Anlaşmalı olarak meydana gelen boşanma davaları sonucunda ortak velayet söz konusu bir durumdur. Ortak velayet ile birlikte çocuk üzerindeki velayet hakkının anne ve baba tarafında beraber olarak kullanılma imkânı meydana gelir. Mevcut velayet durumu doğrultusunda anne ve baba çocuk üzerindeki hakları kapsamında ortak kararlar almak zorundadır. Evlilik süreci içerisinde mevcut olan durum ortak velayet durumu sonrası da geçerli olup belirli şartlar doğrultusunda mahkeme tarafından bu karar verilmektedir. Ancak boşanma sonrası ortak velayet kararı uygun olmamaktadır

Ortak velayet doğrultusunda öncelikle velayet çocuğun yetiştirilmesi ve bakımı gibi pek çok hususu ifade eden bir kavram olmaktadır. Mevcut hak doğrultusunda kişiler belirli yükümlülükler ile karşımıza çıkar. Ortak velayet doğrultusundan tarafından kullanılma imkânı sunulur. 4721 sayılı Türk Medeni kanuna göre bu velayet esnasında çocuğun durumu oldukça önemlidir.

Ortak Velayet Kararı

Ortak velayet kararı ile birlikte Türk Hukuku dahilinde yer alan evlilik süreci içerisinde herhangi bir boşanma sonrası Medeni Kanun doğrultusunda devreye girer. Hukuk Medeni Kanun’u içerisinde yer alan maddeye göre “evlilik devam ettiği takdirde ana ve baba velayeti birlikte kullanma şansına sahiptir” ifadesi yer almaktadır. Evlilik sürdüğü takdirle ortak velayet geçerli olmaktadır.

Meydana gelen boşanma ve ölüm durumları karşısında velayet durumu ile alakalı olarak Türk Medeni Kanun’u 336. maddeye göre düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme doğrultusunda eşlerden herhangi biri vefat ettiği takdirde sağ kalan eş velayete sahip olacaktır. Bu doğrultuda boşanma sonrası velayetin ebeveynler tarafından kullanılması söz konusu olamaz yalnızca bir taraf tarafından kullanılabilir.

Ortak Velâyetin Tartışması

Günümüzde ortak velayet mümkün olduğunu ve olmadığını savunan grup ayrılıkları bulunmaktadır. Ortak velayet durumu söz konusu olması dahilinde Türk hukukunda mümkün olmadığını savunan pek çok görüş yer almaktadır. Bu doğrultuda velayetin kullanılması kendisi kendisine verilmeyen eş gibi çeşitli görüşler ve ibareler yer almaktadır.

Aynı zamanda karşı savunmada ise velayeti mümkün olabileceğine dair bazı gruplar yer almaktadır. Bu doğrultuda grup tarafından hâkimin takdir yetkisine bağlı olduğu ve beraberinde velayet kararını hâkimin vereceği ifade edilir. Mevcut kategori dahilinde hekimin emredici nitelikte olması ve beraberliğini çocuğun yararı baz alınarak velayet hakkı anne ve baba tarafından ortak alınması kararı verilebilir. Ancak çoğu kişi tarafından bu kararın alınması mantık dışı olarak kabul edilmektedir. Bu durum dahilindeki velayet içerisindeki tartışmalar hala devam etmektedir.

Daha fazla detaylı bilgi almak için boşanma avukatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.