Tehdit Suçunun Cezası Nedir?

Tehdit suçu, failin kendi iradesine bağlı olarak meydana gelebilecek olan bir kötülüğün, bir kişiye karşı gelecek zamanlarda gerçekleştirilecekmiş gibi gösterilen suçtur. Tehdit suçunun oluşabilmesi için bir kişinin haksız yere zarara ya da kötülüğe uğrayacağına dair bir bilgi alması ile meydana gelir. Failin bu aşamada yapacağı vukuatları kişiye bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirme aşaması söz ile yapılacağı gibi aynı zaman da direkt olarak davranış yolu ile de yapılabilir. Bir örnek vermek gerekirse eğer; failin “seni mahvedeceğim” gibi bir söz etmesi ile basit tehdit suçu, “seni öldüreceğim” diyerek belindeki silahı göstermesi ile de silahlı tehdit suçu işlenmiş olur. Bu gibi durumlar dahilinde İzmir ceza avukatı ile iletişime geçerek hemen kanuni anlamda bilgi alınabilmektedir. Kişilerin hukuki olarak kendini koruyabilmesi, bu avukatlar ile görüşmeler sağlayarak mümkün hale gelir.
Tehdit suçu dahilinde korunan hukuki değer, karar verme özgürlüğü, kişilere ait iç barış ve hareket etme işlevlerinin özgür olabilmesidir. Eğer fail tehdit suçunu işlerken tehdit boyutunu aşacak seviyede sözlerde bulunursa, “şantaj suçu” da işleyerek farklı bir ceza boyutuna erişebilir. Bu suçlar arasında ayrım yapabilmek ve failin size karşı nasıl bir suç işlediğini bilmek için İzmir ağır ceza avukatları size yardımcı olacaktır.

Gözdağı verme niteliğinde yer alan tehdit suçu, bir kişinin farklı bir kişi tarafından kötülüğe ya da zarara uğratılacağı anlamına gelir ve bu direkt fail tarafından kişilere bildirilir. Bu bildirme işlemlerinin davranış ve sözlü boyutları olabileceği için resim, şekil, söz, işaret ve yazı gibi farklı unsurlar ile de haksız mağduriyetler ortaya çıkarılabilir. TCK’nın 106. maddesi içerisinde yer alan bu tehdit suçu, İzmir asliye ceza avukatları tarafından başarılır bir şekilde savunulur. Kişilerin haklarını koruması için bu asliye ceza avukatlarına başvurması önerilir.
TCK 106. maddede de belirtildiği gibi bu tehdit suçunu işleyen kişiler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alabildiği gibi aynı zamanda da tehdit boyutlarına ve durumlarına göre iki yıldan beş yıla kadar da ceza alabilmektedir. Bu kapsamda 106. madde incelenerek tehdidin boyutunun öğrenilmesi gerekir.

Tehdit Suçu Kimlerin Aleyhine İşlenebilir?

Tehdit suçunun işlenebiliyor olması için kesinlikle bir gerçek kişinin var olması gerekir. Bunun sebebi ise bu suçun yalnızca gerçek kişilere karşı işlenebiliyor olmasıdır. Tüzel kişilere karşı herhangi bir tehdit suçu işlemek mümkün değildir. Bu tüzel kişiler vakıflar, şirketler ve dernekler gibi kurumlar olabilir.
Tehdit suçu ile kişilere ait olan manevi dünyanın korunması gerçekleşmektedir. Bu sebepten dolayı da bir gerçek kişi aranır. Örneğin bir kişinin “A vakfını yok edeceğim” diyerek söz söylemesi, A vakfı için herhangi bir tehdit unsuru yaratmaz. Fakat bazı koşullar dahilinde A vakfının yöneticileri için tehdit suçunun meydana geldiği durumlar olabilmektedir. Ceza avukatı İzmir, bu hassas konu dahilinde ayrımın yapılması konusunda hukuki bilgiye sahip olarak sizlere yardımcı olacaktır.

Tehdit Suçuna Ait Hukuki Nitelik Nedir?

Tehdit suçu, hukuki nitelik olarak çok tehlikeli bir suçtur. Asıl amacın mağdurun korkmasını sağlamak olması sebebi ile herhangi bir somut davranışın olup olmadığına bakılmaz. Eğer bir kişi “seni bıçaklayacağım” der ise, bu kişinin bıçakla yaralamak için herhangi bir fiile başvurup başvurmadığına bakılmaz. Söylenen söz ile tehdit suçunun işlenmesi yeterli hale gelmiş demektir.

Tehdit Suçu İçin Şikayet, Zamanaşımı ve Uzaklaştırma Hususları

Tehdit suçunda yer alan ve sadece sair kötülük teşkil ederek mal varlığına yönelen tehditler, bu suç kapsamında basit bir şikayet sebebidir. Bu sebeple de malvarlığına yönelik yapılan tehdit suçlarına yönelik şikayet süreleri 6 aydır. Şikayetin süresi ise mağdurun faili ve yapılacak olan fiili öğrenmesi ile başlar.
Tehdit suçunda yer alan ve yaşam hakkına yönelik yapılan tüm nitelikli haller, kategoriler içerisinde bulunan “takibi şikayete bağlı suçlar” kategorilerinde değerlendirilmez. Bu var olan suçlar için şikayet hakkı, 8 yıllık dava zamanaşımı içerisinde kullanılabilmektedir. Bu dava zamanaşımı süresi dahilinde suçun soruşturulması da yapılabilir.
TCK 106. maddesi içerisinde yer alan suçlar, ilk olarak uzlaştırma yoluna gidilmesini içerir. Bu durum kapsamında tarafların uzlaştırılması amaçlanmaktadır. Fakat uzlaşma sağlanmıyorsa, soruşturma ve yargılanma aşamasına da aynı şekilde devam edilir.

Tehdit Suçuna Ait Unsurlar ve Nitelikli Haller

TCK 106. madde içerisinde düzenlenen nitelikli tehdit suçu, aşağıda var olan hallerin birinin yapılması ile ortaya çıkar. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
Silahla
İmzasız mektup ve özel işaretler gibi kişilerin kendilerini tanınmayacak durumlara sokması ile
Birden fazla kişinin bir araya gelmesi ile
Günümüzde bulunan ya da var olduğu sanılan çeşitli suç örgütlerinden yardım alınarak oluşturulan korkutucu güç ile
Bu çeşitli durumlar ile ortaya çıkan nitelikli tehdit suçu, ceza kapsamında da iki yıldan başlayarak beş yıla kadar hapis cezasına sahiptir. İzmir ceza avukatı tavsiye ile sizler de dava kapsamında sizi bilgilendirecek bir avukata sahip olabilirsiniz. Edinecek olduğunuz tavsiyeler ile hukuk sürecinizin yönetilmesi çok daha kapsamlı bir hal alacaktır.

Tehdit Suçu Nasıl İspat Edilmektedir?

Günümüzde meydana gelen tehdit suçları, farklı araçların kullanımı ile ispat edilebilmektedir. Bu araçlar şu şekildedir:
Tanık beyanı
İletişim kaynaklarının kontrol edilmesi
Telefonda yer alan SMS mesajları ve telefonun fiziken incelemeye tabi tutulması
Gizli görüntü, ses ya da video kaydı almış olmak (bazı durumlar dahilinde geçerli sayılır)
Telegram, WhatsApp, İnstagram, Twitter ve bu gibi sosyal medya uygulamaları
E-Tespit yolu ile ispatın gerçekleştirilmesi
Bunlar, kişilerin almış olduğu tehditlerin ispatlanması amacı ile kullanılan araçlardır. Ancak bu araçların da kendi içerisinde farklı koşulları yer alabilmektedir. Çok daha detaylı bir hukuki sürece sahip olmak için kişilerin kesinlikle bilgili bir avukattan yardım alması istenir.
İzmir ağır ceza avukatları, tüm süreç dahilinde ispat araçlarını ve ceza konularını sizlere bildirecektir. Bu sayede hukuki sürecin de kendi lehinizde ilerlemesini sağlayabilirsiniz.