Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgilere İzmir Boşanma avukatı web sitesinden kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evlilik süresi boyunca eşlerden bir tanesinin ağır bir şekilde onur kırıcı davranış sergilemesi sonucunda TMK 162. maddesinde düzenlenmiş olan boşanma özel sebeplerinden bir tanesi gerçekleşmiş olur. Bu davranışla birlikte onur kırıcı davranış sebebiyle dava açılabilmektedir. Açılan davada suçlu olan eş ağır kusurlu olarak sayılmaktadır.

Özetle onur kırıcı davranış davalarında eşlerden bir tanesinin kasıtlı bir şekilde diğer eşin haysiyet ve onuruna yönelik olarak yazılı veya sözlü bir şekilde saldırıda bulunması şartı aranır. Bu dava aşamasında görevlendirilmiş olan hakimler olay ile alakalı tüm somu delileri kabul edecektir. Sizlerde elinizde bulunan delillerin geçerli olup olmadığının kontrolü yapılması için alanında uzman İzmir avukat büroları ile iletişime geçebilirsiniz.

Açılan davalarda görevlendirilmiş olan hakimler onur kırıcı davranış ile alakalı olan kanıtları inceleyecek ve diğer yönden evlilik birliğinin yürütülmesi ile alakalı konularla ilgilenmeyecektir. Onur kırıcı bir davranışın eşler tarafından işlenmesi halinde hakimler mutlak suretle boşanma işlemlerini gerçekleştirilecektir. Açılan dava içerisinde onur kırıcı davranışa maruz kalan kişi eşini affetmesi durumunda dava sonlandırılacaktır. Sizlerde boşanma davanızın güvenilir ellerde olmasını istiyorsanız İzmir avukat bürolarına başvurabilirsiniz.

Onur Kırıcı Davranış Nedir?

Bu başlık altında onur kırıcı davranış boşanma yargıtay kararı hakkında merak ettiğiniz tüm açıklamalara ulaşabilirsiniz. Eşler arasında yaşanan tartışmalarda bazen taraflar arasında onur kırıcı davranış suçları işlenmektedir. Bu suçlara örnek olarak: Küfür, hakaret, aşağılayıcı söz, kötü paylaşım- mesaj olarak değerlendirilmektedir. Tüm bu davranışlara ek olarak aldatma nedeniyle boşanma davası veya iftira gibi davranışlar da onur kırıcı davranış olarak belirtilmektedir.

Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Şartları Nelerdir?

Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Şartları

  • Eşlerden bir tanesinin diğerinin hayatına kastettiği veya kendisine kötü davrandığını ispat ettiğinde dava açabilmektedir.
  • Eşlerde herhangi bir tanesinin diğer eş tarafından onu kırıcı davranışa maruz kaldığı durumlarda boşanma davası açabilir.
  • Dava açmaya hakkı olan tarafın boşanma nedenini öğrendikten sonra yaklaşık olarak 6 ay geçmesi halinde dava açma hakkını kaybetmektedir.
  • Kendisine yapılan bir suçu affeden kişi dava açma hakkını kaybetmektedir.
  • Açılacak olan onur kırıcı davranış davalarının ağır nitelikle olması gerekmektedir.

Sizlerde bu durum ile karşı karşıya kaldıysanız Avukat İzmir bürolarına danışabilirsiniz.

Boşanma Eşiğinde Olan Eşin Aldatması Durumu

Bu durumda önemli olan bir diğer kriter ise zina suçlarının da bu davada konusunda değerlendirilebileceğidir. Yargıtay tarafından verilmiş geçmiş kararlara göre boşanma aşamasında olan eşlerden bir tanesinin başka biriyle cinsellik yaşaması Türk Medeni Kanunu 162. maddesinde boşanma hali olarak belirtilmiştir. Tüm bunların yanı sıra zina haricinde yapılan diğer etkileşimler de yargıtay kararlarında onur kurucu davranış olarak nitelendirilmiştir.

Şeref ve Haysiyete Yönelik Olarak Yapılan Hakaret ve İftira 

Eşler arasında çıkan anlaşmazlık ve onur kırıcı davranış çerçevesinde yapılan hakaret ve iftiralar da yargıtay nezdinde boşanma gerekçesidir. Örnek olarak eşlerden bir tanesi diğerinin kötü bir şekilde hayat sürdüğünü başkalarına anlattığı takdirde mahkeme tarafından onur kırıcı sebebe dayanarak boşanmalar yaşanabilmektedir. Sizlerde bu gibi durumlarla karşı karşıya kaldıysanız Boşanma avukatı İzmir ofisimize başvurabilirsiniz. Alanında uzman avukatlarımız tüm işlemlerinizi yakından takip edecektir.

Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davalarını açmak için ilgili konular TMK 162. de düzenlenmiştir.

Ağır Nitelikli Onur Kırıcı Davranış Nedir?

Onur kırıcı davranış davalarında tarafların birinin ağır kusurunun bulunması durumunda onur kırıcı davranış olarak nitelendirilmektedir. Bu kapsamda özel bir dava çeşidi olmamakla birlikte onur kırıcı davranış boşanma yargıtay kararına göre değerlendirilme yapılmaktadır. Yargılama esnasında sunacağınız delillere göre tarafların kusur değerlendirilmesi yapılacaktır. Davalarda görevli olan hâkim olayın gerçekleşme yeri ve zamanına göre eşlerin sorumluluklarını tespit etmektedir. İlgili dava kapsamında ağır bir şekilde onur kurucu davranış tespit eden hâkim eşlerin evliliklerini sonlandırabilmektedir.

Onur Kırıcı Davranış Olarak Nitelendirilen Davranışlar Nelerdir?

  • Gerçekleştirilen eylemlerin TCK’de düzenlenmiş olan sövme ve hakaret suçlarının tüm unsurlarını taşıdığı veya ceza hukuku açısında suç oluşturması gerekli değildir. Tüm bunların yanı sıra boşanma davası sonucunda davaların dayandırılmış olduğu geçmiş yargıtay kararları ve ceza davalarındaki işlemlere bakılmaktadır.
  • Sergilenen kötü niyetli davranışın kasıtlı bir şekilde gerçekleşmiş olması ve aşağılama, küçük- hor görme gibi niyetlerle sergilenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte eşlerin kavga esnasında anın verdiği sinir ve öfke ile birlikte anlık olarak sergilenen kötü davranış veya şaka gibi durumlardan yapmış olduğu benzetmeler mahkeme tarafından onur kırıcı davranış olarak tanımlanmamaktadır.
  • Ağır nitelikli onur kırıcı davranış sergileyen eşin bu durumu bilerek ve isteyerek yaptığı ve bu davranışı sergileyen eşin kusur ehliyetine sahip olması gerekmektedir.

Onur Kırıcı Davranış Nasıl İspat Edilir?

Utanç verici davranış ve onur kırıcı davranış, medeni hukukumuzda boşanmanın özel sebeplerinden biridir, mutlak boşanma sebebidir. Bu itibarla açılan bir boşanma davasında sadece bu sebebin ispatı gerekir. Yani bu durumda boşanmak isteyen eşin evliliğin temellerinin sarsıldığını ispat etmesine gerek yoktur. Sadece maddede sayılan sebeplerden birinin veya birkaçının varlığının ispatı boşanma kararı için yeterlidir. Örneğin, bir eş, ciddi hakaret içeren bir WhatsApp mesajı gönderirse, bu onursuz davranışın kanıtıdır. Eş bunun için bir sebep olduğunu ispat ederse, evlilik hayatının çekilmez hale gelip gelmediğini araştırmaya veya kanıtlamaya gerek yoktur. Çünkü bu durumda eşlerin evlilik birliğini sürdürmeleri beklenmez.

İlgili Davalarda Görevli ve Yetkili Mahkeme Kimdir?

Boşanma davalarında görevli olan mahkemeler aile mahkemeleridir. Eğer çiftlerin bulunmuş olduğu bölgelerde aile mahkemesi bulunmuyorsa bu gibi durumlarda görevli olan mahkemeler asliye hukuk mahkemeleridir. Yetkili olarak atanan mahkeme ise taraflardan herhangi bir tanesinin 6 ay boyunca ikamet ettiği yer mahkemeleri olarak bildirilmiştir. Sizlerde onur kırıcı davranışa maruz kaldırsanız İzmir boşanma avukatı tavsiye edilmektedir. Sizlerde davanıza eşlik edecek olan Boşanma avukatları İzmir ilinde etkin bir şekilde görevlerine devam etmektedir.

Bu içeriğimizde sizlere Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası açılması hakkında bir takım ayrıntılı bilgilere değindik. Eğer sizlerde eşinize karşı boşanma davası açacaksanız İzmir boşanma avukatı ile birlikte çalışabilirsiniz. Sizlere hizmet verecek olan boşanma avukatı İzmir tavsiye edilen avukat kadrolarından oluşmaktadır. Tüm bunların yanı sıra alanında uzman avukatlarımız davalarda sunulacak olan delillere yakından eşlik edecektir.