Yeni kira döneminde anlaşmazlık oluşması durumunda, iki taraftan biri kira tespit davası açmaktadır. Ancak kira tespit davasını kapsayan bazı unsurlar masraflı olabilmektedir. Bu unsurlar ise;

  • Dava sürecinde kullanılan ya da kullanılacak olan malzemeler.
  • Her dava belirli masraflar eşliğinde yürütülmektedir.

Bu gibi farklı masrafların oluştuğu kira tespiti davası konusunda pek çok soru sorulmaktadır. Özellikle kira tespiti davası masraflarını kim öder sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Kira tespiti dava masraflarını, davayı açan kişi ödemektedir. Davaya ait masraflar dosyaya göre değişmektedir. Bu masraflar genellikle; Davaya ilişkin harçların veya giderlerin avansının yatırılması, tebligat giderleri, bilirkişi masrafları ve keşif ücretleri ödenmektedir.

Kira Tespit Davası Nedir?

Kiracı ya da evini kiraya verenin, kira bedeli rakamının tespiti için açılan davaya kira tespiti davası denmektedir. Taraflar kira sözleşmelerini istedikleri şekilde biçimlendirebilmektedir. Kira miktarının belirlenmesi ya da kira sözleşmesinin belirli şartlara bağlanmasına karşın hukuki açısından herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Aynı zamanda sınırlamada iki kişi arasında gerçekleşmektedir. Kiracı ya da evi kiraya veren kişi arasından birinin sözleşmede tek taraflı olarak şartlarda ya da farklı unsurlarda değişiklik yapması söz konusu değildir. Özellikle kira bedeli iki kişinin ortak şekilde belirlemesi gerekmektedir. Belirlenen kira bedelinin tek taraflı şekilde değişiklik yapmasına imkân yoktur.

Fakat evini kiraya veren kişi kiranın süresinin dolması sonrasında, lira bedeline yüksek ya da alcak bir şekilde zam yaparak kiracıyı mağdur edebilmektedir. Bu gibi anlaşmazlık sonrasında kiracı kişisi kira bedelinin mahkeme tarafından belirlenip tespit etmesi amacıyla dava açabilmektedir.

Kira Tespit Davası Şartları Nelerdir?

Her davada olduğu gibi kira tespiti davasını açmak için gerekli şartlar bulunmaktadır. Kira tespit davası şartları ise şu şekildedir;

  • İki taraf eşliğinde oluşturulan geçerli kira sözleşmesinin varlığı en önemli unsurlardandır. Bu kira sözleşmesi sözlü ya da yazılı biçimde olabilir. Ancak delil niteliğinde kullanmak için yazılı kira sözleşmeleri daha yararlı olabilmektedir. Fakat kira sözleşmesi içerisinde; belirlenen kira bedeli, kira döneminin başlangıç tarihi ve imza gibi sözleşmenin önemli unsurların var olması gerekmektedir. Aksi halde yazılı sözleşme delil olarak nitelendirilemez.
  • Kira tespiti davasının yetkili mahkeme tarafından açılması gerekmektedir. Yani dava, kiralanan konutun bulunduğu güzergahtaki Sulh Hukuk Mahkemesinde açılması gerekmektedir. Aksi halde dava reddedilebilmektedir.
  • Tarafların tam olması gerekmektedir. Taraflar; Kiracı, kiralayan kişi, malik eğer taraflardan biri ölmüşse mirasçılar taraf olarak belirlenmektedir.

Kira Tespit Davası Nasıl Açılır?

Kira tespiti davası, kira süresi boyunca kiralanan evin güzergahındaki Sulh Hukuk Mahkemesi’nde her zaman açılabilmektedir. Genel olarak kira tespiti davasını açan kişi kiracı olsada evini kiraya veren kişide bu davayı rahatlıkla açabilmektedir. Kira tespiti davasının açılması için, taraflardan birinin mahkemeye dilekçe eşliğinde müracaat etmesi gerekmektedir. Dilekçenin okuması sonrasında kiranın belirlenmesi ve anlaşmazlığın ortadan kaldırılması amacıyla Sulh Hukuk Mahkemesi yargılamayı yapmaktadır.

Kira Tespiti Davası Ne Kadar Sürer?

Evini kiralayan kişi ile kiracı arasında oluşan anlaşmazlığın giderilmesi açısından ve kira bedelinin tespitinin yapılması nedeniyle açılan kira tespiti davasının ne kadar sürdüğü merak konusudur. Kira tespiti davasının tam olarak ne kadar sürebileceğini söylemek söz konusu değildir. Çünkü kira tespiti davasının süresine etkili olacak pek çok etken bulunmaktadır. Bu etkenler genellikle, mahkemenin yoğunluğu ve bilirkişi raporları olmaktadır. Fakat bu tür davaların yaklaşık bir ya da bir buçuk yıl sürmesi mümkündür. Delillerin toplanması ve davanın etkenlerine göre bu süreç azaltabilmekte ve aratabilmektedir.

Daha fazla detaylı bilgi için gayrimenkul avukatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.