İstihkak, davaları son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan durumlardan biridir. Esasen istihkak, kelimesi hak isteme anlamındadır. Yani kişiler haklarını aramak için yasal yollarla mahkemelere başvuruda bulunabilirler. İstihkak davası genel olarak icra durumlarında ortaya çıkan dava türlerinden biridir.

Borçlu için yapılan yasal şikâyetler üzerine, borçluya ait olan bir takım mallar icra edilir. Ve satışa sunulur. Satılan mallardan elde edilen para ise alacaklı kişilere verilir. İşte bu haciz durumlarında, bazı mallar borçlu kişiye ait olamayıp, icracılar tarafından borçlu kişiye ait olduğu sanılarak el konulabilir. Örneğin bir kişinin evine haciz geldiğinde evdeki eşya arkadaşına veya bir akrabasına ait ise borçlu kişinin olduğu düşünülerek bu eşyaya el konulabilir. Bu durumda üçüncü kişi olan, yani malın gerçek sahibi olan kişi malının satılmasını istemeyerek hemen dava açar. Haciz edilen malın kendinin olduğunu ispatlaması gerekir. Bu sayede el konulan mal, satılmadan kişiye teslim edilir.

İstihkak Davası Nasıl Açılır?

Haciz yolu ile alınan mal sahibi bu davayı açabilir. Öte yandan borçlu kişiler de istihkak davası açabilir. Yani haciz edilen malın kendine ait olmadığını söyleyerek dava sürecini başlatabilir. Dolayısı ile bu davayı iki farklı kişinin açması da mümkündür.

Ama istihkak davası açmak isteyen kişilerin mutlaka dikkate alması gereken bir konu vardır. Yani haciz edilen mal için davanın açılması bir hafta içinde gerçekleşmelidir. Malın gerçek sahibi davayı açarak, malın üzerindeki haciz işlemlerinin kaldırılmasını talep etmelidir. Bu süre içinde açılmayan davalar ise kabul görülmez.

İstihkak davası mahkeme süreci diğer davalara göre daha hızlı ilerlemektedir. Tarafların dinlenmesinden hemen sonra ava sonuca ulaştırılır. Bu davalarda davayı açan kişinin dinlenmesi şart değildir. Bazı durumlarda mahkeme daha kısa sürede sonuca ulaşmak adına davayı açan tarafı dinlemez. Ve karar verme yetkisini kullanarak, malın üzerinde bulunan haciz işlemlerini durdurabilir. Ama her durumda malın üzerinde bulunan haciz işlemleri durdurulmaz. Bazı davalarda mala yapılan haciz işlemleri devam edebilir.

İstihkak Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İstihkak davası açmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konuların başında istihkak davalarına hangi mahkeme bakar sorusudur. Bu davaya bakan mahkeme, icra mahkemesidir. İcranın yaşandığı bölgedeki görevli mahkeme davaları yürütür. Bu konuda en çok merak edilen bir diğer detay ise avukattır. Çünkü kişiler her ne kadar haklı durumda olsalar bile iyi bir avukatlara ihtiyaçları olacaktır. Bu bağlamda da mutlaka işinde uzman bir gayrimenkul avukatı bünyesinden hizmet almanız önerilir. Bu sayede mallarınız üzerinde bulunan haklarınızı en iyi şekilde koruyabilirsiniz.

İstihkak Davalarında Gideler Ne Kadardır?

İstihkak davalarında en çok merak edilen konulardan biri de davaya harcanacak maddi miktardır. Ama davada harç miktarı kesinlikle sabit değildir. Burada esas alınan konu haciz edilen malın maddi değeridir. Malın değeri dosyada hesaplanır. Malın ederi hesaplanırken de çeşitli miktarlar ortaya çıkar. En düşük değer miktarı üzerinden davada harcanacak para miktarı ortaya çıkarılır. Elbette bu konu için fazla para harcamak istemeyen ve davayı kazanmak isteyen kişiler gayrimenkul avukatı İzmir tarafından hizmet almalıdır. Bu sayede iyi bir avukatla çalışarak, hem haciz edilen mal kurtarılmış olur hem de davalara harcanacak miktar en aza indirilmiş olur. 3. Kişiler bu türlü bir dava ile karşı karşıya kaldıklarında kendi başlarına değil alanında uzman bir avukatla çalıştıkları sürece mahkeme kararı malın üzerinden haciz işlemlerinin kalkması yönünde olacaktır.

Detaylı bilgi için İzmir Miras Avukatı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.