Sürekli iletişim halinde olmayı sadece istediğinden değil, buna ihtiyaç duyan insanoğlu sosyal bir yaratıktır. Artan nüfus ile iletişim modelleri ve iletişim gereği de artış gösterir. İkili ya da birden fazla muhatabın dahil olduğu diyaloglarda belli çerçevelerde gizlilik söz konusu olmalıdır. Ancak gelişen teknoloji ve kayıt yöntemleri nedeniyle isteyerek ya da gayriihtiyari olarak bu diyaloglar gizlilik çerçevesinden çıkarılabilir. Bu durum 5237 sayılı TCK’nin 133 maddesine göre belli şartlar altındaki hukuki serbestlik dışında suç sayılır. Kişiler arasındaki konuşmaların kayda alınması özel hayata müdahale riskini artıp suç sayılmaktadır. Bu madde içerisindeki suçlar 3 tipte olabilir ve karar aşamasında bu 3 farklı duruma göre hüküm verilir.

TCK 133/1

Bu maddeye göre iki veya daha fazla kişi arasındaki konuşmanın kayda alınması, bir suç unsuru olur. Bu kapsamda en önemli belirteç, kişi ya da kişiler arasındaki sesli diyalogu kayda alan kişinin bu diyalogun muhatabı olmamasıdır. Yani kayda alan kişi konuşma sırasında çizilen gizlilik çerçevesinin tamamen dışında olup yüz yüze yapılan aleni görüşmenin dahilinde değildir. Eğer konuşmacıların izni dahilinde değilse kayıt cihazı ile konuşmayı daha sonra dinlenebilecek/izlenebilecek şekilde 3. Kişilerle paylaşan kişi TCK 133/1’e göre fail sayılır.

TCK 133/2

Bu fıkrada konuşmanın 3 ya da daha fazla kişi arasında yapılma şartı vardır. Kayda alan fail konuşma yapılan yerde bir dinleyici olarak bulunuyorsa ve bu sırada izne tabii olmadan herhangi bir kayıt cihazı ile konuşmayı kaydediyorsa suçlu sayılır. Örneğin bir kısmı halka açık yapılan kongrenin devamı halka kapalı olarak gerçekleştirilecekse ve fail kesintisiz olarak kayıtta kalmışsa bu durum suç teşkil eder.

TCK 133/3

  1. fıkradaki suç kapsamının en önemli şartı ise aleni olmayan konuşmaların hukuka aykırı olarak “ifşa” edilmesidir. İfşa edilen konuşmanın içeriği bu fıkradaki suç kapsamını ya da failin cezasına olan etkiyi değiştirmez. Burada önemli olan gizli gerçekleştirilmiş yüz yüze ya da sosyal medya aracılığıyla yapılan bir konuşmanın 3. kişilere hukuka aykırı olarak sunulmasıdır.

Kişiler arasındaki konuşmaların kaydedilmesinin hukuka uygun olduğu istisnalar da vardır. Kişinin kendisine karşı işlenen bir suçta, kaybolan birini bulmak için özel konuşmanın paylaşılmasında, hakaret ve tehdit gibi kişini can güvenliği için tehlike arz eden, onur kırıcı ve yaralayıcı söylemlerde konuşmaların kayda alınıp delil olarak sunulması yukarıdaki suç kapsamlarına girmez.