Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Nedir? Cezası Ne Kadardır?

Evrakta sahtecilik suçu ve cezası kanunlarımız çerçevesinde: Özel evrakta sahtecilik ve Resmi evrakta sahtecilik suçu olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu kapsamda TCK de suç türleri tanımlanarak özellikleri de belirtilmiştir. Sizlerde bu içeriği dikkatle okuyarak Resmi evrakta sahtecilik cezası, Evrakta sahtecilik cezası paraya çevrilir mi, Evrakta sahtecilik kaç yıl ceza yatar gibi tüm soruların cevaplarına kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu

Resmi evrakta sahtecilik suçları Türk ceza kanunu çerçevesinde düzenlenmiş olan ve kamu menfaatini ilgilendiren, bu sebeplerle mağdur olan kişileri her daim devlet olarak korumaktadır. Evrakta sahtecilik işlemleri sadece bir kişiyi değil aynı zamanda genel güvenliği tehlikeye soktuğu için mağdur olan taraf her daim devlettir. Bu suç Türk ceza kanununda yüz kızartıcı suçlar kategorisinde yer almaktadır. Evrakta sahtecilik cezası almak için resmî belgede değişiklik yapan kişilerin kim olduğu ilgili belgeden anlaşılmalıdır. Sahtecilik suçunu işleyen kişi eğer bir kamu görevlisi ise ve düzenleme yetkili bulunan bir belgeyi usulsüz bir şekilde değiştirirse verilen ceza arttırılmaktadır. TCK 204. maddesinde yer alan suçların gerçekleşmesi için bilerek ve isteyerek yapma unsuru aranmaktadır.

Evrakta Sahtecilik Suçu Nasıl Oluşur

TCK 204. maddesi içerisinde resmî belgede sahtecilik suçunun gerçekleşmesi için birden fazla seçim olasılığı öngörülmüştür. Bu hareketlerden bir tanesi yapıldığı durumlarda resmi evrakta sahtecilik suçu gerçekleşmiş olacaktır. Kısaca ilgili hareketler şunlardır:

  • Sahte bir resmi evrak düzenlenmesi,
  • Düzenlenen sahte evrakları kullanılması,
  • Gerçek olan bir belgenin başkalarını kandıracak biçimde düzenlenmesi

Sizlere aktarılan bu suçun görevi yetkisi bulunduğu için düzenlenen belge üzerinde değişiklik yapan görevli için birden fazla seçimlik hareketler öngörülmüştür. Bu öngörüler de evrakı düzenleme yetkisi olan görevli memurun evrakı gerçeğe aykırı bir şekilde düzenlemesidir. Özetle bir evrakı düzenlemeye yetkisi olan memurun gerekli resmî belgeyi gerçeğe aykırı olarak düzenlediği tespit edildiği durumlarda evrakta sahtecilik cezası normale göre daha da arttırılacaktır. İlgili suçun unsurlarının oluşması için aynı evrakı kullanma ve düzenleme hareketlerinin bir arada bulunması gerekmektedir. Örneğin görevli olan memur sahte bir şekilde düzenlediği evrakı kullanmak için çekmecesine koymuş olması da bu suçun oluşması için yeterlidir.

TCK 207. maddesi içerisinde özel belgede sahtecilik suçunun gerçekleşmesi için birden fazla seçim olasılığı öngörülmüştür.

  • Sahte olduğu bilinen bir özel belgenin bilerek ve isteyerek kullanılması,
  • Özel bir belgenin sahte bir şekilde basılması ve kullanılması,
  • Gerçekte var olan özel belgenin başkalarını yanıltacak şekilde düzenlenmesi ve kullanılması

Resmî belgelerde var olan sahtecilik suçlarından farklı olarak özel belgede sahtecilik suçunda ilgili suçun oluşması için evrakların hem sahte olarak düzenlenmesi hem de sahte belgenin kullanılması gerekir. Sadece özel belgenin düzenlenmesi suç olarak nitelendirilmemektedir. Aynı zamanda suç olarak kabul edilmesi için ilgili belgenin kullanılması gerekmektedir.

Resmi Evrakta Sahtecilik Cezası Nedir?

Resmi evrakta sahtecilik cezası Türk Ceza Kanunları çerçevesinde yüz kızartıcı bir suç olarak belirtilmekte olup, cezası hapis cezasıdır. Bu kapsamda sahte belge düzenlemek, gerçek bir belgeyi kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmek veya sahte belgeyi kullanmanın kanunlarımızda belirtilen cezası 2 yıldan 5 yıla kadar olan hapis cezasıdır. Sizlere bu suç ile karşı karşıya kaldıysanız İzmir ceza avukatı bürolarından destek alabilirsiniz. Ceza avukatı İzmir ili içerisinde sizlere yardımcı olarak bu suç ile alakalı maruz kaldığınız suçlamalarda sizleri savunacaktır.

Yukarıda yer alan ceza barındıran halleri evrak düzenlemeye yetkisi olan bir memur tarafından gerçekleştirilirse ilgili ceza 3 yıldan 8 yıla kadar olarak düzenlenmektedir. Düzenlenen sahte belgelerin aksi bir durum oluşmadığı süre boyunca geçerli bir belge gibi hüküm süren uygulamalarda verilecek olan ceza yarı oranında arttırılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra kanunlarımızda resmi ve özel belgeler için uygulanacak iki farklı hüküm verilmiştir. Bu duruma göre:

Bir kişi sahte bir şekilde düzenlemiş olduğu belgeyi bir suç işlemek için kullanırsa kişi hem evrakta sahtecilik suçunun cezasını hem de işlemiş olduğu suçtan dolayı ayrı ayrı cezalandırılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra kişi hukuki bir anlaşmadan ötürü alacaklarını ispat etmek için sahte bir evrak düzenlemişse verilecek olan ceza yarı oranında indirilmektedir. Sizlere bu tür mahkemeleriniz için İzmir avukat bürolarına danışabilirsiniz.

Özel Evrakta Sahtecilik Suçu Nedir?

Günümüzde özel evraklar herkes tarafından kolay bir şekilde düzenlenebilmektedir. Günümüzde özel belgeler sık bir şekilde düzenlenmekte ve işleme koyulmaktadır. Özel belgelere örnek verilecek olursa dilekçe, fatura, sözleşme gibi evraklar özel belgelere verilebilecek en iyi örneklerdir. Özel evraklarda sahtecilik suçunun işlenmesi için bir kasıt unsuru aranır. Hem resmi evrakta sahtecilik suçu hem de özel evrakta sahtecilik suçunda suçun oluşması için kişilerin bilerek ve isteyerek bir hareket yapması gerekmektedir.

Özel Evrakta Sahtecilik Cezası

Özel belgelerde tahrifat yapmanın cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapistir. Kanun, bu suç için seçici veya müşterek yargı cezaları vermemektedir. Listelenen fiillerin aynı kişi tarafından farklı zamanlarda aynı belge kullanılarak işlenmesi halinde faile tek ceza uygulanacaktır. Ceza Kanunumuz hem özel hem de resmî belgeler için geçerli olan iki hüküm getirmektedir. Bu itibarla: Kişi, sahtecilik yaptığı bir belgeyi başka bir suçun işlenmesinde kullanırsa, belgede sahtecilik ve işlediği diğer suçtan dolayı ayrı ayrı cezalandırılır. Tarafların ilişkiden doğan meşru alacakları varsa ve gerçek durumu ispat veya kayda geçirmek için sahtecilik suçunu işlerlerse ceza yarı oranında indirilir.

Evrakta Sahtecilik Türleri Nelerdir?

Evrakta sahtecilik türleri kendi içerisinde birkaç alt başlığa bölünmektedir. Bu bilgiden hareketle sahtecilik suçu evrak düzenleme, evrak kullanma, bir kurum tarafından düzenlenmiş olan evrakın değiştirilmesi gibi şekillerde işlenmesi mümkündür.

Evrakta Sahtecilik Suçunun Nitelikli Halleri

Resmî belge geçerli bir belge ise sahte olduğu ispatlanıncaya kadar yarısı kadar para cezası verilir. Daha hafif cezayı gerektiren hal olarak, tarafların hukuki ilişkilerden dolayı alacakları varsa ve gerçek durumu ispat veya kayda geçirmek için sahtecilik suçunu işlerse, hafif ceza yarı oranında indirilir.

Evrakta Sahtecilik Suçunun Ertelenmesi

Bu durumun gerçekleşmesi mahkemece verilecek cezanın miktarına göre değişiklik gösterecektir. Denetimli serbestlikteki kişi daha önce kasten işlenmiş bir suçu işlemezse, sanık mahkemede artık suçu işlememekten hüküm giyer ve 2 yıl veya daha az hapis cezasına çarptırılır.

Evrakta Sahtecilik Suçunda Adli Para Cezası

Kanun sadece adli para cezası, seçici adli para cezası veya belge sahteciliğine hem hapis hem de adli para cezası vermemektedir. Bu suçun cezası hapistir. Ancak yalan beyandan bahsedersek, kişi resmî belge düzenlemeye yetkili bir kamu görevlisini yalan beyanla yanıltsa dahi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Bu gibi durumlarda adli para cezası hapis cezasına bir seçenek olarak sunulmaktadır. Hâkim bunlardan birine karar verecek.

Sizlerde evrakta sahtecilik suçlarınız ile alakalı tüm davalarınızda sizleri savunması için İzmir avukat bürolarını tercih edebilirsiniz. Avukat İzmir büroları davadan önce dosyanızı inceleyerek yapılması gereken tüm işlemleri sizin adınıza gerçekleştirecektir.