Reddi miras diğer bir adıyla mirasın reddi yasal mirasçılar veya atanmış mirasçılar arasında bazı durumlarda açılabilen bir dava türüdür. Mirasçılık tanımıyla miras bırakanın geride bıraktıkları borçlar ve alacakları ile tamamen kişisel olarak tüm maddi varlıktan sorumlu olurlar. Bu noktada Reddi Miras Süreci Nasıl İşler konusu tartışılmaktadır.

Reddi miras ya da mirasın reddi yalnızca miras bırakanın vefatından sonra yapılabilmektedir. Eğer vefattan önce bu işlem yapılmak isteniyorsa miras sözleşmesi yoluyla mirastan feragat hakkı olarak kullanılmalıdır. Birlikte miras hakkının devri de yapılabilmektedir. Bu davaların tümünün farklı ayrıntıları vardır.

Öncelikle ilk yapılacak işlem reddi miras süresi içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne bir beyan ile başvurmaktır. Bu beyanda herhangi bir şekil şartı aranmamaktadır. Sözlü ya da yazılı bir beyanı yeterli olmaktadır. Bu beyan reddi miras davalarında özel olarak yetkilendirilmiş avukat temsili ile de yapılabilmektedir.

Medeni kanunu çerçevesinde veraset ilamı alındıktan sonra da miras reddi gerçekleştirilebilmektedir. Günümüzde veraset ilamı Sulh Hukuk Mahkemesinden alınabildiği gibi noterden de alınabilmektedir. Kanuni olarak miras üç ay içinde reddedilebilmektedir. Eğer yasal mirasçılardan herhangi bilim mirası reddederse ve diğerleri reddetmezse mirası reddedemeyenin payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi diğer hak sahiplerine geçmektedir. Yasal süre içerisinde mirası reddetmeyen mirasçı kişi mirası kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılmaktadır.

Üç Aylık Yasal Süre Ne Zaman Başlar?

Kanuni olarak miras üç ay içinde reddedilebilmektedir. Bu miras reddi süresi; Kanuni mirasçılar mirasçı olduklarını geç öğrendiklerini kanıtlamadıkça miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; atanmış mirasçılar ise miras bırakanın bu sahipliğin kendilerine resmi olarak açıklandığı tarihten itibaren başlatılmaktadır.

Burada sıklıkla sözü geçen terimlerden yasal mirasçı; alt soy, üst soy, eş ve evlatlıktan doğan miras durumudur. Atanmış mirasçı ise; vasiyetname ve miras sözleşmesi gibi evraklardan hak sahibi olan bireylerdir.

Miras bırakanın ölümü ile tüm miras bütün olarak kazanılmaktadır. Yani miras içerisinde yazının başında da belirttiğimiz gibi borçlar ve alacaklar da mevcuttur. Bu nedenle medeni kanun murisin borçlarından sorumlu olmamak için reddi miras çözümünü getirmiştir. Kimi zaman mirasla beraber büyük bir borçla da karşılaşılabilmektedir. Bu borçlardan muaf olmak için reddi miras yapılması gerekmektedir. Mirası reddetme davalarında hak kaybı yaşamamak için mutlaka bir avukatla çalışmak gerekmektedir.

Mirasın reddi ne ilişkin işlemler, miras sözleşmesinden doğan tüm davalar ve miras sebebiyle istihkak davalarında özellikle müvekkillerin bir danışmanlık alması önerilmektedir. Çünkü bu davalar kimi zaman karışık olabilmektedir. Bu durumda da bir hak kaybı yaşamak söz konusudur.

Reddi Miras avukatı İzmir bölgesinde Vural & Altun hukuk ve arabuluculuk ofisi ile tüm reddi miras davalarına bakılmaktadır. Hukukun üstünlüğü ilkesini benimseyen avukatlık hizmetimizle ilgili bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı bilgi için miras avukati sayfasını ziyaret edebilirsiniz.