Ultimate Ratio İlkesi Nedir?

2021-11-04T08:03:23+00:00

Devletin cezalandırması hukuki süreçlere göre yapılır. Bu aşamada devletin kanunları kadar kişisel hakların da korunması esas alınmalıdır. Kişisel hak ve özgürlüklerin korunması aşamasında kanunların gerekli bir şekilde yerine getirilmesi önem taşır. Kanunların ceza karşılıklarına göre düzenlenmesi ve adil cezaların bulunması gerekir. Yani ölçülü olarak cezalandırmaların olması gerekir. İzmir ceza avukatı hizmetleri ile birlikte insanların ihtiyaç [...]

Ultimate Ratio İlkesi Nedir?2021-11-04T08:03:23+00:00

Genel Vekâletname Neleri Kapsar? Genel Vekâletname Nasıl Verilir?

2021-10-26T08:29:28+00:00

Vekâletname, kişilerin kendi şahsına olan davaların temsil edilebilmesi ya da iş yapılabilmesi için verilen belgedir. Aynı zamanda şirket adına dava ve takiplerin teslim edilmesinde ya da iş yapılabilmesinde de vekâletname verilmesi gerekiyor. Genel vekâletname kapsamında bir kişinin başka bir kişiyi temsil etme ve o kişi adına hareket edebilme yetkisi sağlar. Davalarda kişiler bir temsilci atamak [...]

Genel Vekâletname Neleri Kapsar? Genel Vekâletname Nasıl Verilir?2021-10-26T08:29:28+00:00

Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?

2021-10-19T12:08:04+00:00

Bireylerin hak ve özgürlükleri ihlal edildiğinde mağdur olan kişilerin hak ve özgürlüklerini savunmak adına şikâyet etme hakları vardır. Bu kişiler haklarını savunmak ve hukuka aykırı durum olduğunu bildirmek için savcılığa suç duyurusu yapabilirler. Savcılığa suç duyurusu, yazılı ve sözlü olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilir. Ancak yazılı şikâyette bulunmak daha doğru ve etkilidir. Bazı suçların [...]

Savcılığa Suç Duyurusu Nasıl Yapılır?2021-10-19T12:08:04+00:00
Go to Top