MİRASTAN FERAGAT

2018-12-07T12:03:08+00:00

MİRASTAN FERAGAT (TMK.m.528-530) Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakanla mirasçı arasında yapılan ve mirasçının mirasçılık sıfatından vazgeçmesine ilişkin bulunan iki taraflı bir sözleşmedir.Bu sözleşme ile mirasçı,miras hakkından kısmen ya da tamamen ivazlı ya da ivazsız olarak vazgeçer.Sözleşme ile mirasçı mahfuz hissesinden ve miras hakkından vazgeçmektedir.İşlem sağlar arası bir muameledir. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ: Mirastan feragat sözleşmesi, [...]