Nafaka Nedir ve Türleri Nelerdir?

Nafaka, boşanma davaları sırasında veya sonrasında eşlerden birinin diğerine geçimini sağlamak için ödeme yükümlülüğüdür. Nafaka, boşanma kararı sonrasında ekonomik durumu daha zayıf olan taraf için bir destek sağlamak amacıyla ödenir. Nafaka türleri, ödeme yapılan tarafın niteliğine ve nafakanın ödenme şekline göre değişebilir. Aşağıda, nafaka türleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Nafaka türleri hakkında daha fazla bilgi almak için İzmir boşanma avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

  • Tedbir Nafakası

Boşanma davası sırasında, nafaka talep eden taraf, tedbir nafakası talebinde bulunabilir. Tedbir nafakası, boşanma sürecinde ihtiyaç sahibi eşin geçici bir maddi desteğini sağlar. Tedbir nafakası, boşanma davası süreci boyunca ödenir.

  • Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası, boşanma sonrası ekonomik durumu daha zayıf olan eşe ödenir. Yoksulluk nafakası, ödenen miktarın süresi ve şartları, mahkeme kararı ile belirlenir. Yoksulluk nafakası, belirli bir süre veya hayat boyu ödenebilir.

  • Çocuk Nafakası

Çocuk nafakası, boşanma sonrası çocukların bakımı, eğitimi ve geçimlerini sağlamak amacıyla ödenir. Çocuk nafakası, çocuğun ihtiyaçlarına ve nafaka ödeme gücüne göre belirlenir. Çocuk nafakası, çocukların büyüme süreci boyunca ödenir. Burada önemli husus velayet konusudur.

Nafaka Miktarının Belirlenmesi

Boşanma davalarında nafaka ücretleri belirlenirken mahkeme, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını detaylı bir şekilde incelenir. Bu araştırmalar, tapu kayıtlarından SSK kayıtlarına kadar her türlü maddi durumun analiz edilmesini içerir. Aylık kazanç, sahip olunan gayrimenkuller ve diğer mal varlıkları gibi faktörler, ekonomik durum tespitinde önemli rol oynar.

Nafaka ücretleri, ödeyecek tarafın gelir durumuna göre ayarlanır ve sabit bir miktarı yoktur. Her boşanma davasında, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına göre miktar belirlenir. Nafaka belirlemede hâkimin söz sahibi olduğu kanunda belirtilmiştir ve belli bir net miktar yer almaz. Hâkim, tarafların ekonomik durumlarını gösteren belgeleri inceleyerek nafaka miktarını belirler. Son olarak ise nafaka talep eden kişinin üzerine kayıtlı mal varlıkları ve aldığı maaş gibi veriler analiz edilerek nafaka hesaplaması yapılır.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Tedbir nafakası, boşanma davası sürecinde ödenmesi gereken geçici bir nafakadır. Ancak borçlu tarafından ödenmediği takdirde, alacaklı tarafından icra takibi başlatılabilir. Bunun için, onaylı duruşma zaptı ile birlikte icra dairesine başvurulması gerekmektedir. Eğer borçlu hala ödeme yapmazsa, alacaklı şikayet talebiyle icra ceza mahkemesine başvurabilir. Bu durumda, nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen borçlu, üç aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılabilir.

İştirak veya Yoksulluk Nafakası İçin Ödememe

İştirak nafakası veya yoksulluk nafakası, nafaka borçlusunun ödemekle yükümlü olduğu diğer türler arasındadır. Bu nafakaların borcu ödenmediği takdirde, onaylı ilamla birlikte ilamlı icra takibi başlatılabilir. Eğer borçlu hala ödeme yapmazsa, alacaklı yine icra ceza mahkemesine başvurabilir ve üç aya kadar tazyik hapsi istemli nafaka borçlusu şikayet edilebilir.

Nafaka Alacağı İcra Yoluyla Tahsil Edilebilir mi?

Nafaka alacağı, icra takibi yoluyla tahsil edilebilir. Ancak belli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

  • Nafakanın ödenmesine ilişkin herhangi bir yargı mercinin kararı bulunmalıdır ve bu karar sonucunda icra takibi başlatılmalıdır.
  • Nafaka borcunun ödenmemiş olduğu sarih bir şekilde belirtilmelidir.
  • Nafakaya ilişkin açılan icra takibinin nafaka borçlusuna ödeme emrinin tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.
  • Belirli bir yasal sürenin geçmesi ve icra takibinin kesinleşmiş olması lüzumludur.

Nafaka Ödemesi Ne Zaman Başlar?

Anlaşmalı boşanmalar için nafakanın ödenmesi yönünde talepte bulunulması durumunda, protokol maddesi gereği dava tarihi itibariyle başlayacaktır. Mahkeme, protokol maddesi kapsamında belirtilen nafakanın, aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, davanın açılma tarihinden itibaren ödenmesine karar verecektir. Eğer çekişmeli bir boşanma davası varsa nafaka ödemesi mahkeme kararında belirtildiği sürede başlar. Eğer nafakaya ilişkin bir uyuşmazlığınız varsa boşanma avukatı İzmir çevresi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Nafaka Ödemesi Nereye Yapılır?

Nafaka borçlusu, sorun yaşamamak ve tazyik hapsi gibi cezalardan kaçınmak için nafaka borcunu zamanında ödemelidir. Aylık nafakayı ödeyecek olan borçlu, eğer bir icra takibi varsa icra dairesine, yoksa nafaka alacaklısının banka hesabına açıklamalı bir şekilde göndermelidir. Ödeme yaparken açıklama kısmına hangi aya ait olduğunu belirtmek önemlidir. Örneğin, “Mayıs ayı nafaka ödemesidir” gibi. Eğer açıklama yapılmazsa, ödenen nafakanın birikmiş nafaka mı yoksa aylık düzenli ödenen nafaka mı olduğu belirsiz olabilir. Nafakanın elden ödenmesi zor bir durumdur ve önerilmemektedir. Ancak bazı şartlar gerektirdiğinde elden ödeme yapılması gerekiyorsa, nafaka alacaklısından ödeme yapıldığına dair el yazısı ile belge alınmalıdır. Nafaka hakkında açıkta icra takibi varsa, nafaka icra dairesine ait hesaba yatırılmalıdır. İcra dairesi, ödemeyi nafaka alacaklısının hesabına iletecektir. Eğer nafaka hakkında icra takibi henüz açılmamışsa, nafaka borçlusu ödemeyi nafaka alacaklısının banka hesabına yapmalıdır. Ancak burada da açıklama kısmına hangi aya ait nafakanın ödendiği yazılmalıdır. Tabi ki bu kadar teknik ve dolambaçlı bir süreç için İzmir boşanma avukatı ile iletişime geçebilir hukuki bir hizmet alabilirsiniz.