Türk Ceza Kanununda Şerefe Karşı Suçlar kapsamında olan 125. madde ile düzenlenen hakaret suçu, burada kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu suçun işlenmesi için bir kişinin,

  1. Saygınlığını, onurunu ve şerefini rencide edecek kapsamda somut olgu ya da fiil isnadı
  2. Karşı tarafa söverek saygınlık, şeref ve onuruna saldırması gerekmektedir.

Örnek vermek gerekirse herhangi bir kamu görevlisine yönelik olarak rüşvet aldığı isnadı gerçekleştirilirse bir hakaret kapsamına girer. Bununla beraber durum gerçekte durumu belirten fail ceza almamaktadır. Ayrıca karşı tarafa olumsuz yakıştırmalarda bulunmak da hakaret kapsamına girer. Eğer bir kişinin sahip olduğu hastalığa ya da vücut durumuna yönelik kör, kel gibi yakıştırmalar yapılırsa da hakaret suçları kapsamında ele alınır. Hakaret suçu kapsamına girmeyen durumlar da mevcut olup, beddua bunlar arasında girer. Yargıtay tarafından bu türe giren sözler onaylanmamaktadır. Kaba sözler de bu kapsama girmez.

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret Suçuna Hangi Ceza Verilir?

Türk Ceza Kanununun 125. maddesi, bu suça yönelik verilecek cezaları da ele almaktadır.  Bu durumda faile farklı cezalar verilmektedir. Bunlardan ilki 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak adli para cezası verilmesi de söz konusudur. Ayrıca,

  1. Kamu görevlilerine görevi sebebiyle
  2. İnanç, siyasi, dini düşüncelerini açıklaması, değiştirmesi veya yaymaya çalışması
  3. Mensubu bulunduğu dinin emir ve yasaklarına uyması
  4. Karşı tarafın mensup olduğu din için kutsal olan konulara,

Yönelik suçlar işlenirse hapis cezası minimum 1 yıldır.  Şayet hakaret aleni şekilde gerçekleştirilirse cezalar altıda bir oranına göre yükseltilmektedir.

Hakaret Suçu Nedir?

Bununla beraber haksız bir fiile karşılık tepki şeklinde oluşmuşsa cezalar üçte bire indirilebilir. Aynı şekilde ceza söz konusu olmayabilir. Eğer kasten yaralama suçuna yönelik oluşmuşsa, faile ceza verilmez.

Olayın durumuna göre değişmekle beraber, hakaret suçu karşılıklı işlenmişse ceza üçte birine indirilebilir ya da ceza söz konusu olmayabilir.

Hakaret Suçu TCK

Hakaret suçları sadece bu durumları değil, ölülere karşı olan hakaretleri de ele almaktadır. Türk Ceza Kanunu hakaret suçu, 130. maddesine göre ölünün cesedini yahut kemiklerini kısmi ya da tamamen alan yahut onları tahkir edici fiiller ifa eden kişiler de ceza alır. Bu ceza üç aydan başlayarak, iki yıla dek hapisle cezalandırılır.

Türk Ceza Kanununun 125. maddesi kapsamında sesli, yazılı ya da görüntülü iletiler yoluyla hakaretler de zikredilir. Bu bakımdan sadece kişinin yüzüne karşı değil onu hedef alan,

  1. Mektup
  2. Telgraf
  3. Telefon ve benzeri vasıtalarla gerçekleştirilen hakaretler de huzurda hakaret olarak sınıflandırılır.

Eğer bir kişi orada değilken işlenmişse de bir suç teşkil eder. Bununla birlikte ceza verilebilmesi için minimum 3 kişiye ihtilat etmek suretiyle yapılması, mağdurun gıyabında gerçekleştirilmesi gerekir.  Detaylı bilgi için İzmir Avukat Vural Altun Hukuki ve Danışmanlık ile iletişime geçebilirsiniz.