Boşanma davaları diğer özel hukuk davalarından farklı kuralların uygulanmasıyla aile mahkemelerinde yürütülen dava türlerinden biridir. Boşanma davası açılması durumunda maddi manevi tazminat, eşya paylaşımı ve nafaka gibi sorunların da çözüme ulaştırılması gerekmektedir. Boşanma davası ayrılmak isteyen eşlerin aile mahkemelerine başvurması ile tüm konularda karar verilmesini talep ederek bu davayı açarlar. Eşler resmî olarak ayrılmak için mahkemeye dava açmalıdır.

Sonrasında da boşanma taleplerini beyan etmeleri gerekmektedir. Boşanma sebepleri medeni kanunumuza göre genel sebepler ve özel sebepler olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma davası açmaya karar verdiğiniz an ilk olarak dilekçe yazmanız gerekecektir. Dilekçe süresi sona erdikten sonra mahkeme ön inceleme duruşması için gün vermektedir. Böylece davanın konusu tespit edilir. Delil ve tanıklar da sunulur. Tüm bu işlemler bittikten sonra mahkeme karar verir. Bu karar sonrasında 1 ay içerisinde de gerekçeli karar yazılır.

Kesinleştirilen mahkeme kararı 10 gün içinde nüfus müdürlüğüne bildirilir. Boşanan taraflar bunun sonucunda nüfus müdürlüğüne giderek kimliklerini kolayca değiştirebilirler. Boşanma davası açmak isteyen taraf maddi sıkıntıdan dolayı bir ücret ödemek istemeyebilir. Bu nedenle boşanmak isteyen taraflardan biri ikamet ettiği ilde var olan baroya giderek hiçbir şekilde geliri olmaması dolayısıyla ücretsiz dava açabilir ya da ücretsiz avukat isteme talebinde bulunabilir.

Boşanma Davasında Tazminat

Manevi tazminatlar boşanma davası açıldığında bu tazminatı talep eden kişi içinde bulunduğu keder, üzüntü, acı çekmek gibi durumları göz önünde bulundurmak şartıyla dikkate alınmalıdır. Yani manevi tazminat davası açan taraf manevi olarak birçok zarara uğradığını kanıtlaması gerekmektedir.

Bu zararların kişiyi boşanmaya iteleyecek durumlarla da ilişkili olması istenilmektedir. Maddi tazminat ise boşanma davası açan bireylerden birinin boşanma sonrası menfaatlerinin tazminatını talep etmesiyle meydana gelir. Boşanma davasında maddi tazminat şartları şu şekildedir;

  • Boşanan taraflardan mağdur olan kişi mağduriyet durumunu ispatlamalıdır. Herhangi bir haksız eylem durumuyla karşılaştığında zarara uğradığını ve mal varlığında bir eksilme görüldüğünü kanıtlamak zorundadır.
  • Maddi tazminat davaları zamanaşımı süresi geçmeden açılmak zorundadır. Bu süreyi geçtiği durumda açılabilecek herhangi bir tazminat davası mahkeme tarafından reddedilebilir.
  • Kusur aranan durumlarda maddi tazminat talebinde bulunan tarafın, dava ettiği kişinin kusurlu görülen hallerini ve hangi durumlarda zarara uğradığını kanıtlaması zorunludur.

Bu şartlar yerine gelirse mağduriyet yaşayan kişi başka hiçbir gerekçeye bağlı kalmadan maddi tazminat davasını kolayca açabilir. Maddi tazminat davaları yani zarara uğrayan kişiler tarafından açılan davalar tam yargı davası olarak da anılmaktadır.

Tam yargı dava konularına ise idare mahkemeleri ya da vergi mahkemeleri bakmaktadır. Boşanma durumu söz konusuysa ve maddi tazminat davası da açmak istiyorsanız avukatlarla görüşebilir ve tüm tazminat haklarınız için profesyonel bir şekilde bilgi alabilirsiniz.

Daha fazla detaylı bilgi için boşanma avukatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.