Taşınmazın mülkiyetini resmen ortaya koyan şeyler tapu denir ve kamu kadastro dairelerinde tutulan kadastro kayıtlarının yanı sıra tapunun niteliğini ve mülkiyet hakkının sınırlarını tasdik eden kadastro tapuları da vardır. Tapunun el değiştirmesine dair açılan davalar varsa bu tür davalara tapu ve tescil iptali davaları denir.

Tapu iptali ve tescil sebepleri, esas olarak tapu senedinin yolsuzlukla yok edilmesi veya değiştirilmesi veya mülkiyetin iptalinde miras vergisinden önce gelmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır ve kanunun içeriğini buna göre değiştirir. Bu durumda fiilin iptal ve tescil sebebi kişinin ölümünden sonra da ileri sürülebilir, yolsuz değişiklik de sahteciliktir ve bu konuda dava açılabilir.

Davanın seyrini, tanıkların dinlenmesi, iddiaların sunulması, keşif, bilirkişi raporlarının kesin bir sonuca varması takip ediyor. Bu noktada oldukça pahalı ve iddia gerektiren karmaşık davalar ortaya çıkar. Şüphesiz bu tür durumlarda avukat ve hukuki destek almak çok zordur. Nadir olmasına rağmen, bu vakaların az bir kısmı istenen sonuca ulaşamadan büyük ölçüde sona ermiştir. Elbette davaya konu olan kişilerin, aldıkları destek ne olursa olsun, konuyla ilgili eğitim almaları gereken kanun ve tüzükleri okumaları çok faydalı olacaktır.

Günümüz teknolojisinin gelişmesi sayesinde sebeplerin ve sonuçlarının paylaşımı doğrudan internet üzerinden yapılabilmekte ve bunlar giderek daha yaygın hale gelmektedir. Elbette pek çok avukat bunun davanın belirli kesimlerden bir avukatın yardımı olmadan da yürütülebileceği izlenimi yarattığını söylüyor ama bu çok kötü ve yanlış bir izlenimdir. Yine internet vaka paylaşımlarına bakarak kendi durumlarına en yakın olanları bulabilir ve büyük resmi görebilirler. Bu durum alacakları yardıma karar vermede çok yardımcı olur.

Tapu İptali Ne Zaman Gerçekleşir?

Tapu iptali için süre sınırı aynı zamanda hakim tarafından da belirlenir. Tabu iptali için öncelikle yetkili mahkemeye talepte bulunulması ve işlemin iptal ve tescil usulünün sunulması gerekir. İşlem başlatılır ve bir şikayet hazırlamaya ve yetkili mahkemeye sunmaya davet edilir. Tapu iptali davaları mahkemece bilirkişi tayini ile devam eder. Kanunun iptali için sebeplerin olması gerekir. Ayrıca iptal davalarının pek çok türü vardır ve uyuşmazlık süreci bu türlere göre işlenir.

Detaylı bilgi için İzmir gayrimenkul avukatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.