Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açabilmeniz için belirli prosedürler vardır. Bunlardan ilki ise yazılı bir boşanma dilekçesi hazırlamanız ve bu dilekçe ile beraber yetkili aile mahkemelerine başvurmanızdır. Başvuru yapabilecek olduğunuz mahkemelerden bir tanesi eşlerden birisinin ikametinin yer aldığı yer mahkemeleridir. Diğer bir yetkili mahkeme ise davadan önce olacak şekilde eşlerin beraber oturduğu yer mahkemeleridir. Bu mahkemeler için de o yerde 6 aydan beri oturmaları gerekir. Eğer açacak olduğunuz boşanma davası anlaşmalı bir boşanma davası ise, Türkiye üzerinde herhangi bir mahkemeden de davanızı açabilirsiniz. Bu davalar için görevlendirilmiş olan mahkemeler aile mahkemeleridir. Eğer sizin başvuracağınız yer mahkemesi içerisinde aile mahkemesi yok ise, bir diğer seçenek olarak asliye hukuk mahkemesine başvurmanız gerekir. İzmir boşanma avukatı, tüm bu süreçler dahilinde yanınızda olarak size yardımcı olacaktır.

Peki bu kurumlara yönelmek ve başvurmak ile beraber boşanma davası nasıl açılır? Gelin bu konunun detayını yazının devamında beraber inceleyelim.

Boşanma davası açacakken ilk olarak anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olduğuna karar vermelisiniz. Bu iki boşanma davası, birbirinden farklı prosedürler ile ilerlemektedir. Anlaşmalı boşanma davası içerisinde eşler arasında mutabakat varken, çekişmeli boşanma davasında bir ihtilaf vardır. Bu iki boşanma davasını da açabilmek için bir yazılı dilekçe hazırlayarak yetkili aile mahkemelerine iletmeniz gerekir. Boşanma dilekçesini kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi aynı zamanda boşanma avukatı İzmir aracılığı ile de yardım alabilirsiniz. Bu avukatlar sizler için vekaleten bir boşanma dilekçesi hazırlayacaktır. Eğer açacak olduğunuz dava anlaşmalı boşanma davası ise anlaşmalı boşanma protokolü eklenir. Fakat çekişmeli boşanma davası açıyorsanız, bu aşamada delillerin de yine bulundurulması istenmektedir.

Adliyeler içerisinde bulunan tevzi bürolarına başvurmanız ile beraber bu bürodan aldığınız tevzi formundaki harçları da ödemeniz gerekir. Bu ödeme sonrasında da davanız için bir dosya numarası atanarak boşanma davanız açılmış olacaktır. Tüm süreçler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, boşanma avukatı İzmir Bornova bölgesinde avukatlar ile mümkün olacaktır.
Tüm işlemlerin yapılması ve davanın açılması ile birlikte aile mahkemesi tarafından tensip zaptı hazırlanarak boşanacak olan eşlere iletecektir. Bu tensip zaptında ise delillerin sunulma tarihi, dilekçelere ne zaman cevap verilmesi gerektiği, giderlerin ve delil avanslarının yatırılması gibi çeşitli bilgiler ve ihtarlar bulunur. Bunun yanında, ön inceleme duruşmasına dair saat ve tarihler de yine bu zapt üzerinde iletilmektedir. Hakim, belirli dava şartları kapsamında yapılan ilk itirazlara yönelik bir inceleme gerçekleştirir. Eğer bu konuda herhangi bir eksiklik bulunmuyorsa, ön inceleme duruşması yapılmaya başlanır. İzmir boşanma avukatı tavsiye konusunda da bu aşamada sizlere yardımcı olacaktır.

Ön inceleme duruşması, yapılan ilk itirazların karara bağlandığı bir duruşmadır. Bu kapsamda savunma ve davaya yönelik bir genişleme yasağı da başlatılır. Bu yasak da cevap ve dava dilekçeleri içerisinde yer almayan hususların artık ileri sürülemeyeceği anlamına gelmektedir.

Ön inceleme duruşmasının tamamlanması ile beraber tahkikat aşamasına geçiş yapılır. Tahkikat aşaması ise süreç dahilindeki şahitlerin, dava konusunda yer alan olayların ve delillerin toplandığı bir aşamadır. Bunun sonunda da hüküm duruşması görülür ve hakimin kısa kararı açıklanır. Açıklanan karar gerekçelendirilerek eşlere bildirildikten sonra temyiz ve istinaf aşamaları başlar. Bu yolların da tamamlanması ile beraber dava tamamen sonuçlandırılmış olur. Boşanma avukatı İzmir Konak içerisinde sizler için bu hususların tamamında yardımcı olmaktadır. Bilgi konusunda eksiklik yaşamamak ve profesyonel bir avukat ile tüm süreci geçirmek istiyorsanız, sizler de bu avukatlar ile görüşme yapabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Açma

Çekişmeli boşanma davası, eşler arasında var olan bir anlaşmazlığın bulunduğu boşanma davasıdır. Eşler arasında var olan ayrılık koşulları yerine getirilmiyor ya da eşlerden bir tanesi ayrılmak istemiyorsa, kişiler tarafından çekişmeli boşanma davası açılır.

Bu aşamada boşanma davası açmanız için ilk olarak boşanma dilekçenizi hazırlayarak aile mahkemelerine sunmanız gerekir. Bununla beraber harçların da ödenmesi gerekmektedir. Bu harçların ödenmesinden sonra çekişmeli boşanma davası açılmış olacaktır.

Çekişmeli boşanma davaları, hakimin takdir yetkisinin oldukça geniş olduğu bir dava türüdür. Bu takdir yetkisi ile beraber sunulan delil ve dilekçelerin de serbest olarak değerlendirilmesi sağlanır. Bu nedenden dolayı da delillerin toplandığı, hukuki değerlendirmelerin yapıldığı ve dava sırasında izlenecek olan stratejinin belirlendiği aşama çok büyük önem taşımaktadır. Çünkü tarafların aile konutu, nafaka, velayet, davadaki iddiaları, kişisel ilişkinin tespit edilmesi ve karşı tarafa yönelik maddi, manevi tazminat taleplerinin oluşturulması gibi durumların teatisi aşamaları belirlenir.

Taraflar, taleplerine ve iddialarına yönelik olarak sahip oldukları tüm delilleri ve vakıaları sunmalıdır. Bu delillerin sunması ile gelecek olan tahkikat ve ön inceleme duruşması aşamaları, hakimin huzurunda yapılacak olan aşamalardır. Yapılacak olan duruşmalar içerisinde tarafların dosyada yer alan eksiklikleri tamamlaması amacı ile işlem yapılır ve tanıklar dinletilir.
Hakim, son aşama olan hüküm aşaması içerisindeyken dosyanın tamamını değerlendirmektedir. Bu değerlendirme ile de hangi tarafın delil ve iddialarını doğru buluyorsa, o tarafa yönelik bir açıklamada bulunur. Gerekli kararın açıklanması ve yazılması ile beraber eğer istenirse tekrar temyiz ve istinaf aşamasında da hükümler denetlenebilir. Tüm hukuk süreçlerinin tamamlanması ile beraber de boşanma gerçekleştirilerek nihai karar açıklanır.

İzmir Boşanma Avukatı Ücretleri Nedir?

Boşanma davası açabilmek, günümüz harç ve masrafların ödenmesi ile yapılabilecek bir süreç ile mümkün olur. Bunlar tebligat giderleri, başvuru harcı, tanık giderleri ve bunun gibi masraflardır. Bunun yanında, dava sürecinde bir bilirkişi atanırsa, bu bilirkişinin de ücreti yine taraflarca ödenmektedir.

İzmir boşanma avukatı ücretleri, günümüz koşullarına nazaran çok daha uygun fiyatlardadır. İzmir’de yer alan kişilerin boşanma süreçlerini kolaylaştıran bu avukatlar, gerekli tüm bilgilere sahip olmaları sebebi ile tarafları için de avantaj yaratırlar. Bu sebeple de boşanma avukatlarına yönelmek ve uygun fiyatlı avukat ücretleri ile bu hizmete sahip olmak gerekir. Sizler de anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davalarınız için bu avukatlar ile temasa geçebilirsiniz.