Müebbet hapis, bir suçtan dolayı ömür boyu hapis cezasıdır. Türk Ceza Kanunu’na göre, müebbet hapis cezası, bir kişinin hayatı boyunca cezaevinden çıkamayacağı anlamına gelir. Bu ceza türü, en ağır suçlar için verilir ve genellikle öldürme, cinayet, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve çocuk istismarı gibi suçlar için uygulanır. Ancak, belli bir sürenin “iyi halli” geçirilmesi halinde, müebbet hapis cezası alanlar, koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabilirler. Müebbet hapis cezası alan kişiler, cezalarının tamamını infaz kurumunda geçirdikleri takdirde yirmi dört yılın sonunda koşullu salıverilme hakkına sahip olabilirler.

Müebbet Hapis Cezası Kaç Yıldır?

Halk arasında müebbet hapis kaç yıl diye oldukça çok dedikodu bulunmaktadır. Bir kişi ömür boyu hapis cezasına yani müebbet hapis cezasına çarptırılırsa, cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder. Ancak, koşullu salıverme hükümlerinden faydalanma imkânı vardır. Koşullu salıverme, hükümlünün cezasının belirli bir bölümünü infaz etmesinden sonra, iyi hal göstermesi şartıyla cezaevinde kalma süresini tamamlamadan serbest bırakılmasıdır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına çarptırılanlar yirmi dört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar ise cezalarının yarısını infaz kurumunda tamamladıklarında, koşullu salıverilme hakkına sahip olabilirler. Tabi ki bu tarz teknik konular için bir ceza avukatı üzerinden hukuki hizmet alınmalıdır. Eğer ceza avukatı İzmir ve çevresinde arıyorsanız büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Müebbet Hapis Hangi Suçlara Verilir?

Müebbet hapis cezası aşağıdaki suçlara uygulanır:

  • Kasten öldürme suçunun temel şekli,
  • Düşmanla işbirliği yapma suçu,
  • Savaşta yalan haber yayma (TCK m.323/3),
  • Askeri komutanlıkların gaspı,
  • Devletin güvenliğine ilişkin belgelerle işlenen suç (TCK m.326),
  • Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme (TCK m.327/2),
  • Gizli kalması gereken bilgileri açıklama (TCK m.330/1).
  • Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik (TCK m.333/2).

Müebbet Hapis Cezasının İnfaz Şekli

Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca süren ve ciddi bir cezadır. Ancak, hükümlüler koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabilirler. Bu durumda, cezaevinde iyi bir davranış sergileyerek ve hükümlünün kişisel ve sosyal özellikleri de dikkate alınarak infaz kurumu belirlenir. Ancak müebbet hapis cezasının infazında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasındaki infaz rejimi uygulanmaz. Hükümlülerin infaz süreci, önceden belirlenmiş esaslara göre gözlem altına alınır. Gözlem süresi altmış günü geçemez ve hükümlülerin kişilik özellikleri, suçun işlenmesindeki özellikleri ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak infaz kurumu belirlenir. Hükümlülerin gözlem süreci sonunda hazırlanan rapor, Adalet Bakanlığına gönderilir ve hükümlünün infaz edileceği kurum Bakanlık tarafından belirlenir. Koşullu salıverilme için ise, hükümlülerin iyi halleri, tutumları ve kişilikleri dikkate alınır. Yüksek güvenlikli kurumlarda iyi bir davranış sergileyen hükümlüler, tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz kurumlarına gönderilebilirler.

Sonuç olarak, müebbet hapis cezası, hükümlüler için oldukça ağır bir ceza olmasına rağmen, koşullu salıverilme hükümleri sayesinde hükümlülerin ceza süresini tamamlamadan cezaevinden çıkmaları mümkündür. Ancak, bu durum hükümlülerin iyi hal göstermelerine ve ceza infaz kurumlarındaki davranışlarına bağlıdır. Bu konuyla ilgili olarak büromuzdaki deneyimli ve yetenekli İzmir ceza avukatı ile görüşüp hukuki hizmet alabilirsiniz.