Boşanma davaları aile birliğinin bozulmasına bağlı olarak tarafların birlikte veya ayrı olarak açmış olduğu davalardır. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olarak iki farklı şekilde açılabilen bu tür davalarda mahkeme sürecinin kısalması tarafların tutumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Tarafların bir boşanma protokolü düzenleyerek mahkemeye sunması halinde anlaşmalı boşanma davası olarak ele alınan davalar tek bir celsede sonuçlanabilmekte iken, tarafların bir veya birden fazla sebeple anlaşma sağlayamadığı davalar çekişmeli boşanma davası olarak görülür.

Boşanma davalarının reddedilme sebeplerinden en önemlisi, davacı olan tarafın dava sonucunda herhangi bir menfaat elde edemeyeceğine dair mahkeme heyetinde kanaat oluşmamasıdır. Bu tür durumlarda Aile Mahkemesi nezdinde açılan davanın reddedilmesi mümkündür. Bu sebeple çekişmeli boşanma davaları açılmadan önce davayı açan kişinin boşanma sebebini delillerle mahkemeye belirtmesi gerekir.

İzmir boşanma avukatı süreci oldukça sorunsuz bir şekilde yürütecektir. Yasaları bilen, deneyimli bir boşanma avukatı ile iletişime geçmeniz önemlidir. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında avukata açık olmak ve olayları anlatmak bazen zor olabilir. Fakat deneyimli bir avukat size bu güveni sağlayacaktır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davalarında her ne kadar aile birliğinin bozulmaması esas alınsa da, boşanmayı zaruri kılan ve evlilik birliğini temelden sarsan durumlarda boşanma kararı verilmesi elzem hale gelebilmektedir.

  • Evlilik birliğini oluşturan taraflardan birinin yüz kızartıcı bir suç işlemesi,
  • Aile içi şiddet
  • Onur kırıcı davranışlar
  • Taraflardan birinin akıl sağlığının bozulması
  • Taraflardan birinin haysiyetsiz bir yaşam sürmesi
  • Hayata kast edilmesi,
  • Evlilik birliğinin temelden sarsılması
  • Taraflardan birinin zina suçunu işlemiş olması
  • Ölüm tehdidi, boşanma sebepleri arasında yer almaktadır.

Boşanma Davası Neden Reddedilir?

Çekişmeli boşanma davalarının reddedilme sebepleri arasında ilk sırada çekişmeli olarak boşanmak üzere mahkemeye başvuran taraflardan birinin, boşanmaya sebep olarak öne süreceği kusuru ispat edememesidir. Bu tür durumlarda mahkeme çekişmeli boşanma talebini reddedebilir. Çekişmeli boşanma davalarında çoğunlukla şiddete uğrayan tarafın açtığı davalar kabul görmekte olup, şiddet uygulayan kişi tarafından açılan davalar da reddedilmektedir.

Akıl hastalığı boşanma sebebi olmakla birlikte, mahkemeye akıl hastalığının mevcut olduğuna dair bir rapor sunulmalıdır. Aksi takdirde bu tür boşanma başvuruları da reddedilir. Çekişmeli boşanma davası şartları oluşmamış olmakla birlikte, eşlerden herhangi birinin 3 yıl süreyle ortak yaşanılan eve dönmemiş olması halinde evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle boşanma kararı verilebilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanmaya karar veren çiftlerin yapması gereken ilk iş anlaşmalı olarak mı yoksa çekişmeli olarak mı boşanmak istediklerine dair bir karar almalarıdır. Anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmişse, taraflar bir araya gelerek bir boşanma protokolü hazırlamalı ve bunu mahkemeye sunmalıdır. Çekişmeli boşanma davalarında ise, boşanmayı haklı kılacak sebep veya sebeplerin delilleriyle mahkemeye sunulmalıdır.

Çekişmeli boşanma davaları genellikler uzun ve yıpratıcı süreçlerde sürerken tarafların hem maddi hem de manevi olarak yıpranmalarına sebep olmakta, ortak velayet altındaki çocukların psikolojik olarak zarar görmesine yol açmaktadır. Bu sebeple sürecin kısalması adına konusunda uzman bir boşanma avukatından profesyonel destek alınması tavsiye edilmektedir. Tarafların boşanmayla ilgili tüm konularda anlaşamadıkları durumlarda, tarafların barış yoluyla anlaşmak isteyip istememelerine bağlı olarak dava çekişmeli boşanma olabilir. Bölgenize göre yaptığınız aramada İzmir boşanma avukatı sonuçlarını görebilirsiniz. Burada iyi bir araştırma yapmak oldukça önemlidir. Davanın reddedilebileceği birçok neden vardır ve eğitimli bir avukata sahip olmak, boşanma sürecinin mümkün olduğunca sorunsuz ve hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olabilir.

Detaylı bilgi için İzmir Boşanma Avukatı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.