Şirketlerde Çalışanların İş Güvencesi İş Kanunu ve Uygulamaları

2024-05-31T10:40:38+00:00

İş güvencesi şirketlerde çalışanlar için belirli kanunlar çerçevesinde belirlenmiştir. Bu kanunlar çalışanların haklarını savunduğu gibi aynı zamanda işverenlerin de haklarını korumaktadır. İş güvencesi çalışanın manevi ve maddi desteğini sağlarken aynı zamanda iş verimliliğini de arttırmayı hedefler. İş Güvencesi Nedir ve Kimleri Kapsar? İş güvencesi, bir çalışanın işini sürdürme hakkını ve işten çıkarılma riskine karşı korunmasını [...]

Şirketlerde Çalışanların İş Güvencesi İş Kanunu ve Uygulamaları2024-05-31T10:40:38+00:00

İflas Sürecinde Borçlunun Hakları ve Yükümlülükleri

2024-05-24T08:43:39+00:00

İcra hukuku, alacaklıların haklarını korumak ve borçların tahsil edilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu alanda, alacak tahsilatı ve haciz işlemleri gibi süreçler, alacaklıların menfaatlerinin etkin bir şekilde korunmasında merkezi bir role sahiptir. İcra takibinde alacaklı hakları, bu süreçlerin ne şekilde işlediğini anlamak isteyen herkes için kritik bir konudur. Blogumuzda, icra hukuku çerçevesinde alacaklıların nasıl korunduğunu, icra [...]

İflas Sürecinde Borçlunun Hakları ve Yükümlülükleri2024-05-24T08:43:39+00:00

İcra Hukukunda Alacaklının Korunması ve İcra Takibi Süreçleri

2024-05-24T08:22:50+00:00

İcra hukuku, alacaklıların haklarını korumak ve borçların tahsil edilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu alanda, alacak tahsilatı ve haciz işlemleri gibi süreçler, alacaklıların menfaatlerinin etkin bir şekilde korunmasında merkezi bir role sahiptir. İcra takibinde alacaklı hakları, bu süreçlerin ne şekilde işlediğini anlamak isteyen herkes için kritik bir konudur. Blogumuzda, icra hukuku çerçevesinde alacaklıların nasıl korunduğunu, icra [...]

İcra Hukukunda Alacaklının Korunması ve İcra Takibi Süreçleri2024-05-24T08:22:50+00:00

Ultimate Ratio İlkesi Nedir?

2021-11-04T08:03:23+00:00

Devletin cezalandırması hukuki süreçlere göre yapılır. Bu aşamada devletin kanunları kadar kişisel hakların da korunması esas alınmalıdır. Kişisel hak ve özgürlüklerin korunması aşamasında kanunların gerekli bir şekilde yerine getirilmesi önem taşır. Kanunların ceza karşılıklarına göre düzenlenmesi ve adil cezaların bulunması gerekir. Yani ölçülü olarak cezalandırmaların olması gerekir. İzmir ceza avukatı hizmetleri ile birlikte insanların ihtiyaç [...]

Ultimate Ratio İlkesi Nedir?2021-11-04T08:03:23+00:00

Genel Vekâletname Neleri Kapsar? Genel Vekâletname Nasıl Verilir?

2024-06-05T07:46:08+00:00

Genel Vekâletname Neleri Kapsar? Genel Vekâletname Nasıl Verilir? Vekâletname, kişilerin kendi şahsına olan davaların temsil edilebilmesi ya da iş yapılabilmesi için verilen belgedir. Aynı zamanda şirket adına dava ve takiplerin teslim edilmesinde ya da iş yapılabilmesinde de vekâletname verilmesi gerekiyor. Genel vekâletname kapsamında bir kişinin başka bir kişiyi temsil etme ve o kişi adına hareket [...]

Genel Vekâletname Neleri Kapsar? Genel Vekâletname Nasıl Verilir?2024-06-05T07:46:08+00:00

Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

2021-10-19T12:08:04+00:00

Bireylerin hak ve özgürlükleri ihlal edildiğinde mağdur olan kişilerin hak ve özgürlüklerini savunmak adına şikâyet etme hakları vardır. Bu kişiler haklarını savunmak ve hukuka aykırı durum olduğunu bildirmek için savcılığa suç duyurusu yapabilirler. Savcılığa suç duyurusu, yazılı ve sözlü olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilir. Ancak yazılı şikâyette bulunmak daha doğru ve etkilidir. Bazı suçların [...]

Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?2021-10-19T12:08:04+00:00
Go to Top