Mazeret dilekçesi nedir? Bu içeriğimizi okuyarak sizlerde ilgili dilekçe sahibi hakkında bilgi sahibi olabilir ve dilekçe örneklerine erişebilirsiniz. Avukat mazeret dilekçesi olarak bilinen dilekçe avukatların bir gerekçeye dayandırdıkları sebeplerden dolayı sorumlu oldukları hukuki işlemlere katılmayacaklarını mahkemeye bildirmeye yarar.

Mazeret dilekçesi nedir?

Mahkeme, taraflara resmi bir davette bulunur, böylece tarafların duruşmada hazır bulunmalarını ve kendilerini savunmalarını sağlar. Usulüne uygun olarak davet edilen bir davacı davasına devam etmek isterse, duruşmaya şahsen veya avukatı aracılığıyla gelmelidir. Davacı duruşmaya katılamazsa, gerekçelerini kaydederek mahkemeye bildirmeli ve duruşma tarihini bildirmek için gerekli ücreti de ödemelidir. Sanık yargılamaya katılmak istemiyor ve kendini savunmak istemiyorsa, mahkemeye çıkmak zorunda değildir. Bu durumda davayı reddetmiş sayılır, davayı takip etmek istiyor ancak buna fırsat bulamamışsa durumu bir dilekçe ile bildirmeli, tutanak tutturmalı ve ihbar ücretini ödemelidir.

Yukarıdaki paragrafta da anlatıldığı üzere duruşmaya katılmayacak olan tarafların bu mazeretlerini gerekçeleri ile mahkemeye bildirmesi gerekir. Aşağıda yer alan dilekçenin giderlerini karşıladıktan sonra duruşma erteleme talebine bulunulmaktadır.

Aşağıda mahkemelere bildirilmek üzere için hazırlanmış avukat mazeret dilekçesi yer almaktadır.

Hukuk Mahkemesi Mazeret Dilekçesi Örneği

İZMİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE,

Dosya No          :20…./…. E.

Davacı               :

VEKİLİ               :

Konu               : Mazeret talebimizin sunumudur.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Mahkemenin yukarıda esas numarası yazılı dosyasının …/…/2022 tarihli … : …. saatli duruşmasına, ……. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/… esas sayılı dosyasının … : …. saatli duruşmasına katılacak olmamız nedeniyle katılamamaktayız. …….. Asliye Hukuk Mahkemesinin duruşma günü ve saatini gösterir tutanağı dilekçemizin ekinde sunmaktayız. Mesleki mazeretimizin kabulünü mahkemenizden talep eder, duruşma gününün UYAP sistemi üzerinden öğrenmemize karar verilmesini mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.

…/…/2022
Davacı Vekili

Ceza Mahkemesi Mazeret Dilekçesi Örneği

İZMİR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA,

Dosya No          :2022/…. E.

Sanık                 :

Müdafi              :

Konu                : Mazeret talebimizin sunumudur.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Mahkemenin yukarıda esas numarası yazılı dosyasının …/…/2022 tarihli … : …. saatli duruşmasına, hastalığım ve raporlu olmam nedeniyle katılamayacağım. Hastalığıma ve raporlu oluşuma ilişkin bilgi-belgeler dilekçemin ekinde yer almaktadır. Mazeretimin kabulünü mahkemenizden talep eder, duruşma gününün UYAP sistemi üzerinden öğrenmeme karar verilmesini mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederim.

…/…/2022
Sanık Müdafii

Konumuzda ele alınan mazeret dilekçesi nedir içeriği ile bilgilendirme sağlanmıştır. Diğer makalemiz olan iş arama izni başlığına göz atarak bilgi edinebilirsiniz.