Genellikle, hukuk anlayışı kanunlar üzerinden yapılan değerlendirmeler topluluğundan oluşmaktadır. İzmir avukat arayışı noktasında kişilere İzmir barosu destek vermektedir. Söz konusu bir anlaşmazlık ya da hukuki bir sorun ile karşı karşıya kalınması halinde İzmir ceza avukatı konusunda bölgede kişilere destek olacak nitelik avukat sayısı oldukça fazla olmaktadır. Ceza otoritelerinde yargılama teknikleri dört başlık altında toplanmaktadır;

 • Basit Yargılama usulü
 • Özel yargılama usulü
 • Yazılı yargılama usulü
 • Seri Yargılama usulü olmak üzere detaylandırılmaktadır.

Basit Yargılama Usulünde Cezanın Niteliği

Yargılama usulleri olarak başlıklar dikkate alındığında cezanın niteliğinin ne olduğu ile ilişkili yargılama usulleri görülmektedir. İzmir ceza avukatı aracılığı ile söz konusu olayda iddia makamının sunmuş olduğu dilekçenin kabul edilmesi ile süreç başlatılmaktadır. Bu sürecin ardından hâkimin karar otoritesine bağlı olarak standart bir yargı usullerinden farklı olarak kâğıt üzerinde ilerletilen, söz konusu diğer yargılama usullerine göre çok daha hızlı olan bir sistemdir.

Bölge avukat prensipleri olarak da kişilere bilgi vermeleri doğrultusunda bazı suçlar bu başlık altında incelenmektedir. İzmir ceza avukatı olarak kişilere yapılan açıklamalarda cezanın niteliğine göre basit yargılama usulü tercih edilen bir mahkemede yine de mahkeme heyetinin takdirine bağlı olarak söz konusu suça dörtte bir oranın da indirimde gidildiği bildirilmektedir.

Hangi Durumlarda Basit Yargılama Usulü Başvurulur?

Türk hukukunda suçun niteliğine ve niyete göre birçok teknik ve prensip uygulanmaktadır. İzmir ceza avukatı konusunda oldukça güçlü bir yapılanmaya sahip şehirler içindedir. Bu nedenle söz konusu bir durumda İzmir barosuna başvurmak kişilere yardım sağlayacaktır. İzmir avukat temini konusunda kişilere son derece üstün bir hizmet sunan şehirlerden biridir. Basit yargılama usulü bazı suçlar üzerinde uygulanabilmektedir. Söz konusu bu suçların bazıları şunlardır;

 • Tehdit suçu,
 • Hakaret suçu,
 • Güveni kötüye kullanma suçu,
 • Kişinin hatırasına hakaret suçu,
 • Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması,
 • Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma,
 • Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan,
 • Kötü muamele,
 • Yalan tanıklık,
 • Suçu bildirmeme gibi birçok başlıkta maddeleri bulunmaktadır. Adli para cezası ile ya da iki yıl ve altı ceza gerektiren suçlarda bu usul kullanılmaktadır.

Basit yargılama usulünde söz konusu suçların oluşturduğu dosyaları inceleyen mahkeme ise, asliye ceza mahkemesidir. İzmir ceza avukatı tarafından hazırlanan dilekçeler asliye ceza mahkemelerinde sunulmaktadır. Basit yargılama usulüne göre kişilerin yaşamış oldukları talihsizleri savcılık kararı ile incelenmektedir. Bu kararın açılması içinse avukat dilekçeleri ile savcılığa bir bildirim ile başlatılmaktadır. Kişilerin yaşamış oldukları olaylar karşısında hukuk içerisinde birden fazla kanun ve hukuki hüküm bulunmaktadır. İzmir avukat tarafından kişilerin aydınlatılması ve bu doğrultuda kişilere gerekli bilgilerin verilmesi son derece önemli bir detay olmaktadır. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.