Ceza Avukatlığı

Ceza avukatlığı, ağır veya normal herhangi bir suçla yargılanan insanların avukatlığını yapan kişilere denir. Türkiye’de kalıplaşmış bir tabirle “ceza avukatlığı, ağır ceza avukatlığı” diye bir kullanım resmi olarak yoktur fakat halk arasında ceza mahkemelerine giren avukatlara zamanla ceza avukatı tabiri uygun görülmüştür ve bu alana yönelmek isteyen avukatlar tarafından benimsenmiştir. Girebilecekleri sayısız dava türü bulunan bu avukatların, en genel olarak hukuki büyük suç işleme veya hukuka aykırı durum davalarını üstlendiklerine şahit oluruz.

İnsan yaşamının varlığıyla hukuki suç işleme süreci başlamış olup sonuna kadar devam edecektir. Ülkemizde de her geçen gün sayısız suç işlenmektedir. Yapılan çalışmalara göre günlük İzmir ilinde hukuki olarak suç işleme oranı yüksektir. Bu yüzden İzmir ceza avukatı ve ceza avukatları, ceza davalarının çoğu hakkında bilgi, tecrübe sahibi olduğundan bu konuda kendilerini geliştirmişlerdir.

Ceza Avukatlarının Görevleri

Tarihte insanın yaşadığı her an hukuki suç işlemiş olanlar olduğu gibi, insan yaşamının sonuna kadar da olacaktır. Suç işleyen insanlar günümüzde hukuki işlemlere tabi tutulduğundan hukuki suç işlemiş veya hukuki suça bulaşmış kişiler veya yakınları ceza avukatlarına başvururlar. Olay, durum incelemesinin ardından, ceza avukatı davayı üstlenmeyi kabul ederse hukuki süreç başlar.

Her avukat gibi ceza avukatlarının da görevi müvekkillerinin savunmalarını yapmaktır fakat ceza avukatlığını ayıran bir özellik; ceza avukatlarının yaptıkları savunma diğer avukatların savunmaları gibi değildir. Genelde kişiyi mercek altında tutan; kişi özgürlüğünü, kişinin tüm haklarını koruyan bir savunma yapmak, hazırlamak ceza avukatının bilincinde olması gereken en büyük görevidir.

Başlıca; en altından üst kapsamına kadar ceza davalarına bakmak, müvekkilinin maddi manevi tüm hak ve özgürlüklerini korumak, müvekkili adına kapsamlı bir savunma hazırlamak, olay veya durum için gerekli delilleri toplamak, müvekkilinin varsa eski duruşmalarını incelemek ve detaylandırmak ceza avukatları tarafından benimsenmiş, bilinen görevleridir.

Ceza Avukatlarında Bulunması Gereken Kişisel Özellikler

  • Liyakat sahibi olmak

Sözcük anlamı olarak layık olma, yeterlilik gibi anlamlara gelen “liyakat” kelimesi; durum ceza avukatlığına geldiği zaman çok daha geniş anlamlar ifade etmekte ve bu meslek mensubu bir bireyin barındırması gereken en önemli özelliklerden biri olmuştur.

Gerek kabiliyeti elvermediği durumlarda davaları üstlenmemek, adına verilen bir işi hakkıyla zamanında tamamlamak, müvekkil yakınları ve çevresine boş vaatlerde bulunmamak, sorumluluğu altına alabileceği dava sayısı dışına çıkmamak liyakat sahibi bir ceza avukatının göstermesi gereken davranışlardır.

  • Empati Yapabilme Yeteneği

Empati, sanıldığı gibi sadece kendini başkasının yerine koymak değil; aynı zamanda karşı tarafın yaşadığı durum, zaman, çevre ve şartları göz önüne alarak idrak edip olayı tüm bu çerçevede düşünmesidir. Ceza avukatlarında da bulunması beklenen, gereken en önemli özelliklerden biri de kapsamlı empati yapabilme yeteneğidir.

  • İletişim Kabiliyeti

İletişim kabiliyetinin iyi düzeyde olması yaşamın içerisinde olan her bireyde aranan, istenen bir nitelikken; yeri geldiğinde mahkemede müvekkilini savunacak olan bir ceza avukatı için çok daha önemli, aranan bir niteliktir.

  • Güvenilir Olmak

Güvenilir olmakla boş vaatler vermek arasında ince bir çizgi vardır. Nitelikli bir ceza avukatı gerek müvekkiliyle gerek çevresiyle iletişime geçtiğinde karşısındakinin içini ısıtabilmeli fakat onlara olmaması muhtemel durumları gerçekleşecekmiş gibi anlatmaktan kaçınmalıdır.

  • Alanında Uzmanlaşma

Bir ceza avukatının daha kapsamlı hizmet verebilmesi için ceza davaları dışına çıkmamalı ve alanında her geçen zaman diliminde daha da tecrübe sahibi olmalıdır. Ceza hukukuna bağlı kalarak değişen gelişmeleri takipte kalmalı, bilgilerini güncel tutmalıdır.

  • Zaman Yönetimi

Davalar adına zaman konusunda gerek geçmiş tecrübelerinden gerek kendi öngörüsünden çıkarımlar yapmalı; uzun, yorucu maratonlara girerken kendisini hazırlamalıdır.

  • Meslek Etiği

Her mesleğin kendi içerisinde belli başlı kuralları, yaptırımları bulunurken konu ceza avukatlığına gelince meslek etiği çok büyük kapsam ve önem taşır. Nitelikli bir ceza avukatı meslek etiğine aykırı hareket etmemelidir.