Ölüm sonrası yapılacak resmi işlemler hakkında ayrıntılı bilgilere erişebileceğini bu içeriği dikkatle okumanızı öneriyoruz. Vefat den bir yakınınız için yürütmeniz gereken biz dizi resmi işlemler bulunmaktadır. Dilerseniz tüm bu işlemleri alanında Uzman Miras Avukatı İzmir şubeleri ile birlikte yürütebilirsiniz.

Ölüm Belgesinin Düzenlenmesi ve Nüfus Müdürlüğüne Ölümü Bildirme Prosedürleri

Eğer vefat resmi sağlık kurumunda gerçekleşti ise veya cenaze resmî kurumlara teslim edilmiş ise, ölüm belgesi sağlık kurumu tarafından düzenlenmektedir. İlgili evrak kurum içerisinde bulunan müdür ve baştabip tarafından tasdik edilmektedir.

Eğer ki vefat özel bir sağlık kuruluşunda gerçekleşti ise, ölüme neden olan sağlık sorunu doktor tarafından ölüm belgesi ile birlikte sağlık ocağı veya aile hekimi tarafından onaylanmaktadır.

Vefat bildirimleri, vefatın gerçekleşmesinden sonra 10 günlük süre içerisinde halk sağlığı merkezi tarafından dijital olarak nüfus müdürlüğüne bildirilmektedir. Şahsi olarak nüfus müdürlüğüne başvururken vefat eden kişinin Türkiye Cumhuriyeti Resmi Kimlik Kartı ile birlikte bildirilmelidir. Bu aşamada vefat eden kişinin yakından başka herhangi bir belge talep edilmemektedir.

Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Ölüm sonrası yapılacak işlemlerden bir tanesi de mirasçılık belgesinin alınması işlemidir. Vefatın gerçekleşmesinin ardından yapılan başvuru ile birlikte yasal mirasçılar belirlenmektedir. Belirlenmiş olan bu kişilere yetkili mahkeme ve noterlikler tarafından mirasçılık haklarını içeren bir belge verilmektedir. Dilerseniz tüm bu işlemlerinizde haklarınız iyi bir şekilde savunması için İzmir miras avukatı ofislerinden destek alabilirsiniz.

Vergi Dairesine Vefatın Bildirilmesi İşlemi

Ölüm ardından yapılacak resmi işlemler içerisinde vefatın resmi daireye bildirilmesi işlemi de bulunmaktadır. Bu çerçevede mirası reddetmiş olan mirasçıların öncelikle yapması gereken işlemlerden bir tanesi vefat olayını en yakın vergi dairesine yazılı olarak bildirilmesi işlemidir. Mirasçılar arasında bir kişinin bu görevi yerine getirmesi diğer mirasçıları ödevden kurtarmaktadır. Yapılacak bu bildirim yasal olarak vefat tarihi üzerinden 30 gün içerisinde yapılmalıdır. Dilerseniz sizlerde reddi miras işlemleriniz için İzmir avukat bürolarından profesyonel destek alabilirsiniz.

Veraset ve İntikal Beyannamesi Verme İşlemleri

Servet üzerinden alınan veraset ve intikal vergilerinin uygulama alanları Türk vatandaşları ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde intikal eden mallardır. Veraset ve intikal vergilerinin toplanmasından il veya bölge vergi dairesi sorumludur. Ölen kişinin kanuni ikametgâhı Türkiye’de ise ve ölümü Türkiye’de gerçekleşmişse, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde, mükellef de Türkiye’de ise; merhumun kanuni ikametgahı Türkiye’de ise ve ölüm, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde gerçekleşmiş ise, Yabancı ülke; Ölen kişinin ölüm tarihinden itibaren 6 ay içinde; mükellef, ölenin ikametgahı dışında bir ülkede ise, ölen kişinin ölüm tarihinden itibaren 8 ay içinde ilgili vergi dairesine ibraz eder.

Vergi dairesinde var olan ilişkinin kesilmesi için kullanılacak olan evraklar aşağıda listelenmiştir.

  • Ölüm belgesi
  • Mirasçılık belgesi
  • Miras Mukavelenamesi ve vasiyetname

İhtiyaç halinde tüm işlemlerinizi İzmir gayrimenkul avukatı ve Avukat İzmir ile eş zamanlı olarak yürütebilirsiniz. Gayrimenkul avukatı İzmir ili içerisinde var olan davalarınızda ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıkları ön görerek sizlere danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca tüm miras vb. gibi işlemlerde izlemeniz gereken prosedürü sizlere aktararak işlemlerin kısa bir süre içerisinde gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Ölüm ve Mirasçılık Bildirimi Nasıl Yapılır?

Yapılacak olan bu bildirim intikal ve veraset verginin tarha yetkili olan vergi dairelerinden alınarak doldurulduktan sonra, vefat eden kişinin en son ikametgahının bağlı olduğu muhtarlığına tasdik ettirilmesi zorunludur. Son yıllarda yapılan kurumlar arası haberleşme çalışmaları ile birlikte 2007 yılından bu yana vergi dairelerinde vefat eden kişilerin T.C kimlik numaraları sorgulanarak Mersis tarafından vefat eden kişinin son ikamet adresi tespit edilebilmektedir. Bu sebepten ötürü doğrudan muhtarlığı gitmenize gerek bulunmamaktadır.

Gayrimenkul Emlak Beyanlarının Yapılması

Emlak vergisi borcunun bulunmaması halinde belediye tarafından bugünkü değer yazısı düzenlenir. Şehir ve emlak vergi dairesine güncel bir değer mektubu alın. Emlak vergisi borcu varsa öncelikle ödenmesi gerekir. Tapu fotokopisi de beyannameye eklenir. Dilerseniz tüm miras kalan taşınmaz işlemleriniz için İzmir gayrimenkul avukatı bürolarına başvurabilirsiniz. Alanında Uzman Miras Avukatı İzmir ili içerisinde sizlere gereken tüm desteği sağlayacaktır.

Ticari Sermaye İncelemesinin Yapılması

Bilanço esasına göre kayıt yaptıranların vefatından önceki takvim yılı bilançolarından hesaplanan öz sermayesi işletme sermayesi olarak kabul edilecektir. Ancak dilerlerse mükellefler vefat ettikleri tarihte yayımladıkları bilançoya göre sermayelerini tespit ve beyan edebileceklerdir. Vasiyetçi ayrıca, bir işletme hesabında tutulan ve basit bir şekilde vergilendirilenler için, ölüm tarihinde işletme sermayesi olarak ticari varlığı ilan edilir. Bu nedenle işletme bilançosu ile kar ve zarar tablosu beyannameye eklenecektir.

Menkullerin Beyan Edilmesi

Mükellefler taşınır malları ve gemileri rayiç değerleriyle beyan etmelidir. Mevcut değer, normal işlem değeridir. Bu nedenle, terekeye dahil olan mal ve gemiler, ölüm tarihinde emsallerine uygun değerde beyan edilmelidir. Taşıt plakalarının kopyaları ile para ve mallara ilişkin diğer belgelerin fotokopileri beyannameye eklenir.

Hisse Senetlerinin Beyan Edilmesi

İşletme sermayesine dahil olsun veya olmasın paylar, borsaya kayıtlı ise, ölüm tarihinden önceki son üç yıl içinde borsada görülen en son işlem değeri ile değerlenir. Bu nedenle veraset ve intikal vergisi mükellefleri, intikal veya bedelsiz edindikleri paylar için, borsaya kayıtlı iseler, ölüm tarihinden önceki son üç yıl içinde gördükleri son işlemin değerini; borsada işlem görmemişlerse bedellerini ödemek zorundadırlar. Ancak son üç yıldır işlem yapmamışlar veya borsaya kayıtlı değillerse borsada değer beyan edecekler.

Sizler de ölüm işlemleri ile alakalı tüm işlemlerinizi İzmir avukat büroları yardımıyla çözüme kavuşturabilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlere Ölüm Sonrası Yapılacak Resmi İşlemler ile alakalı genel çerçevede bilgilere değindik.