Yükleniyor…

Velayet Davası ve Velayetin Değiştirilmesi Davası

2021-06-09T12:27:31+00:00

Velayet davası aile mahkemelerinde açılmaktadır. Çocuğun velayeti kendisinde olmayan eşin diğer eşe karşı açtığı davadır. Reşit olmayan çocuğun velayet hakkı anne ve babaya aittir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 337, 340, 342 ve 346. maddeleri uyarınca velayet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsamaktadır. Yakın akrabalık derecesi de olsa velayet hakkı verilemez [...]

Velayet Davası ve Velayetin Değiştirilmesi Davası2021-06-09T12:27:31+00:00

Hakaret Suçu Nedir?

2021-06-03T10:08:52+00:00

Türk Ceza Kanununda Şerefe Karşı Suçlar kapsamında olan 125. madde ile düzenlenen hakaret suçu, burada kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu suçun işlenmesi için bir kişinin, Saygınlığını, onurunu ve şerefini rencide edecek kapsamda somut olgu ya da fiil isnadı Karşı tarafa söverek saygınlık, şeref ve onuruna saldırması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse herhangi bir kamu görevlisine [...]

Hakaret Suçu Nedir?2021-06-03T10:08:52+00:00

İşveren Tarafından Haklı Nedenle Fesih Kodunda Değişikliğe Gidildi!

2021-05-24T08:03:35+00:00

Pandemi dönemi ile beraber 17 Nisan tarihinde uygulamaya koyulan işten çıkarma yasağına göre işveren, İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde bulunan ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında iş akdini feshedemiyor. Söz konusu madde ile işten çıkarılan çalışan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (29) koduyla bildiriliyor ve Kod 29 ile [...]

İşveren Tarafından Haklı Nedenle Fesih Kodunda Değişikliğe Gidildi!2021-05-24T08:03:35+00:00

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması

2021-05-06T14:41:35+00:00

Sürekli iletişim halinde olmayı sadece istediğinden değil, buna ihtiyaç duyan insanoğlu sosyal bir yaratıktır. Artan nüfus ile iletişim modelleri ve iletişim gereği de artış gösterir. İkili ya da birden fazla muhatabın dahil olduğu diyaloglarda belli çerçevelerde gizlilik söz konusu olmalıdır. Ancak gelişen teknoloji ve kayıt yöntemleri nedeniyle isteyerek ya da gayriihtiyari olarak bu diyaloglar gizlilik [...]

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması2021-05-06T14:41:35+00:00

Dava Nasıl Açılır?

2021-04-29T13:21:55+00:00

Yasal yollarla hakkın iadesini talep etmek her vatandaşın anayasal hakkıdır. Davalar hukuk ve ceza davaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dava nasıl açılır sorusu, hakkını yasal yollarla aramak isteyenlerin merak ettiği konulardandır. Ceza davaları bir suç duyurusuyla başlar, hukuk davaları ise başvuru ile başlamaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na tabi olan davaların açılması için mahkemeden hak talebi yapılması [...]

Dava Nasıl Açılır?2021-04-29T13:21:55+00:00

Boşanmada Tazminat Miktarı Tespiti

2021-04-22T12:03:50+00:00

Evli çiftler yollarını ayırmaya karar verdiğinde boşanma işlemleri için gerekli işlemler başlar. Çiftlerin en çok merak ettiği konuların başında boşanmada tazminat miktarı tespiti gelmektedir. Boşanma sürecinde tazminat miktar tespiti, için gerekli bir takım araştırmalar yapılır. Tazminat miktarının belirlenmesi için ise mutlaka hakkaniyetli bir karar verilmesi için çaba sarf edilir. Tazminat miktarının belirlenmesindeki en etkili yol [...]

Boşanmada Tazminat Miktarı Tespiti2021-04-22T12:03:50+00:00

Ceza Avukatında Bulunması Gereken Özellikler

2021-04-09T12:45:37+00:00

Ceza Avukatlığı Ceza avukatlığı, ağır veya normal herhangi bir suçla yargılanan insanların avukatlığını yapan kişilere denir. Türkiye’de kalıplaşmış bir tabirle “ceza avukatlığı, ağır ceza avukatlığı” diye bir kullanım resmi olarak yoktur fakat halk arasında ceza mahkemelerine giren avukatlara zamanla ceza avukatı tabiri uygun görülmüştür ve bu alana yönelmek isteyen avukatlar tarafından benimsenmiştir. Girebilecekleri sayısız dava [...]

Ceza Avukatında Bulunması Gereken Özellikler2021-04-09T12:45:37+00:00

Velayet Davası Nedir? Nasıl Açılır?

2021-03-31T12:20:54+00:00

Velayet, küçük yaşta çocuklar veya reşit olmasına rağmen kişilikleri veya sahip oldukları yasal haklarını (özürlü) kısıtlı olmaları sebebiyle kullanamayan bireylerin malları ve haklarının korunması adına anne ve babaya verilen ödev ve hakların tamamıdır. Sadece anne ve babaya tanınan velayet hakkı, eşlerin evlilikleri süresince ortaklaşa bir şekilde kullanılır. Ancak evlilik birliğinin bozulması veya bazı farklı sebepler [...]

Velayet Davası Nedir? Nasıl Açılır?2021-03-31T12:20:54+00:00

MİRASTAN FERAGAT

2018-12-07T12:03:08+00:00

MİRASTAN FERAGAT (TMK.m.528-530) Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakanla mirasçı arasında yapılan ve mirasçının mirasçılık sıfatından vazgeçmesine ilişkin bulunan iki taraflı bir sözleşmedir.Bu sözleşme ile mirasçı,miras hakkından kısmen ya da tamamen ivazlı ya da ivazsız olarak vazgeçer.Sözleşme ile mirasçı mahfuz hissesinden ve miras hakkından vazgeçmektedir.İşlem sağlar arası bir muameledir. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ: Mirastan feragat sözleşmesi, [...]

MİRASTAN FERAGAT2018-12-07T12:03:08+00:00

AİLE KONUTU

2021-02-22T11:23:38+00:00

AİLE KONUTU TMK.Madde.194 Eşlerden biri,diğer eşin açık rızası bulunmadıkça,aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez,aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş,hakimin müdahalesini isteyebilir. Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş,tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir. Aile [...]

AİLE KONUTU2021-02-22T11:23:38+00:00
Go to Top