Babalık davasının tanımı; baba ile evlilik dışı olan çocuk arasındaki soy bağının hukuki olarak kurulmasına mahkemece karar verilmesidir. Babalık davası açabilmek için ilk husus; çocuğu doğuran annenin belli olmasıdır. Daha sonra ise bakılacak ikinci husus; çocuk ile başka bir erkek arasında soy bağının kurulmamış olması gerektiğidir. Davanın açılabilmesi için gerekli olan bir diğer şart ise ihbar yükümlülüğünün gerçekleştirilmiş olması yani davayı açacak olan kişinin durumu Cumhuriyet Savcısına ve Hazineye ihbar etmesi zorunluluğudur.

Babalık Davasını Kimler Açabilir?

Burada bilinen en büyük yanlış babalık davasının baba tarafından açıldığıdır. Baba eğer şartları taşıyorsa burada soy bağını tanıma yöntemiyle de kurabilir. Bundan dolayı kişinin herhangi bir hukuki menfaati bulunmadığından kanun koyucu bu kişiye babalık davası açma yetkisi vermemiştir. Bu davayı sadece anne ve çocuk açabilmektedir. Anne ile çocuk ayrı ayrı dava açabilecekleri gibi beraberde açabilmektedirler. Davalardan birisi için verilen karar diğerinde kesin hüküm niteliği taşıyamayacağı gibi annenin ya da çocuğun davadan feragat etmesi veya sulh yoluna gitmesi diğer davalının dava hakkını etkilememektedir. Babalık davası hakkından feragat dava açılmadan önce gerçekleştirilemez. Bu dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan bir tanesidir. Çocuğun davada temsili ise bir kayyum tarafından sağlanmaktadır.

Babalık Davasının Niteliği Nedir?

Babalık davalarına bakma görevini aile mahkemeleri üstlenmektedir. Eğer davanın açılacağı bölgede aile mahkemesi bulunmuyorsa asliye hukuk mahkemesinde de açılmaktadır.

Öncelikle babalık davası anne tarafından açıldığında, ilk önce çocuğun babası olduğu iddia edilen kişi ile arasında soy bağının kurulması isteminde bulunulur. Ayrıca anne doğum esnasında uğradığı maddi zararların giderilmesi de talep edilebilir. Bu iki konu aynı anda istenebileceği gibi ayrı ayrı davalar şeklinde de olabilir. Doğum giderleri, doğum öncesi ve sonrası altışar haftalık dönemdeki geçim giderleri ve bu halden dolayı oluşan diğer giderler çocuk ölü doğsa dahi istenebilinmektedir. Ayrıca çocuğun yararına olacak nafaka davasında da bulunabilir.

Babalık davası çocuk tarafından açıldığında ise ilk olarak çocuk da baba ile soy bağının kurulmasını istemektedir. Çocuk eğer başka bir erkeğe soymağı ile bağlısıyla bu davayı açabilmek için önce bu soy bağının reddini istemelidir. Bu olay gerçekleşmeden babalık davasının açılması mümkün değildir. Babalık davasında nafaka isteminde de bulunabilir. Nafaka süresi ise çocuğun ergin olduğu yaşa kadar olarak belirlenmiştir. Ayrıca baba olduğu iddia edilen kişi ölmüş ise bile mirasçılarına karşı da dava açılabilir. Eğer ölen kişinin mirasçısı yok ise miras devlete kalır ve bu durumda babalık davası devlete karşı açılabilir.

Detaylı bilgi almak için boşanma avukatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.