Evlilik dışında dünyaya gelen çocuğun babasının kim olduğunu öğrenmek için babalığın tespiti davası yani “babalık davası” açılmalıdır. Bu kapsamda kişilerin kafasını kurcalayan sorulardan birisi ise babalık davasının kimin açabildiğidir. Sanılanın aksine babalık davasını, anne ya da çocuk açmaktadır. Anne ve çocuk aynı anda dava açabildikleri gibi ayrı, ayrı dava açma hakları da bulunmaktadır. Bu dava babaya karşı yapılmaktadır. Ancak baba kişisi vefat etmişse mirasçılarına karşı da açılabilmektedir.

Babalık davası anne tarafından açıldığı vakit, Çocuk ile baba arasında soy bağı kurulması istenmektedir. Annenin doğum nedeniyle uğradığı maddi kayıplar bu davada istenebilmektedir. Fakat maddi kayıplarda isteğe bağlı olarak babalık davasından ayrı olarakta farklı bir dava açılabilmektedir. Babalığın tespiti sonucunda baba tarafından anneye; Doğum gideri, altı haftalık sonrasında ödenen giderler ve bu hale bağlı olarak diğer giderlerde verilmektedir.

Babalık davası çocuk tarafından açıldığı vakit; Çocuk ile baba arasında soy bağı kurulması istenmektedir. Çocuk farklı bir kişi tarafından soy bağına bağlıysa bu davayı açamamaktadır. Fakat çocuk farklı kişiyle kurulan soy bağını reddederse kendi babasına davayı açabilmektedir. Çocuk tarafından açılan dava sonucunda nafaka istenebilmektedir.

Babalığın Tespiti Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

Evlenmeden önce yapılan çocuk için babalık davası doğumdan önce ya da doğumdan sonra yapılabilmektedir. Anne kişisi babalık davasını en geç çocuğun doğumundan bir yıl içerisinde açması gerekmektedir. Fakat anne kişisi hamileyken başka kişiyle evlenmesi durumunda çocuk evli olduğu kişiye bağlanmaktadır. Bu durumda babalık davasını açmak için evli olduğu kişiyle, çocuğun soy bağını ortadan kaldırması gerekmektedir. Evli olduğu kişi ile çocuk arasındaki soy bağının ortadan kaldırılması durumunda bir ay sonrasında babalık davası açılabilmektedir.

Babalığın Tespiti Davası Şartları Nelerdir?

Anne ya da çocuk tarafından açılacak babalık davasının nasıl açıldığı merak konusu olmaktadır. Yargıtay’ın görüşüyle babalık davasının açılması için anne kişisinin belli olması ilk şartlardan biri olmaktadır. Babalık tepesi davasını açmak için gereken diğer şartlar ise şunlardır;

  • Çocuk ile biyolojik babası haricinde farklı bir erkek tarafından soy bağının olmaması gerekmektedir.
  • Davayı açabilmek için ihbar yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması ise son şarttır. Babalık davasını açmak için kanun kapsamında bulunan makamlarının bilgilendirilmesi gerekmektedir. Yani babalık davası için cumhuriyet savcısına bildirilmelidir.

Babalık Tespiti Davasında DNA Testi

Günümüzde babalık davaları artmıştır. Babalık davalarında tarafların söylemlerini ve iddialarını ispatlamak için DNA testi yapılmaktadır. Babadan ve çocuktan alınan örnekler sonucunda DNA testinde çıkan sonucun doğruluğu yüksektir. Bu DNA testlerini hâkim isteyebilmektedir. Bunun yanı sıra taraflar hâkimden testi talep edebilmektedir. Testin yanı sıra babalık davasında şu gibi unsurlarda hâkim tarafından incelenmektedir;

  • Çocuk ve babanın kan grupları,
  • Babalık araştırmaları,
  • Antropobiyometri; vücut ölçülerine göre,
  • Sima ve vücut benzerlikleri gibi.

Babalık Davasında Görevli Mahkemeler

Evlilik dışında gerçekleşen ilişki sonucunda çocuğun olması ve ayrılık kararı sonucunda anne kişisi babalık davası açmakla yükümlüdür. Çocuk ise babasına dava açmak için ergenliğe yetişmiş olması gerekmektedir. Ayrıca çocuk dava açarken hiçbir kişi ile soy bağının olmaması gerekmektedir.  Aile mahkemeleri babalık davasını bakmakla yükümlüdür. Fakat davanın açıldığı bölgede aile mahkemesi bulunmuyorsa Asliye Hukuk Mahkemesi devreye girmektedir. Babalık tespiti davalarında yetkili mahkeme genel olarak, tarafların birinin dava anındaki ya da çocuğun doğumunun yapıldığı yerde mahkemesi olmaktadır. Tarafların Türkiye içerisinde yerleşimleri mevcut değilse, MÖHUK devreye girerek davanın açılacağı yeri belirlemektedir.

Daha fazla detaylı bilgi için faaliyet alanları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.