Ceza avukatı, ceza hukuku kapsamına giren tüm davalara bakabilmektedir. Avukatlık da genel olarak her avukat, her davaya bakabilme yetkisine sahiptir. Ancak belli konularda kazanılan tecrübe sonucunda, avukatlar bir konu üzerinde spesifikleşmiş ve profesyonelleşmiş olabilmektedirler. Bu nedenle ceza hukuku avukatları, ceza davalarında deneyim kazanmış kişilerdir ve bu alanda kendilerini geliştirmişlerdir. Ceza hukuku kapsamındaki davalarınız için İzmir ceza avukatı ile görüşebilirsiniz.

Ceza Avukatı Hangi Tür Davalarda Görev Alır?

Ceza hukuku davaları birden fazla konuyu kapsamı altına almaktadır. Bu nedenle suçun niteliğine ve suçu işleyen kişiye göre bu davalar, farklı ceza mahkemelerinde görülmektedir. Genel olarak ceza davaları ikiye ayrılarak ele alınmaktadır:

 • Ağır ceza mahkemeleri
 • Asliye ceza mahkemeleri

İşlenen suçun niteliği ve ağırlığına göre, bu iki mahkemeden birinde ceza davaları görülmektedir. Ceza avukatları bu iki tür ceza davalarına da bakmaktadır. Bütün ceza davaları,  aynı zamanda kamu davalarıdır. Ayrıca bu davalara bakan özel mahkemeler de bulunmaktadır. Bunlar ise suçu işleyen kişinin ve suçun niteliğine göre ayrılmıştır. Bu mahkemeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Çocuk mahkemeleri
 • Çocuk ağır ceza mahkemeleri
 • Fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri

Genel mahkemelerin dışında, bu mahkemelerde de ceza davalarına bakılmaktadır. Eğer ceza davanız bulunmaktaysa, davanızın hangi mahkemeyle ilişkili olduğuna dair detaylı bilgiyi ceza avukatı İzmir ile iletişime geçerek alabilirsiniz.

Ceza Davaları Kapsamındaki Suçlar Nelerdir?

Yukarıda da ele aldığımız gibi ceza davaları genel olarak ikiye ayrılarak ele alınmaktadır. Ağır ceza mahkemelerinin kapsamına giren, ceza davaları aşağıdaki suçlara yöneliktir:

 • Kasıtlı bir şekilde adam yaralama ve adam öldürme suçları
 • Yasama organına karşı işlenen suçlar
 • Yağmalama, gasp etme suçları
 • Hile ile işlenen suçlar
 • İrtikap suçları
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Rüşvet yoluyla işlenen suçlar
 • Taksirli öldürme suçu
 • Yasamaya karşı işlenmiş suçlar
 • Zimmet suçu
 • Belgede sahtecilik suçu
 • Anayasal düzene ve işleyişine yönelik işlenen suçlar
 • Devlete karşı işlenmiş casusluk suçu
 • Milli savunmaya yönelik suçlar
 • Devletin organlarına karşı işlenen suçlar
 • Bazı siyasi suçlar

Bu suçların ceza davaları, ağır ceza mahkemeleri tarafından ele alınmaktadır. Bütün ceza avukatları, bu davalara bakabilmektedir. Konu hakkında danışmanlık hizmeti için Vural&Altun Hukuk Bürosu avukatlarından yardım isteyebilirsiniz.

Ceza davalarına bakan diğer bir mahkeme ise, asliye ceza mahkemesidir. Bu mahkemenin bakmış olduğu davalar ağır ceza mahkemesinden farklıdır. Asliye ceza mahkemesinin bakmış olduğu davaları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

 • Vergi kaçakçılığı
 • Uyuşturucu kullanımını yaygınlaştırma ile ilgili suçlar
 • İhaleye fesat karıştırmak
 • Taksirli yaralama suçları
 • Cinsel taciz ve saldırı suçları
 • Tehdit, şantaj gibi suçlar
 • Kişiye yönelik dokunulmazlık ihlali suçları
 • Hakaretler suçları
 • Özel hayat gizliliğinin ihlali
 • Hırsızlık
 • Mala zarar verme
 • Basit dolandırıcılık suçları
 • Görevi kötüye kullanma
 • Yalan tanıklık
 • Cumhurbaşkanına hakaret
 • Askerlikten soğutma suçu
 • Bilişim suçları
 • Çocuk kaçırma
 • Tefecilik
 • Çeşitli türde sahtekarlık suçları

Bu tür suçlar ve daha fazlası, asliye ceza mahkemesinin konusudur. İzmir asliye ceza avukatları da bu davalar üzerinde çalışmaktadır.

Ceza Davalarının Aşamaları Nelerdir?

Ceza davaları genel olarak şu aşamalardan geçmektedir:

 • Soruşturma aşaması: Bu aşama, dava açılmadan önceki aşamadır. Gerekli incelemeler yapılarak, şüpheli şahıs hakkında iddianame düzenlenir. Bu iddianame ceza mahkemesine sunulur.
 • Kovuşturma: Bu aşamada dava açılır ve yargılama başlamaktadır.
 • İstinaf: Alınan kararın, istinaf mahkemelerince denetlenmesi aşamasıdır.
 • Temyiz: İstinaf mahkemesinin kararına karşı olarak davaya bir üst mahkemeye taşıma aşamasıdır. Sonrasında kararlar Yargıtay tarafından incelenir.

Ceza dava aşamaları hakkında daha detaylı bilgilendirme için ceza avukatı desteği alabilirsiniz.