dava açılmasına bir nedendir.

 

Soy İsim Değiştirme Davası

Soy isim Değiştirme Davasına Hangi Mahkeme Bakar?

Dava açmak istiyorsanız, bilmeniz gereken konulardan ilki durumunuza hangi mahkemenin baktığıdır. Soy İsim Değiştirme Davası için hangi mahkemeye başvurulur bu nedenle oldukça önemlidir. Bunun için yetkili mahkeme, asliye hukuk mahkemesidir. Burada da bir dilekçe yazılsa da diğer dava dilekçelerinden farklılık göstermez. Lakin dilekçenin doğru yazılması, davalı tarafın doğru belirtilmesi şarttır.

Soy isim değiştirme davası nedir için davacı olan kişi, davayı ikametgahın yer aldığı yerde mevcut Asliye Hukuk Mahkemesine gidebilir. Ayrıca Nüfus Müdürlüğünce görevlendirilen bir memur da katılır.

Davanın açılması ardından, gerekli işlemler hızlı şekilde sağlanmışsa ilk celsede ya da ikinci celsede tamamlanır. Dava, mahkemeye göre farklılık gösterir. Ancak yaklaşık 3 ile 5 ay gibi süreçte bitirilir. Eğer dava kabul edilmişse, mahkeme değişikliği ulusal ya da yerel bir gazetede ilan ettirir. Ardından da nüfus kayıtlarında söz konusu değişikliğin gerçekleştirilmesi için karar, nüfus müdürlüğüne iletilir.